Bibelen

Mentions

Martin Luther: »Gelobet seist du, Jesu Christ«- Salmer
Martin Luther: »Vater unser im Himmelreich«- Salmer
Matthias Claudius: »Das Bauernlied«
Johann Wolfgang von Goethe: »Studierzimmer«- Faust. Der Tragödie Erster Teil (1808)
Rainer Maria Rilke: »Du, mein Freund, bist einsam, weil«- Sonette an Orpheus (1923)
Anders Arrebo: »Den XXIII. Salme kan kaldes den gode Hyrde«- Kong Davids Psalter (1623)
Anders Arrebo: »Den CXXXVIII. Salme kan kaldes Taksigelse for daglig Godt«- Kong Davids Psalter (1623)
Peder Syv: »Om dens Vaaben«- Nogle Betænkninger om det Cimbriske Sprog (1663)
Thomas Kingo: »Dend II. Sang.«- Aandelige Siunge-Koors Anden Part (1681)
Thomas Kingo: »Dend IV. Sang«- Aandelige Siunge-Koors Anden Part (1681)
Thomas Kingo: »Dend XI. Sang«- Aandelige Siunge-Koors Anden Part (1681)
Thomas Kingo: »Den XVI. Sang«- Aandelige Siunge-Koors Anden Part (1681)
Thomas Kingo: »Fynske Mercurius«
Peder Schumacher Griffenfeld: »Drikkevise«
Tøger Reenberg: »Verdens Daarekiste«
Hans Hansen Nordrup: »Den Grædende Dina«
Christian Falster: »Verden som et Doll-Huus«
H.A. Brorson: »BOrt, Verdens Jule-Glæde«- Nogle Jule-Psalmer (1732)
H.A. Brorson: »MIt Hierte altid vancker«- Nogle Jule-Psalmer (1732)
H.A. Brorson: »Hvordan takke vi vor HErre«- Nogle Jule-Psalmer (1732)
H.A. Brorson: »Den yndigste Rose er funden«- Nogle Jule-Psalmer (1732)
H.A. Brorson: »Nyt-Aars-Sang Om JESU Nafn«- Nogle Jule-Psalmer (1732)
H.A. Brorson: »Samvittigheds-Prøve til Nye-Aar«- Nogle Jule-Psalmer (1732)
H.A. Brorson: »Kom regn af det høye, lad jorden oplives«- Troens Rare Klenodie (1739)
H.A. Brorson: »Den ypperligste vey«- Troens Rare Klenodie (1739)
H.A. Brorson: »Klapper nu med Haand al Jordens Skarer!«- Svane-Sang (1765)
H.A. Brorson: »Her vil ties, her vil bies«- Svane-Sang (1765)
H.A. Brorson: »Den store hvide Flok vi see«- Svane-Sang (1765)
Ambrosius Stub: »Tanker over 1. Cor. II, 2«- Gudelige Arier
Ambrosius Stub: »Aria over 1. Mos, III, 6–24«- Gudelige Arier
Ambrosius Stub: »Christi første Ord paa Korset«- Gudelige Arier
Ambrosius Stub: »Aria over Act. IV, 12«- Gudelige Arier
Ambrosius Stub: »Aria over Luc. II, 29«- Gudelige Arier
Ambrosius Stub: »Aria over Psalm. 42, 6«- Gudelige Arier
Ambrosius Stub: »Arie over Psalm. LXXIII, 25«- Gudelige Arier
Ambrosius Stub: »En Drikke-Skaal«- Moralske og muntre Stykker
Ambrosius Stub: »Paa Bagstavnen af et Skib«- Moralske og muntre Stykker
Ambrosius Stub: »Gravskrift«- Moralske og muntre Stykker
Birgitte Boye: »Helligdommen Gienlyd giver«- Bidrag til Guldbergs Salmebog (1778)
Johan Herman Wessel: »Til Hr. Jens Baggesen«- Blandede digte
Knud Lyne Rahbek: »Alting«
Jens Baggesen: »Katten, eller Elskovs Magt«- Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Offeret«- Skiemtsomme Riimbreve (1807)
Jens Baggesen: »Katten, eller Kiærligheds Triumph«- Eventyrer og comiske Fortællinger (1807)
Malthe Conrad Bruun: »Indbydelse paa Landet«- Poetiske Forsøg (1797)
Malthe Conrad Bruun: »Davids 23de Psalme«- Poetiske Forsøg (1797)
Adam Oehlenschläger: »Marionetspillet«- Digte (1803)
Adam Oehlenschläger: »Sorøe«- Poetiske Skrifter (1805)
Adam Oehlenschläger: »Judas Iscariothes«- Poetiske Skrifter (1805)
Adam Oehlenschläger: »Divan«- Poetiske Skrifter (1805)
Adam Oehlenschläger: »Den store Sal«- Poetiske Skrifter (1805)
Adam Oehlenschläger: »Den store Sal i Aladdins Pallads«- Poetiske Skrifter (1805)
Steen Steensen Blicher: »Et Gjæstebud«- Digte (1847)
Steen Steensen Blicher: »Til Danmarks Ungdom«- Digte (1847)
Steen Steensen Blicher: »Kong Frederik den Sjette«- Digte (1847)
N.F.S. Grundtvig: »Som den gyldne Soel udbryder«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Her er Guds Huus og Himlens Dør«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Ved Babylons Floder«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Hvor er dog din Naade«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Tusind Aar stod Christi Kirke«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Nu lader os sjunge en Vise«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Var I ikke Galilæer«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Er det mueligt, er det sandt«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Hos Herren paa det Høie«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Som Foraars-Solen mild og blid«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Herren, han sagde til Herre min«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Hvad har Kirken her tilbage«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Mig rinder i Hu et lystigt Ord«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Jesus, Dødens Overvinder«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Dig rumme ei Himle«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Hyggelig, rolig«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Giv mig, Gud, en Psalme-Tunge«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Paradis-Gaard og Folke-Vang«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Lovsynger Herren, min Mund og mit Indre«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Din Kirke-Mark, o Gud«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Kommer hid kun med de Smaa«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Guds Ord blev aldrig bundet«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Med os det har slet ingen Nød«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Min Mund og mit Hjerte«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Himlene, Herre, fortælle din Ære«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Som Hjorten, med Tørst befangen«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Foragter ei de ringe Dage«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Blomstre som en Rosen-Gaard«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Denne er Dagen, som Herren har gjort«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »En Sæde-Mand gik ud at saae«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Kron-Prinds i Himlen og Konge paa Jorden«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Held den Mand, som frygter Gud«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Glæden, hun er født i Dag«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Alle Ting er underlige«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »I de gyldne Himmel-Sale«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »O Gud, min Gud og Fader«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Stat op i Gry, min Gud! stat op«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Med sin Alabaster-Krukke«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »For den soleklare Gud«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Hil dig, Frelser og Forsoner«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Navnet over alle Navne«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Halleluja for Lysets Drot«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Over Krybben Korset svæver«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Himlene, Talsmand! fortælle din Ære«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Hellig-Aand! vor Sorg Du slukke«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Helgen her og Helgen hisset«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Talsmand! som paa Jorderige«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Rahab«- Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
N.F.S. Grundtvig: »Hungers-Nøden«- Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
N.F.S. Grundtvig: »Simeon«- Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
N.F.S. Grundtvig: »Johannes den Døber«- Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
N.F.S. Grundtvig: »Brylluppet i Kana«- Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
N.F.S. Grundtvig: »Simon Peders Kald«- Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
N.F.S. Grundtvig: »Herrens Røst«- Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
N.F.S. Grundtvig: »At sige Verden ret Farvel«- Andre Salmer
N.F.S. Grundtvig: »Har Haand du lagt paa Herrens Plov«- Andre Salmer
N.F.S. Grundtvig: »Lille Guds Barn! hvad skader dig«- Andre Salmer
B.S. Ingemann: »Mesteren kommer«- Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage (1825)
B.S. Ingemann: »Julenat«- Smaadigte og Reiseminder (1832)
B.S. Ingemann: »Bliv hos os, naar Dagen helder«- Syv Aftensange (1838)
B.S. Ingemann: »Den Miskundelige«
Carsten Hauch: »Afsked fra Verden«- Lyriske Digte og Romancer (1861)
Johan Ludvig Heiberg: »Første Act«- Nye Digte (1841)
Johan Ludvig Heiberg: »Tredie Act«- Nye Digte (1841)
Johan Ludvig Heiberg: »Fjerde Act«- Nye Digte (1841)
Poul Martin Møller: »En Tigger«
Christian Winther: »Kong Saul og Sangeren«- Haandtegninger (1840)
Christian Winther: »Den vandrende Sanger«- Hjortens Flugt (1856)
Christian Winther: »Hiint Sagn om Weinsbergs Qvinder brave«- Samlede Digtninger, 3. Bind (1860)
Christian Winther: »Den tydske Marine«- Brogede Blade (1865)
Henrik Hertz: »Hymne«- Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
Emil Aarestrup: »Varselskriften«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Advarsel«- Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
H.C. Andersen: »Rime-Djævelen«- Digte (1830)
H.C. Andersen: »Pauli 1. Cor. 15, 42–44«- Phantasier og Skizzer (1831)
Frederik Paludan-Müller: »Dandserinden — 2. Sang«- Dandserinden (1833)
Frederik Paludan-Müller: »Første Sang«- Adam Homo (1842,1848)
Frederik Paludan-Müller: »Tiende Sang«- Adam Homo (1842,1848)
Hans Vilhelm Kaalund: »Til Baronesse L«- Fabler og blandede Digte (1844)
Chr.K.F. Molbech: »Jesu Fred«
Vilhelm Bergsøe: »Hun sover kun«- I Ny og Næ (1887)
Sophus Schandorph: »Serenaden paa Graven«- Nogle Digte (1875)
J.P. Jacobsen: »Pesten i Bergamo«- Mogens og andre Noveller (1882)
Karl Gjellerup: »Benedicta«- Rødtjørn (1881)
Viggo Stuckenberg: »David«- Sidste Digte (1906)
Sophus Claussen: »Manna«- Naturbørn (1887)
Sophus Claussen: »Til Alle«- Naturbørn (1887)
Sophus Claussen: »Poeten og Naboersken«- Djævlerier (1904)
Sophus Claussen: »Hos Hexen i Endor«- Djævlerier (1904)
Jeppe Aakjær: »Omsværm os kun, Fjender. —«- Fri Felt (1905)
Jeppe Aakjær: »Motto«- Rugens Sange (1906)
Thøger Larsen: »Hvad er Sandhed?«- Vilde Roser (1895)
Thøger Larsen: »Rubáiyát af Omar Khayyam«- Bakker og Bølger (1912)
Thøger Larsen: »Blishønsene«- Vejr og Vinger (1923)
Thøger Larsen: »Ravnen«- Limfjords-Sange (1925)
Thøger Larsen: »Ung Vaar«- Trækfuglevej (1927)
Thøger Larsen: »Stjernen«- Trækfuglevej (1927)
Thøger Larsen: »Aalestangerne«- Trækfuglevej (1927)
Thøger Larsen: »Laang-Jakob«- Trækfuglevej (1927)
Charles Baudelaire: »De profundis clamavi«- Les Fleurs du mal (1857)
Petter Dass: »Fortale til Bogen«- Nordlands Trompet (omkr. 1670)
Johan Sebastian Welhaven: »Goliath«- Digte (1838)
Henry Wadsworth Longfellow: »Blind Bartimeus«- Ballads and other Poems (1842)
Henry Wadsworth Longfellow: »Canto XIX«- The Divine Comedy of Dante (1865–1867)
Theodor Oldenburg: »Ephata«- Mindeblade (1844)
Theodor Oldenburg: »Den 42 og 43 Psalme«- Mindeblade (1844)
Theodor Oldenburg: »Den 48 Psalme«- Mindeblade (1844)
Theodor Oldenburg: »Den 93 Psalme«- Mindeblade (1844)
Theodor Oldenburg: »Den 100 Psalme«- Mindeblade (1844)
Theodor Oldenburg: »Den 110 Psalme«- Mindeblade (1844)
Theodor Oldenburg: »Den 1ste Psalme«- Mindeblade (1844)
Theodor Oldenburg: »Den 23 Psalme«- Mindeblade (1844)
Theodor Oldenburg: »Den 24 Psalme«- Mindeblade (1844)
Adolf Hansen: »Rizpah«- Oversatte engelske Digte (1884)
Christian Richardt: »Til Overvejelse«- Anden Deel (1895)
Arthur Fitger: »Gesang der Werkleute«- Winternächte (1880)