Bibelen

Mentions

Jeppe Aakjær: »Omsværm os kun, Fjender. —« - Fri Felt (1905)
Emil Aarestrup: »Varselskriften« - Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Advarsel« - Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
H.C. Andersen: »Rime-Djævelen« - Digte (1830)
H.C. Andersen: »Pauli 1. Cor. 15, 42–44« - Phantasier og Skizzer (1831)
Anders Arrebo: »Den XXIII. Salme kan kaldes den gode Hyrde« - Kong Davids Psalter (1623)
Anders Arrebo: »Den CXXXVIII. Salme kan kaldes Taksigelse for daglig Godt« - Kong Davids Psalter (1623)
Jens Baggesen: »Katten, eller Elskovs Magt« - Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Katten, eller Kiærligheds Triumph« - Eventyrer og comiske Fortællinger (1807)
Jens Baggesen: »Offeret« - Skiemtsomme Riimbreve (1807)
Charles Baudelaire: »De profundis clamavi« - Les Fleurs du mal (1857)
Vilhelm Bergsøe: »Hun sover kun« - I Ny og Næ (1867)
Steen Steensen Blicher: »Et Gjæstebud« - Digte (1847)
Steen Steensen Blicher: »Til Danmarks Ungdom« - Digte (1847)
Steen Steensen Blicher: »Kong Frederik den Sjette« - Digte (1847)
H.A. Brorson: »BOrt, Verdens Jule-Glæde« - Nogle Jule-Psalmer (1732)
H.A. Brorson: »MIt Hierte altid vancker« - Nogle Jule-Psalmer (1732)
H.A. Brorson: »Hvordan takke vi vor HErre« - Nogle Jule-Psalmer (1732)
H.A. Brorson: »Den yndigste Rose er funden« - Nogle Jule-Psalmer (1732)
H.A. Brorson: »Nyt-Aars-Sang Om JESU Nafn« - Nogle Jule-Psalmer (1732)
H.A. Brorson: »Samvittigheds-Prøve til Nye-Aar« - Nogle Jule-Psalmer (1732)
H.A. Brorson: »Kom regn af det høye, lad jorden oplives« - Troens Rare Klenodie (1739)
H.A. Brorson: »Den ypperligste vey« - Troens Rare Klenodie (1739)
H.A. Brorson: »Klapper nu med Haand al Jordens Skarer!« - Svane-Sang (1765)
H.A. Brorson: »Her vil ties, her vil bies« - Svane-Sang (1765)
H.A. Brorson: »Den store hvide Flok vi see« - Svane-Sang (1765)
Malthe Conrad Bruun: »Indbydelse paa Landet« - Poetiske Forsøg (1797)
Malthe Conrad Bruun: »Davids 23de Psalme« - Poetiske Forsøg (1797)
Matthias Claudius: »Das Bauernlied«
Sophus Claussen: »Manna« - Naturbørn (1887)
Sophus Claussen: »Til Alle« - Naturbørn (1887)
Sophus Claussen: »Poeten og Naboersken« - Djævlerier (1904)
Sophus Claussen: »Hos Hexen i Endor« - Djævlerier (1904)
Petter Dass: »Fortale til Bogen« - Nordlands Trompet (omkr. 1670)
Christian Falster: »Verden som et Doll-Huus«
Arthur Fitger: »Gesang der Werkleute« - Winternächte (1880)
Otto Fønss: »Under Livets Træ« - Den hvide Jul (1913)
Karl Gjellerup: »Tubal-Kain« - Rødtjørn (1881)
Karl Gjellerup: »Benedicta« - Rødtjørn (1881)
Johann Wolfgang von Goethe: »Studierzimmer« - Faust. Der Tragödie Erster Teil (1808)
Peder Schumacher Griffenfeld: »Drikkevise«
N.F.S. Grundtvig: »Som den gyldne Soel udbryder« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Her er Guds Huus og Himlens Dør« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Ved Babylons Floder« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Hvor er dog din Naade« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Tusind Aar stod Christi Kirke« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Nu lader os sjunge en Vise« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Var I ikke Galilæer« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Er det mueligt, er det sandt« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Hos Herren paa det Høie« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Som Foraars-Solen mild og blid« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Herren, han sagde til Herre min« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Hvad har Kirken her tilbage« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Mig rinder i Hu et lystigt Ord« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Jesus, Dødens Overvinder« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Dig rumme ei Himle« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Hyggelig, rolig« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Giv mig, Gud, en Psalme-Tunge« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Paradis-Gaard og Folke-Vang« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Lovsynger Herren, min Mund og mit Indre« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Din Kirke-Mark, o Gud« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Kommer hid kun med de Smaa« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Guds Ord blev aldrig bundet« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Med os det har slet ingen Nød« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Min Mund og mit Hjerte« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Himlene, Herre, fortælle din Ære« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Som Hjorten, med Tørst befangen« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Foragter ei de ringe Dage« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Blomstre som en Rosen-Gaard« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Denne er Dagen, som Herren har gjort« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »En Sæde-Mand gik ud at saae« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Kron-Prinds i Himlen og Konge paa Jorden« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Held den Mand, som frygter Gud« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Glæden, hun er født i Dag« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Alle Ting er underlige« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »I de gyldne Himmel-Sale« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »O Gud, min Gud og Fader« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Stat op i Gry, min Gud! stat op« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Med sin Alabaster-Krukke« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »For den soleklare Gud« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Hil dig, Frelser og Forsoner« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Navnet over alle Navne« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Halleluja for Lysets Drot« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Over Krybben Korset svæver« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Himlene, Talsmand! fortælle din Ære« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Hellig-Aand! vor Sorg Du slukke« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Helgen her og Helgen hisset« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Talsmand! som paa Jorderige« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Stamfædrene« - Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
N.F.S. Grundtvig: »Rahab« - Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
N.F.S. Grundtvig: »Hungers-Nøden« - Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
N.F.S. Grundtvig: »Simeon« - Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
N.F.S. Grundtvig: »Johannes den Døber« - Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
N.F.S. Grundtvig: »Brylluppet i Kana« - Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
N.F.S. Grundtvig: »Simon Peders Kald« - Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
N.F.S. Grundtvig: »Herrens Røst« - Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
N.F.S. Grundtvig: »At sige Verden ret Farvel« - Andre Salmer
N.F.S. Grundtvig: »Har Haand du lagt paa Herrens Plov« - Andre Salmer
N.F.S. Grundtvig: »Lille Guds Barn! hvad skader dig« - Andre Salmer
Adolf Hansen: »Rizpah« - Oversatte engelske Digte (1884)
Olaf Hansen: »I Landet Nod, I« - Digte (1897)
Carsten Hauch: »Afsked fra Verden« - Lyriske Digte og Romancer (1861)
Johan Ludvig Heiberg: »Første Act« - Nye Digte (1841)
Johan Ludvig Heiberg: »Tredie Act« - Nye Digte (1841)
Johan Ludvig Heiberg: »Fjerde Act« - Nye Digte (1841)
Aage Hermann: »Den blodige Pinse« - Krigens Digte (1915)
Birgitte Boye: »Helligdommen Gienlyd giver« - Bidrag til Guldbergs Salmebog (1778)
Henrik Hertz: »Hymne« - Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
B.S. Ingemann: »Mesteren kommer« - Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage (1825)
B.S. Ingemann: »Julenat« - Smaadigte og Reiseminder (1832)
B.S. Ingemann: »Bliv hos os, naar Dagen helder« - Syv Aftensange (1838)
B.S. Ingemann: »Den Miskundelige«
J.P. Jacobsen: »Pesten i Bergamo« - Mogens og andre Noveller (1882)
Hans Vilhelm Kaalund: »Til Baronesse L« - Fabler og blandede Digte (1844)
Thomas Kingo: »Dend II. Sang.« - Aandelige Siunge-Koors Anden Part (1681)
Thomas Kingo: »Dend IV. Sang« - Aandelige Siunge-Koors Anden Part (1681)
Thomas Kingo: »Dend XI. Sang« - Aandelige Siunge-Koors Anden Part (1681)
Thomas Kingo: »Den XVI. Sang« - Aandelige Siunge-Koors Anden Part (1681)
Thomas Kingo: »Fynske Mercurius«
Thøger Larsen: »Hvad er Sandhed?« - Vilde Roser (1895)
Thøger Larsen: »Rubáiyát af Omar Khayyam« - Bakker og Bølger (1912)
Thøger Larsen: »Blishønsene« - Vejr og Vinger (1923)
Thøger Larsen: »Ravnen« - Limfjords-Sange (1925)
Thøger Larsen: »Ung Vaar« - Trækfuglevej (1927)
Thøger Larsen: »Stjernen« - Trækfuglevej (1927)
Thøger Larsen: »Aalestangerne« - Trækfuglevej (1927)
Thøger Larsen: »Laang-Jakob« - Trækfuglevej (1927)
Henry Wadsworth Longfellow: »Blind Bartimeus« - Ballads and other Poems (1842)
Henry Wadsworth Longfellow: »Canto XIX« - The Divine Comedy of Dante (1865–1867)
Martin Luther: »Gelobet seist du, Jesu Christ« - Salmer
Martin Luther: »Vater unser im Himmelreich« - Salmer
Poul Martin Møller: »En Tigger«
Chr.K.F. Molbech: »Jesu Fred«
Frederik Paludan-Müller: »Dandserinden — 2. Sang« - Dandserinden (1833)
Frederik Paludan-Müller: »Første Sang« - Adam Homo (1842,1848)
Frederik Paludan-Müller: »Tiende Sang« - Adam Homo (1842,1848)
Hans Hansen Nordrup: »Den Grædende Dina«
Adam Oehlenschläger: »Marionetspillet« - Digte (1803)
Adam Oehlenschläger: »Sorøe« - Poetiske Skrifter (1805)
Adam Oehlenschläger: »Judas Iscariothes« - Poetiske Skrifter (1805)
Adam Oehlenschläger: »Divan« - Poetiske Skrifter (1805)
Adam Oehlenschläger: »Den store Sal« - Poetiske Skrifter (1805)
Adam Oehlenschläger: »Den store Sal i Aladdins Pallads« - Poetiske Skrifter (1805)
Theodor Oldenburg: »Ephata« - Mindeblade (1844)
Theodor Oldenburg: »Den 42 og 43 Psalme« - Mindeblade (1844)
Theodor Oldenburg: »Den 48 Psalme« - Mindeblade (1844)
Theodor Oldenburg: »Den 93 Psalme« - Mindeblade (1844)
Theodor Oldenburg: »Den 100 Psalme« - Mindeblade (1844)
Theodor Oldenburg: »Den 110 Psalme« - Mindeblade (1844)
Theodor Oldenburg: »Den 1ste Psalme« - Mindeblade (1844)
Theodor Oldenburg: »Den 23 Psalme« - Mindeblade (1844)
Theodor Oldenburg: »Den 24 Psalme« - Mindeblade (1844)
Nis Petersen: »Tolv fingre og tolv tæer« - Stykgods (1940)
Knud Lyne Rahbek: »Alting«
Tøger Reenberg: »Verdens Daarekiste«
Christian Richardt: »Til Overvejelse« - Anden Deel (1895)
Rainer Maria Rilke: »Du, mein Freund, bist einsam, weil« - Sonette an Orpheus (1923)
Sophus Schandorph: »Serenaden paa Graven« - Nogle Digte (1875)
Ambrosius Stub: »Tanker« - Arier og andre poetiske Stykker (1771)
Ambrosius Stub: »Aria« - Arier og andre poetiske Stykker (1771)
Ambrosius Stub: »Eya! hvor Synden trykker« - Arier og andre poetiske Stykker (1771)
Ambrosius Stub: »Et varigt Vel er dog engang at finde« - Arier og andre poetiske Stykker (1771)
Ambrosius Stub: »Aria« - Arier og andre poetiske Stykker (1771)
Ambrosius Stub: »O! höye Raab, hvis lige aldrig hörtes« - Arier og andre poetiske Stykker (1771)
Ambrosius Stub: »Aria« - Arier og andre poetiske Stykker (1771)
Ambrosius Stub: »En Drikke-Skaal« - Arier og andre poetiske Stykker (1771)
Ambrosius Stub: »Angang« - Arier og andre poetiske Stykker (1771)
Ambrosius Stub: »Prent selv Immanuel« - Arier og andre poetiske Stykker (1771)
Ambrosius Stub: »Christi første Ord paa Korset« - Gudelige Arier
Ambrosius Stub: »Aria over Psalm. 42, 6« - Gudelige Arier
Ambrosius Stub: »Paa Bagstavnen af et Skib« - Moralske og muntre Stykker
Ambrosius Stub: »Gravskrift« - Moralske og muntre Stykker
Viggo Stuckenberg: »David« - Sidste Digte (1906)
Peder Syv: »Om dens Vaaben« - Nogle Betænkninger om det Cimbriske Sprog (1663)
Johan Sebastian Welhaven: »Goliath« - Digte (1838)
Johan Herman Wessel: »Til Hr. Jens Baggesen« - Samlede Digte (1862)
Christian Winther: »Kong Saul og Sangeren« - Haandtegninger (1840)
Christian Winther: »Den vandrende Sanger« - Hjortens Flugt (1856)
Christian Winther: »Hiint Sagn om Weinsbergs Qvinder brave« - Samlede Digtninger, 3. Bind (1860)
Christian Winther: »Den tydske Marine« - Brogede Blade (1865)
Aage Berntsen: »Tubalkain« - Fiol og Sækkepibe (1910)