Bertel Thorvaldsen (1770–1844)

Omtaler

Emil Aarestrup: »Thorvaldsens Hjemkomst« - Efterladte Digte (1863)
Ludvig Bødtcher: »Julesang i Rom« - Digte, ældre og nyere (1870)
Ludvig Bødtcher: »Morgen i Nemi« - Digte, ældre og nyere (1870)
Ludvig Bødtcher: »Paa Fregatten Bellona i Nordsøen 1835« - Digte, ældre og nyere (1870)
Ludvig Bødtcher: »Til Thorvaldsen« - Digte, ældre og nyere (1870)
Ludvig Bødtcher: »Piazza Barberina« - Digte, ældre og nyere (1870)
Ludvig Bødtcher: »Julevise, 1825« - Samlede Digte (1940)
Andreas Dolleris: »Til Ferrara« - Den lyse Dag (1894)
Carsten Hauch: »Til Thorvaldsen« - Lyriske Digte (1842)
Henrik Hertz: »Natten og Dagen« - Digte fra forskjellige Perioder, Deel II (1851)
Henrik Hertz: »Med Thorvaldsens „Amor med Lyren”« - Digte fra forskjellige Perioder, Deel II (1851)
Henrik Hertz: »Under hans Fraværelse« - Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
Henrik Hertz: »Ved hans Ankomst« - Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
Henrik Hertz: »Cantate« - Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
H.P. Holst: »Thorvaldsen« - Digte, første Samling (1840)
H.P. Holst: »Amor og Psyche« - Digte, første Samling (1840)
H.P. Holst: »I Studenterforeningen« - Digte, anden Samling (1850)
H.P. Holst: »Thorvaldsen og Oehlenschlæger« - Digte, anden Samling (1850)
H.P. Holst: »Ved Museets Indvielse« - Digte, anden Samling (1850)
H.P. Holst: »Mesterens Værksted« - Digte, anden Samling (1850)
H.P. Holst: »Kunstnernes Farvel« - Digte, anden Samling (1850)
H.P. Holst: »Sørgetale i Universitetets Solennitetssal« - Digte, anden Samling (1850)
H.P. Holst: »Holberg og Thorvaldsen« - Digte, anden Samling (1850)
H.P. Holst: »Maneer i Kunsten« - Fra min Ungdom (1873)
Hans Vilhelm Kaalund: »Til Thorvaldsen« - Samlede Digte (1840)
Hans Vilhelm Kaalund: »Psyche sælger Amoriner« - Samlede Digte (1840)
Hans Vilhelm Kaalund: »Til Historiemaler, Professor Eckersberg« - Et Foraar (1858)
Aage Matthison-Hansen: »Elysion« - Slyngrose (1915)
Sophus Michaëlis: »I Thorvaldsens Museum« - Palmerne (1904)
P.L. Møller: »Thorvaldsen« - Lyriske Digte (1840)
Adam Oehlenschläger: »Jason« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Jesus, Johannes og Maria« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Hercules og Hebe« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Venus med Æblet« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Charitas« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Prometheus og Minerva« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Ino, Bacchus og Mercurius« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Hector, Paris og Helene« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Sang til Thorvaldsen. Den 13de Oct. 1819« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Sang til Thorvaldsen. Den 16de Oct. 1819« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Hilsen til Henrik Steffens« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Billedhuggeren« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Ved Absalons Grav« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Carl Heger« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Til Thorvaldsen. Den 7de Oct. 1838« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Thorvaldsens anden Fødselsdag« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Schillers Minde« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Til August Bournonville« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Thorvaldsens Skaal« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »I et Venneselskab med Thorvaldsen og Weyse« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Til Peter Oluf Brøndsted« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Englene« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Thorvaldsens Jordefærd« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Sidste Farvel til Thorvaldsen« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »I det stockholmske Kunstnergildes Album« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Skandinavernes Juleaften i Rom, 1847« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Ernst von der Recke: »Til J. P. E. Hartmann« - Nye Digte (1900)
Christian Richardt: »Ved Kunstakademiets Stiftelsesfest« - Tredje Deel (1895)
Just Mathias Thiele: »Til Thorvaldsen« - Vragstykker af et Digterskib (1848)
Christian Winther: »Juleaften i Rom« - Digte, gamle og nye (1832)
Christian Winther: »En Sviptour til Rom« - Nogle Digte (1835)
Christian Winther: »Til Thorwaldsen« - Sang og Sagn (1840)
Christian Winther: »Natten« - Lyriske Digte (1849)