Thomas Moore (1779–1852)

Mentions

Gotthold Ephraim Lessing: »Nach der 15. Ode Anakreons«

Translations

Emil Aarestrup: »Harpens Oprindelse«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Lesbias Øie er af Ild«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »I Midnattens Time, ved Stjernegraad vil jeg gaae«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Den unge Maimaane svømmer, Glut!«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »O havde vi os en fager lille Ø«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »O tvivl ei — Du vil finde«- Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
Emil Aarestrup: »O dette Øiekast — see væk!«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Til en ostindisk Pige«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Til Julia«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Naar trætte Stakler vandre hjem«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Bort med det Suk, jeg drak, beruust«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Til Cara«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Kan du erindre, bag grønne Grene«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Dismalmosen«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Et Kys à l’antique«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Kysset«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Lille Marys Blik«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Lyve«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Vil du?«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Sorte og blaae Øine«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Naar fyldt af Glædens muntre Kræfter«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Hvem feiled ikke?«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Elskov, en Jægerdreng«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »O drøm du sødt!«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »See disse Kirsebær«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »O havde jeg bare Tid dertil«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Ro sagte, Koerkarl, hid«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Høit maa dale ned«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Viisdom, Daarskab og Skjønhed«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »En Tid vil komme, Rædselsstund«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Det er deiligt at tænke sig«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Catalogen«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Bortfly du fra Verden, o Bessy! til mig«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Til Phyllis«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Hvor roligt hviilte jeg ei der«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Til en sovende Pige«- Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
Emil Aarestrup: »Muligheden«- Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
Emil Aarestrup: »Til den meget lille JFR«- Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
Emil Aarestrup: »Fanny fra Timmol«- Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
Emil Aarestrup: »Ode til Morgenen«- Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
Emil Aarestrup: »O lad os ei ved Stranden mere«- Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
Emil Aarestrup: »I Anledning af et tabt Brev«- Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
Emil Aarestrup: »Intet Ord er hørt, intet Blik jeg saae«- Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
Emil Aarestrup: »Amor og Hymen«- Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
Emil Aarestrup: »Hvis fri for trykkende Domme«- Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
Christian Preetzmann: »Elskov og Tiden«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Hvergang dit Blik jeg seer paany«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Da Amor var Barn«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Et Tempel for Venskab«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Naar Bægerne foran os funkle«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Amor og Fornuften«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Om jeg elske vil Dig?«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Vagtskuddet«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Til Fanny«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Kjærligheds lette Sommersky«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Salget af Elskovsguder«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Den sidste Rose«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Gaa kun, Glands at vinde«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Til Erne«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Il fremad med dit Bytte«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Naar Aftnens Skjær sig sænker«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Hun sang om Elskov«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Tidt i den stille Nat«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Hist over Bølge«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Saa henrykt vi mødtes«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Mit Hjerte og min Lyra«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Har Sorg paa din Ungdom kastet«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Amor og Hymen«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Amor og Haabet«- Digte og Sange (1868)
Christian Preetzmann: »Hvad skal jeg troe?«- Digte og Sange (1868)
Christian Preetzmann: »Cloris og Fanny«- Digte og Sange (1868)
Christian Preetzmann: »Godnat«- Digte og Sange (1868)
Christian Preetzmann: »Nu, søde Fanny!«- Digte og Sange (1868)
Christian Preetzmann: »Variatio delectat!«- Digte og Sange (1868)
Christian Preetzmann: »Ved Bækken«- Digte og Sange (1868)
Christian Preetzmann: »Paa Søen«- Digte og Sange (1868)
Christian Preetzmann: »En Nattetanke«- Digte og Sange (1868)
Christian Preetzmann: »Til Nea«- Digte og Sange (1868)
Christian Preetzmann: »Kom og hvil ved mit Bryst«- Digte og Sange (1868)
Christian Preetzmann: »Barcarole«- Digte og Sange (1868)
Christian Preetzmann: »Spaamanden«- Digte og Sange (1868)
Christian Preetzmann: »Rynkerne«- Digte og Sange (1868)