Bertel Thorvaldsen (1770–1844)

Omtaler

Ludvig Bødtcher: »Julesang i Rom« – Digte, ældre og nyere (1870)
Ludvig Bødtcher: »Morgen i Nemi« – Digte, ældre og nyere (1870)
Ludvig Bødtcher: »Paa Fregatten Bellona i Nordsøen 1835« – Digte, ældre og nyere (1870)
Ludvig Bødtcher: »Til Thorvaldsen« – Digte, ældre og nyere (1870)
Ludvig Bødtcher: »Piazza Barberina« – Digte, ældre og nyere (1870)
Ludvig Bødtcher: »Forord« – Samlede Digte (1940)
Ludvig Bødtcher: »Julevise, 1825« – Samlede Digte (1940)
Just Mathias Thiele: »Til Thorvaldsen« – Vragstykker af et Digterskib (1848)
Christian Winther: »Juleaften i Rom« – Digte, gamle og nye (1832)
Christian Winther: »En Sviptour til Rom« – Nogle Digte (1835)
Christian Winther: »Til Thorwaldsen« – Sang og Sagn (1840)
Christian Winther: »Natten« – Lyriske Digte (1849)
Henrik Hertz: »Natten og Dagen« – Digte fra forskjellige Perioder, Deel II (1851)
Henrik Hertz: »Med Thorvaldsens „Amor med Lyren”« – Digte fra forskjellige Perioder, Deel II (1851)
Henrik Hertz: »Under hans Fraværelse« – Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
Henrik Hertz: »Ved hans Ankomst« – Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
Henrik Hertz: »Cantate« – Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
Emil Aarestrup: »Thorvaldsens Hjemkomst« – Efterladte Digte (1863)
H.C. Andersen: »En lille Flugt til Rom den 8 Marts 1835« – Andre digte
H.P. Holst: »Thorvaldsen« – Digte, første Samling (1840)
H.P. Holst: »Amor og Psyche« – Digte, første Samling (1840)
H.P. Holst: »Maneer i Kunsten« – Fra min Ungdom (1873)
P.L. Møller: »Thorvaldsen« – Lyriske Digte (1840)
Hans Vilhelm Kaalund: »Til Thorvaldsen« – Samlede Digte (1840)
Hans Vilhelm Kaalund: »Psyche sælger Amoriner« – Samlede Digte (1840)
Hans Vilhelm Kaalund: »Til Historiemaler, Professor Eckersberg« – Et Foraar (1858)
Andreas Dolleris: »Til Ferrara« – Den lyse Dag (1894)
Sophus Michaëlis: »I Thorvaldsens Museum« – Palmerne (1904)
Carsten Hauch: »Til Thorvaldsen« – Lyriske Digte (1842)
H.P. Holst: »I Studenterforeningen« – Digte, anden Samling (1850)
H.P. Holst: »Thorvaldsen og Oehlenschlæger« – Digte, anden Samling (1850)
H.P. Holst: »Ved Museets Indvielse« – Digte, anden Samling (1850)
H.P. Holst: »Mesterens Værksted« – Digte, anden Samling (1850)
H.P. Holst: »Kunstnernes Farvel« – Digte, anden Samling (1850)
H.P. Holst: »Sørgetale i Universitetets Solennitetssal« – Digte, anden Samling (1850)
H.P. Holst: »Holberg og Thorvaldsen« – Digte, anden Samling (1850)
Aage Matthison-Hansen: »Elysion« – Slyngrose (1915)