Bibelen

Omtaler

Martin Luther: »Gelobet seist du, Jesu Christ« – Salmer
Martin Luther: »Jesaia, dem Propheten, das geschah« – Salmer
Martin Luther: »Vater unser im Himmelreich« – Salmer
Matthias Claudius: »Das Bauernlied« – Andre digte
Johann Wolfgang von Goethe: »Studierzimmer« – Faust. Der Tragödie Erster Teil (1808)
Rainer Maria Rilke: »Du, mein Freund, bist einsam, weil« – Sonette an Orpheus (1923)
Anders Arrebo: »Den XXIII. Salme kan kaldes den gode Hyrde« – Kong Davids Psalter (1623)
Anders Arrebo: »Den CXXXVIII. Salme kan kaldes Taksigelse for daglig Godt« – Kong Davids Psalter (1623)
Peder Syv: »Om dens Vaaben« – Nogle Betænkninger om det Cimbriske Sprog (1663)
Thomas Kingo: »Dend II. Sang.« – Aandelige Siunge-Koors Anden Part (1681)
Thomas Kingo: »Dend IV. Sang« – Aandelige Siunge-Koors Anden Part (1681)
Thomas Kingo: »Dend XI. Sang« – Aandelige Siunge-Koors Anden Part (1681)
Thomas Kingo: »Den XVI. Sang« – Aandelige Siunge-Koors Anden Part (1681)
Thomas Kingo: »Fynske Mercurius« – Andre digte
Peder Schumacher Griffenfeld: »Drikkevise« – Andre digte
Tøger Reenberg: »Verdens Daarekiste« – Andre digte
Hans Hansen Nordrup: »Den Grædende Dina« – Andre digte
Christian Falster: »Verden som et Doll-Huus« – Andre digte
H.A. Brorson: »BOrt, Verdens Jule-Glæde« – Nogle Jule-Psalmer (1732)
H.A. Brorson: »MIt Hierte altid vancker« – Nogle Jule-Psalmer (1732)
H.A. Brorson: »Hvordan takke vi vor HErre« – Nogle Jule-Psalmer (1732)
H.A. Brorson: »Den yndigste Rose er funden« – Nogle Jule-Psalmer (1732)
H.A. Brorson: »Nyt-Aars-Sang Om JESU Nafn« – Nogle Jule-Psalmer (1732)
H.A. Brorson: »Samvittigheds-Prøve til Nye-Aar« – Nogle Jule-Psalmer (1732)
H.A. Brorson: »Kom regn af det høye, lad jorden oplives« – Troens Rare Klenodie (1739)
H.A. Brorson: »Den ypperligste vey« – Troens Rare Klenodie (1739)
H.A. Brorson: »Klapper nu med Haand al Jordens Skarer!« – Svane-Sang (1765)
H.A. Brorson: »Her vil ties, her vil bies« – Svane-Sang (1765)
H.A. Brorson: »Den store hvide Flok vi see« – Svane-Sang (1765)
Ambrosius Stub: »Tanker over 1. Cor. II, 2« – Gudelige Arier
Ambrosius Stub: »Aria over 1. Mos, III, 6–24« – Gudelige Arier
Ambrosius Stub: »Christi første Ord paa Korset« – Gudelige Arier
Ambrosius Stub: »Aria over Act. IV, 12« – Gudelige Arier
Ambrosius Stub: »Aria over Luc. II, 29« – Gudelige Arier
Ambrosius Stub: »Aria over Psalm. 42, 6« – Gudelige Arier
Ambrosius Stub: »Arie over Psalm. LXXIII, 25« – Gudelige Arier
Ambrosius Stub: »En Drikke-Skaal« – Moralske og muntre Stykker
Ambrosius Stub: »Paa Bagstavnen af et Skib« – Moralske og muntre Stykker
Ambrosius Stub: »Gravskrift« – Moralske og muntre Stykker
Christian Carl Lous: »Gravskrift over Adam Frederik Lützow« – Andre digte
Birgitte Boye: »Helligdommen Gienlyd giver« – Bidrag til Guldbergs Salmebog (1778)
Johan Herman Wessel: »Til Hr. Jens Baggesen« – Blandede digte
Johannes Ewald: »Følelser ved den Hellige Nadvere« – Andre digte
Johannes Ewald: »Sørge-Sange i Christiansborgs Slots-Kirke« – Andre digte
Johannes Ewald: »Til Cecilia Wormstrup« – Andre digte
Knud Lyne Rahbek: »Alting« – Andre digte
Jens Baggesen: »Katten, eller Elskovs Magt« – Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Offeret« – Skiemtsomme Riimbreve (1807)
Jens Baggesen: »Katten, eller Kiærligheds Triumph« – Eventyrer og comiske Fortællinger (1807)
Rasmus Frankenau: »De Boglærde stundom har maadelig Sands!« – Andre digte
Malthe Conrad Bruun: »Indbydelse paa Landet« – Poetiske Forsøg (1797)
Malthe Conrad Bruun: »Davids 23de Psalme« – Poetiske Forsøg (1797)
Adam Oehlenschläger: »Marionetspillet« – Digte (1803)
Adam Oehlenschläger: »Sorøe« – Poetiske Skrifter (1805)
Adam Oehlenschläger: »Judas Iscariothes« – Poetiske Skrifter (1805)
Adam Oehlenschläger: »Divan« – Poetiske Skrifter (1805)
Adam Oehlenschläger: »Den store Sal« – Poetiske Skrifter (1805)
Adam Oehlenschläger: »Den store Sal i Aladdins Pallads« – Poetiske Skrifter (1805)
Steen Steensen Blicher: »Et Gjæstebud« – Digte (1847)
Steen Steensen Blicher: »Til Danmarks Ungdom« – Digte (1847)
Steen Steensen Blicher: »Kong Frederik den Sjette« – Digte (1847)
N.F.S. Grundtvig: »Som den gyldne Soel udbryder« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Her er Guds Huus og Himlens Dør« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Ved Babylons Floder« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Hvor er dog din Naade« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Tusind Aar stod Christi Kirke« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Nu lader os sjunge en Vise« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Var I ikke Galilæer« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Er det mueligt, er det sandt« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Hos Herren paa det Høie« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Som Foraars-Solen mild og blid« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Herren, han sagde til Herre min« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Hvad har Kirken her tilbage« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Mig rinder i Hu et lystigt Ord« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Jesus, Dødens Overvinder« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Dig rumme ei Himle« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Hyggelig, rolig« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Giv mig, Gud, en Psalme-Tunge« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Paradis-Gaard og Folke-Vang« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Lovsynger Herren, min Mund og mit Indre« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Din Kirke-Mark, o Gud« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Kommer hid kun med de Smaa« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Guds Ord blev aldrig bundet« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Med os det har slet ingen Nød« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Min Mund og mit Hjerte« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Himlene, Herre, fortælle din Ære« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Som Hjorten, med Tørst befangen« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Foragter ei de ringe Dage« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Blomstre som en Rosen-Gaard« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Denne er Dagen, som Herren har gjort« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »En Sæde-Mand gik ud at saae« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Kron-Prinds i Himlen og Konge paa Jorden« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Held den Mand, som frygter Gud« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Glæden, hun er født i Dag« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Alle Ting er underlige« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »I de gyldne Himmel-Sale« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »O Gud, min Gud og Fader« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Stat op i Gry, min Gud! stat op« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Med sin Alabaster-Krukke« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »For den soleklare Gud« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Hil dig, Frelser og Forsoner« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Navnet over alle Navne« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Halleluja for Lysets Drot« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Over Krybben Korset svæver« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Himlene, Talsmand! fortælle din Ære« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Hellig-Aand! vor Sorg Du slukke« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Helgen her og Helgen hisset« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Talsmand! som paa Jorderige« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Rahab« – Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
N.F.S. Grundtvig: »Hungers-Nøden« – Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
N.F.S. Grundtvig: »Simeon« – Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
N.F.S. Grundtvig: »Johannes den Døber« – Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
N.F.S. Grundtvig: »Brylluppet i Kana« – Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
N.F.S. Grundtvig: »Simon Peders Kald« – Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
N.F.S. Grundtvig: »Herrens Røst« – Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
N.F.S. Grundtvig: »At sige Verden ret Farvel« – Andre Salmer
N.F.S. Grundtvig: »Har Haand du lagt paa Herrens Plov« – Andre Salmer
N.F.S. Grundtvig: »Lille Guds Barn! hvad skader dig« – Andre Salmer
B.S. Ingemann: »Mesteren kommer« – Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage (1825)
B.S. Ingemann: »Julenat« – Smaadigte og Reiseminder (1832)
B.S. Ingemann: »Bliv hos os, naar Dagen helder« – Syv Aftensange (1838)
B.S. Ingemann: »Den Miskundelige« – Andre digte
Carsten Hauch: »Afsked fra Verden« – Lyriske Digte og Romancer (1861)
Johan Ludvig Heiberg: »Første Act« – Nye Digte (1841)
Johan Ludvig Heiberg: »Tredie Act« – Nye Digte (1841)
Johan Ludvig Heiberg: »Fjerde Act« – Nye Digte (1841)
Poul Martin Møller: »En Tigger« – Andre digte
Christian Winther: »Kong Saul og Sangeren« – Haandtegninger (1840)
Christian Winther: »Den vandrende Sanger« – Hjortens Flugt (1856)
Christian Winther: »Hiint Sagn om Weinsbergs Qvinder brave« – Samlede Digtninger, 3. Bind (1860)
Christian Winther: »Den tydske Marine« – Brogede Blade (1865)
Henrik Hertz: »Hymne« – Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
Emil Aarestrup: »Varselskriften« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Advarsel« – Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
H.C. Andersen: »Rime-Djævelen« – Digte (1830)
H.C. Andersen: »Pauli 1. Cor. 15, 42–44« – Phantasier og Skizzer (1831)
H.C. Andersen: »Mene, mene tekel upharsin« – Andre digte
Frederik Paludan-Müller: »Dandserinden — 2. Sang« – Dandserinden (1833)
Frederik Paludan-Müller: »Første Sang« – Adam Homo (1842,1848)
Frederik Paludan-Müller: »Tiende Sang« – Adam Homo (1842,1848)
Hans Vilhelm Kaalund: »Til Baronesse L« – Fabler og blandede Digte (1844)
Chr.K.F. Molbech: »Jesu Fred« – Andre digte
Vilhelm Bergsøe: »Hun sover kun« – I Ny og Næ (1887)
Sophus Schandorph: »Serenaden paa Graven« – Nogle Digte (1875)
J.P. Jacobsen: »Pesten i Bergamo« – Mogens og andre Noveller (1882)
Karl Gjellerup: »Benedicta« – Rødtjørn (1881)
Viggo Stuckenberg: »David« – Sidste Digte (1906)
Sophus Claussen: »Manna« – Naturbørn (1887)
Sophus Claussen: »Til Alle« – Naturbørn (1887)
Sophus Claussen: »Poeten og Naboersken« – Djævlerier (1904)
Sophus Claussen: »Hos Hexen i Endor« – Djævlerier (1904)
Jeppe Aakjær: »Omsværm os kun, Fjender. —« – Fri Felt (1905)
Jeppe Aakjær: »Motto« – Rugens Sange (1906)
Thøger Larsen: »Hvad er Sandhed?« – Vilde Roser (1895)
Thøger Larsen: »Rubáiyát af Omar Khayyam« – Bakker og Bølger (1912)
Thøger Larsen: »Blishønsene« – Vejr og Vinger (1923)
Thøger Larsen: »Ravnen« – Limfjords-Sange (1925)
Thøger Larsen: »Ung Vaar« – Trækfuglevej (1927)
Thøger Larsen: »Stjernen« – Trækfuglevej (1927)
Thøger Larsen: »Aalestangerne« – Trækfuglevej (1927)
Thøger Larsen: »Laang-Jakob« – Trækfuglevej (1927)
Charles Baudelaire: »De profundis clamavi« – Les Fleurs du mal (1857)
Petter Dass: »Fortale til Bogen« – Nordlands Trompet (omkr. 1670)
Johan Sebastian Welhaven: »Goliath« – Digte (1838)
Henry Wadsworth Longfellow: »Blind Bartimeus« – Ballads and other Poems (1842)
Henry Wadsworth Longfellow: »Canto XIX« – The Divine Comedy of Dante (1865–1867)
Theodor Oldenburg: »Ephata« – Mindeblade (1844)
Theodor Oldenburg: »Den 42 og 43 Psalme« – Mindeblade (1844)
Theodor Oldenburg: »Den 48 Psalme« – Mindeblade (1844)
Theodor Oldenburg: »Den 93 Psalme« – Mindeblade (1844)
Theodor Oldenburg: »Den 100 Psalme« – Mindeblade (1844)
Theodor Oldenburg: »Den 110 Psalme« – Mindeblade (1844)
Theodor Oldenburg: »Den 1ste Psalme« – Mindeblade (1844)
Theodor Oldenburg: »Den 23 Psalme« – Mindeblade (1844)
Theodor Oldenburg: »Den 24 Psalme« – Mindeblade (1844)