William Shakespeare (1564–1616)

Mentions

Emil Aarestrup: »Epigrammer« - Samlede Skrifter, 2. Bind (1976)
Kristian Arentzen: »It is my soul, that calls upon my name« - Et Livsstadium (1858)
Kristian Arentzen: »I Knibe« - Et Livsstadium (1858)
Kristian Arentzen: »Kritik« - Et Livsstadium (1858)
Carl Bagger: »William Shakespears Eventyr« - Smaadigte (1834)
Steen Steensen Blicher: »Digterrang« - Digte (1847)
Sophus Claussen: »Digteren og Daarskaben« - Fabler (1917)
Sophus Claussen: »Digterkultus« - Hvededynger (1930)
Holger Drachmann: »Ved Universitetsjubilæet« - Ungdom i Digt og Sang (1879)
Folkeviser: »Rosmer Havmand« - Folkeviser
Henrik Hertz: »Til Visse« - Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
Thomas Hood: »Her Christening«
Hans Vilhelm Kaalund: »Dedikation« - Samlede Digte (1840)
Hans Vilhelm Kaalund: »Shakespeare« - Fabler og blandede Digte (1844)
Hans Vilhelm Kaalund: »Brændende Spørgsmål« - Efterladte Digte (1885)
Hans Vilhelm Kaalund: »Idealitet og Realitet« - Efterladte Digte (1885)
Adam Oehlenschläger: »Vaaren« - Poetiske Skrifter (1805)
Adam Oehlenschläger: »Mine Mestere« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Under P. Foersoms Portrait« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Hvo har Smag?« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Kronborg« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Trøst i et mismodigt Øieblik« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Den høiere Hiemvee« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Digteren national« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Vittigheden. Det Humoristiske« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »De forskiellige Digtarter« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Den poetiske Prosa« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Comødien« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Følelsens Forsvar« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Tragiske Digtere« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Ernst von der Recke: »Fuldmaanen staaer paa Himlen ren og pur« - Smaadigte (1883)
Dante Gabriel Rossetti: »An old song ended«
Sophus Schandorph: »En Gjensyn« - Nogle Digte (1875)
Sophus Schandorph: »Hjemkomst« - Unge Dage (1879)
Sophus Schandorph: »Byg dig et Bedekammer« - Fest- og Søgnedage (1886)
Christian Winther: »Indskrivter paa min Søsters Rokkebrev« - Digte (1828)
Emil Bønnelycke: »Længsel« - Festerne (1918)

Primary literature

[Q] Shake-speares Sonnets, Thomas Thorpe (udg.), 1609.
Shakespeare’s Poems: A Facsimile of the Earliest Editions, J.M. Osborn, Louis L. Martz & Eugene M. Waith (red.), Yale University Press, 1964.
---
Shakespeare’s Sonnets, W.G. Ingram & Theodore Redpath (red.), University of London Press, 1964.
The Sonnets, J. Dover Wilson (red.), Cambridge University Press, 1966.
Shakespeare’s Sonnets, Stephen Booth (red.), Yale university Press, 1977.
[Wells] William Shakespeare: The Complete Works, Stanley Wells & Gary Taylor (red.), Clarendon Press, 1986.
The Sonnets and A Lover’s Complaint, John Kerrigan (red.), Penguin Books, 1986.
[Duncan-Jones] Shakespeare’s Sonnets, Katherine Duncan-Jones (red.), Thomas Nelson and Sons, 1998.
[Evans] The Sonnets, G. Blakemore Evans (red.), Cambridge University Press, 1996.
The Riverside shakespeare, G. Blakemore Evans (red.), Houghton Mifflin Company, 1997.
---
[Benson] Poems: Written by Wil. Shake-speare, John Benson (udg.), 1640.
[Lintott] A Collection of Poems, Bernard Lintott (red.), 1711.
[Gildon] Poems, Charles Gildon (red.), 1714.
[Capell] Edvard Capells noter i et eksemplar af Linotts udgave.
[Sewell] Poems, George Sewell (red.), 1728.
[Murden] Poems, A. Murden (red.), 1741?
[Malone] Supplement to the Edition of Shakespeare’s Plays published in 1778, Edmond Malone (red.), 1780.
[Walker] [?] Walker: Critical Examination, 1860.
[Dyce] Works, Alexander Dyce (red.), 1866.
[Verity] Works, A.W. Verity (red.), 1890.
[Wright] Works, W.G. Clark (red.), 1893.
[Tucker] Sonnets, T.G. Tucker (red.), 1924.
[Harrison] Sonnets, G.B. Harrison (red.), 1938.
[Theobald] Lewis Theobald, se [Rollins].

Translations
By titleBy translator

»Funeral Song« is translated by Carsten Hauch: »Gravsang«.
»Sonnet 145: Those lips that Love’s own hand did make« is translated by Adolf Hansen: »De Læber, Elskov selv har skabt«, Carl Rupert Nyblom: »Sonet 145« and Christian Preetzmann: »Sonet«.
»Sonnet 22: My glasse shall not perswade me I am ould« is translated by Adolf Hansen: »Jeg vil ej tro mit Spejl, at jeg er ældet«, Carl Rupert Nyblom: »Sonet 22« and Christian Preetzmann: »Sonet«.
»Sonnet 29: When in disgrace with Fortune and mens eyes« is translated by Adolf Hansen: »Naar Mennesker og Lykken bort sig vender«, Carl Rupert Nyblom: »Sonet 29«, Christian Preetzmann: »Sonet« and Knud Lyne Rahbek: »Sonnet XXIX«.
»Sonnet 32: If thou suruiue my well contented daie« is translated by Adolf Hansen: »Ifald du overlever mine Aar«, Carl Rupert Nyblom: »Sonet 32« and Knud Lyne Rahbek: »Sonnet XXXII«.
»Sonnet 37: As a decrepit father takes delight« is translated by Adolf Hansen: »Som en affældig Fader har Behag«, Carl Rupert Nyblom: »Sonet 37« and Knud Lyne Rahbek: »Sonnet XXXVII«.
»Sonnet 54: Oh how much more doth beautie beautious seeme« is translated by Adolf Hansen: »O, Skønhed endnu mere fagert smykkes«, Carl Rupert Nyblom: »Sonet 54« and Christian Preetzmann: »Sonet«.
»Sonnet 71: Noe Longer mourne for me when I am dead« is translated by Adolf Hansen: »Naar jeg er død, skal ej du sørge mer«, Carl Rupert Nyblom: »Sonet 71«, Christian Preetzmann: »Sonet« and Valdemar Rørdam: »Sonnet LXXI«.
»Willow Song« is translated by Carsten Hauch: »Sang af Othello« and Knud Lyne Rahbek: »Shakespeare: Vidie, Vidie, Vidie«.