Thomas Moore (1779–1852)

Omtaler

Gotthold Ephraim Lessing: »Nach der 15. Ode Anakreons«

Oversættelser
Efter titelEfter oversætter

»A Night Thought« er oversat af Christian Preetzmann: »En Nattetanke«.
»A Reflection at Sea« er oversat af Christian Preetzmann: »Paa Søen«.
»A Temple to Friendship« er oversat af Christian Preetzmann: »Et Tempel for Venskab«.
»An Ode upon Morning« er oversat af Emil Aarestrup: »Ode til Morgenen«.
»Black And Blue Eyes« er oversat af Emil Aarestrup: »Sorte og blaae Øine«.
»Bright Be Thy Dreams« er oversat af Emil Aarestrup: »O drøm du sødt!«.
»Cloris and Fanny« er oversat af Christian Preetzmann: »Cloris og Fanny«.
»Come O’er the Sea« er oversat af Christian Preetzmann: »Hist over Bølge«.
»Come, Rest in this Bosom« er oversat af Christian Preetzmann: »Kom og hvil ved mit Bryst«.
»Dear Fanny« er oversat af Christian Preetzmann: »Til Fanny«.
»Did Not« er oversat af Emil Aarestrup: »Hvem feiled ikke?«.
»Fanny of Timmol« er oversat af Emil Aarestrup: »Fanny fra Timmol«.
»Go where glory waits thee« er oversat af Christian Preetzmann: »Gaa kun, Glands at vinde«.
»How shall I woo« er oversat af Christian Preetzmann: »Hvad skal jeg troe?«.
»I Saw From the Beach« er oversat af Christian Preetzmann: »Ved Bækken«.
»I pray you, let us roam no more« er oversat af Christian Preetzmann: »Til Nea«.
»Little Mary’s Eye« er oversat af Emil Aarestrup: »Lille Marys Blik«.
»Love and Hope« er oversat af Christian Preetzmann: »Amor og Haabet«.
»Love and Hymen« er oversat af Emil Aarestrup: »Amor og Hymen« og Christian Preetzmann: »Amor og Hymen«.
»Love and Reason« er oversat af Christian Preetzmann: »Amor og Fornuften« og Christian Preetzmann: »Nu, søde Fanny!«.
»Love and Time« er oversat af Christian Preetzmann: »Elskov og Tiden«.
»Lying« er oversat af Emil Aarestrup: »Lyve«.
»My Heart and Lute« er oversat af Christian Preetzmann: »Mit Hjerte og min Lyra«.
»Oh, come to Me When Daylight sets« er oversat af Christian Preetzmann: »Barcarole«.
»Rondeau« er oversat af Christian Preetzmann: »Godnat«.
»Row Gently Here« er oversat af Emil Aarestrup: »Ro sagte, Koerkarl, hid«.
»She Sung of Love« er oversat af Christian Preetzmann: »Hun sang om Elskov«.
»So Warmly We met« er oversat af Christian Preetzmann: »Saa henrykt vi mødtes«.
»The Catalogue« er oversat af Emil Aarestrup: »Catalogen«.
»The Evening Gun« er oversat af Christian Preetzmann: »Vagtskuddet«.
»The Fortune-Teller« er oversat af Christian Preetzmann: »Spaamanden«.
»The Lake Of The Dismal Swamp« er oversat af Emil Aarestrup: »Dismalmosen«.
»The Light of Other Days« er oversat af Christian Preetzmann: »Tidt i den stille Nat«.
»The Origin of the Harp« er oversat af Emil Aarestrup: »Harpens Oprindelse«.
»The Sale of Loves« er oversat af Christian Preetzmann: »Salget af Elskovsguder«.
»The probability« er oversat af Emil Aarestrup: »Muligheden«.
»Tis the Last Rose of Summer« er oversat af Christian Preetzmann: »Den sidste Rose«.
»To ...« er oversat af Christian Preetzmann: »Rynkerne«.
»To ...« er oversat af Christian Preetzmann: »Variatio delectat!«.
»To Julia Weeping« er oversat af Emil Aarestrup: »Til Julia«.
»To Phillis« er oversat af Emil Aarestrup: »Til Phyllis«.
»To a sleeping maid« er oversat af Emil Aarestrup: »Til en sovende Pige«.
»When Love was a Child« er oversat af Christian Preetzmann: »Da Amor var Barn«.
»When Twilight Dews« er oversat af Christian Preetzmann: »Naar Aftnens Skjær sig sænker«.
»When on the Lip the Sigh delays« er oversat af Christian Preetzmann: »Til Erne«.
»Will you come to the bower?« er oversat af Emil Aarestrup: »Vil du?«.
Et ukendt digt er oversat af Christian Preetzmann: »Vort Liv er kun et Gjøglespil«