Thomas Moore (1779–1852)

Omtaler

Gotthold Ephraim Lessing: »Nach der 15. Ode Anakreons« – Andre digte

Oversættelser

Emil Aarestrup: »Harpens Oprindelse« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Lesbias Øie er af Ild« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »I Midnattens Time, ved Stjernegraad vil jeg gaae« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Den unge Maimaane svømmer, Glut!« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »O havde vi os en fager lille Ø« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »O tvivl ei — Du vil finde« – Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
Emil Aarestrup: »O dette Øiekast — see væk!« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Til en ostindisk Pige« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Til Julia« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Naar trætte Stakler vandre hjem« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Bort med det Suk, jeg drak, beruust« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Til Cara« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Kan du erindre, bag grønne Grene« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Dismalmosen« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Et Kys à l’antique« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Kysset« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Lille Marys Blik« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Lyve« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Vil du?« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Sorte og blaae Øine« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Naar fyldt af Glædens muntre Kræfter« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Hvem feiled ikke?« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Elskov, en Jægerdreng« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »O drøm du sødt!« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »See disse Kirsebær« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »O havde jeg bare Tid dertil« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Ro sagte, Koerkarl, hid« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Høit maa dale ned« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Viisdom, Daarskab og Skjønhed« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »En Tid vil komme, Rædselsstund« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Det er deiligt at tænke sig« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Catalogen« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Bortfly du fra Verden, o Bessy! til mig« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Til Phyllis« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Hvor roligt hviilte jeg ei der« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Til en sovende Pige« – Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
Emil Aarestrup: »Muligheden« – Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)