Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)

Omtaler

Emil Aarestrup: »Til et Barn« - Samlede Skrifter, 1. Bind (1976)
H.C. Andersen: »(Til Læserne)« - Phantasier og Skizzer (1831)
H.C. Andersen: »Luftaanden« - Phantasier og Skizzer (1831)
H.C. Andersen: »Studier efter Naturen« - Phantasier og Skizzer (1831)
Carl Bagger: »Sophia af Hardenberg« - Smaadigte (1834)
Jens Baggesen: »Ingemann og Oehlenschläger« - Danfana (1816)
G.V. Blom: »Fortale« - Digte (1847)
Malthe Conrad Bruun: »Lauras Smiil« - Poetiske Forsøg (1797)
Malthe Conrad Bruun: »Det mindste Onde« - Poetiske Forsøg (1797)
Sophus Claussen: »Døgndrømme« - Naturbørn (1887)
Sophus Claussen: »Digterkultus« - Hvededynger (1930)
Holger Drachmann: »Et Aftenbillede« - Dæmpede Melodier (1875)
Holger Drachmann: »Den sidste „Sorte-Fods” Klagesang« - Dæmpede Melodier (1875)
Holger Drachmann: »Ved Skarritsøen« - Sange ved Havet — Venezia (1877)
Holger Drachmann: »Sakuntala« - Ranker og Roser (1879)
Otto Fønss: »Protestanternes Kirkegaard« - Hinsides Bjærgene (1896)
Otto Fønss: »Idyl« - Kongelys og Snerler (1910)
Rasmus Frankenau: »Sang« - Nytaarsgave for 1815 (1815)
Hans Henriksen: »Hjem« - Sommersange (1902)
Henrik Hertz: »Til Visse« - Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
H.P. Holst: »Tasso« - Digte, første Samling (1840)
Alfred Ipsen: »Græske Stemninger« - Sonetter og Sange (1884)
Hans Vilhelm Kaalund: »Kongsgaarden« - Valkyrien Gøndul (1842)
Aage Matthison-Hansen: »Kirkegaarden i Weimar« - Slyngrose (1915)
Aage Matthison-Hansen: »Elysion« - Slyngrose (1915)
P.L. Møller: »Du, hvem jeg elsker, du, som ej er til« - Lyriske Digte (1840)
P.L. Møller: »Drømme« - Lyriske Digte (1840)
Chr.K.F. Molbech: »Fremmed« - Dæmring (1852)
Christian Morgenstern: »Fisches Nachtgesang« - Galgenlieder (1905)
Ludvig Mylius-Erichsen: »September i »Fjældhulen«« - Isblink (1904)
Adam Oehlenschläger: »Oldingen ved Werthers Grav« - Digte (1803)
Adam Oehlenschläger: »Mine Mestere« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Sang til Jubelfesten i Den nye Forening. Nov. 1825« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Hvo har Smag?« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Det store Crucifix« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Til min Ven Peter Oluf Brøndsted« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Trøst i et mismodigt Øieblik« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Til H. P. Holst« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Den høiere Hiemvee« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Til Peter Oluf Brøndsted« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Mindedigt« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Digteren national« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Verset« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »De forskiellige Digtarter« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Lyriske Digtere« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Episke Digtere« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Romanen« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Den poetiske Prosa« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Tragødiens Theorie« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Følelsens Forsvar« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Tragiske Digtere« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Götz von Berlichingen og Smeden« - Samlede Skrifter, 24. Bind (1861)
Knud Lyne Rahbek: »Lina« - Poetiske Forsøg (1794)
Ernst von der Recke: »Kennst du das Land! — Tilgivelse!« - Spredte Blomster (1885)
Sophus Schandorph: »Byg dig et Bedekammer« - Fest- og Søgnedage (1886)
Friedrich von Schiller: »An Goethe«
Birger Sjöberg: »Längtan till Italien« - Fridas andra bok (1929)
A.W. Schack von Staffeldt: »Den Døende« - Nye Digte (1808)
Christian Winther: »Til Goethe« - Digtninger (1843)
Christian Winther: »Fjeldvandring ved Badet« - Digtninger (1843)
Sophus Zahle: »Til Göthe« - Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
Emil Bønnelycke: »Længsel« - Festerne (1918)

Oversættelser
Efter titelEfter oversætter

»An Suleika« er oversat af Emil Aarestrup: »Til Suleika«.
»An die Entfernte« er oversat af Emil Aarestrup: »Til den Fraværende«.
»Blindekuh« er oversat af Adam Oehlenschläger: »Blindebuk«.
»Das Blümlein Wunderschön« er oversat af Adam Oehlenschläger: »Blomst Underskiøn«.
»Das Sonett« er oversat af Emil Aarestrup: »Sonetten«.
»Das Veilchen« er oversat af Adam Oehlenschläger: »Violen« og Knud Lyne Rahbek: »Romance«.
»Der Fischer« er oversat af Adam Oehlenschläger: »Fiskeren«.
»Der Sänger« er oversat af Adam Oehlenschläger: »Sangeren«.
»Der Wanderer« er oversat af Kristian Arentzen: »Vandreren«.
»Die Nacht« er oversat af P.L. Møller: »Den skjønne Nat«.
»Die erste Walpurgisnacht« er oversat af Adam Oehlenschläger: »Den første Walpurgis-Nat«.
»Diese Gondel vergleich ich« er oversat af Lord Houghton: »From Gothe«.
»Erlkönig« er oversat af Steen Steensen Blicher: »Ellekongen« og Adam Oehlenschläger: »Ellekongen«.
»Jägers Abendlied« er oversat af Knud Lyne Rahbek: »Jægerens Aftenvise«.
»Lebendiges Andenken« er oversat af Emil Aarestrup: »Levende Minde«.
»Lebensregel« er oversat af Emil Aarestrup: »Leveregel«.
»Mailied« er oversat af P.L. Møller: »Maisang«.
»Meine Göttin« er oversat af Christian Winther: »Min Gudinde«.
»Nähe des Geliebten« er oversat af Emil Aarestrup: »Den Elsktes Nærhed« og Knud Lyne Rahbek: »Den Elskedes Nærhed«.
»Prometheus« er oversat af Kristian Arentzen: »Prometheus« og Christian Winther: »Prometheus«.
»Selige Sehnsucht« er oversat af Emil Aarestrup: »Salig Længsel«.
»Trost in Tränen« er oversat af Emil Aarestrup: »Trøst«.
»Vollmondnacht« er oversat af Emil Aarestrup: »Maanskinsnatten«.
»Wandrers Nachtlied I« er oversat af Henry Wadsworth Longfellow: »Wanderer’s Night Song I« og P.A. Rosenberg: »Vandrerens Nattesang«.
»Wandrers Nachtlied II« er oversat af Carsten Hauch: »Aftensang«, Henry Wadsworth Longfellow: »Wanderer’s Night Song II« og P.A. Rosenberg: »En lignende«.
»Warnung« er oversat af Emil Aarestrup: »Advarsel«.
»Willkommen und Abschied« er oversat af Adam Oehlenschläger: »Hilsen og Afsked«.
Et ukendt digt er oversat af Malthe Conrad Bruun: »Det mindste Onde«