Friedrich von Schiller (1759–1805)

Omtaler

Jens Baggesen: »Ingemann og Oehlenschläger«- Danfana (1816)
B.S. Ingemann: »Krigeren«- Digte. Første Deel (1811)
B.S. Ingemann: »Minderne«- Digte. Anden Deel (1812)
B.S. Ingemann: »Vinterens Alder«- Digte. Anden Deel (1812)
B.S. Ingemann: »Friderik Schiller«- Smaadigte og Reiseminder (1832)
Christian Winther: »Genrebilleder«- Brogede Blade (1865)
Henrik Hertz: »Med Schillers Digte«- Digte fra forskjellige Perioder, Deel II (1851)
Henrik Hertz: »Til Visse«- Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
Henrik Hertz: »Theater-Referenterne«- Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
P.A. Rosenberg: »Schillers Begravelse«- Pil og Plekter (1910)
Helge Rode: »Heroica 1926«- Det sjælelige Gennembrud (1928)
N.T. Bruun: »Den forbudne Frugt«- Bacchus og Comus (1814)
N.T. Bruun: »Caffeens Priis«- Bacchus og Comus (1814)
Kristian Arentzen: »En Høstdag«- Nogle Digte (1888)
Aage Matthison-Hansen: »Studier i Antiken 1–4«- Billeder fra Kina (1907)
Aage Matthison-Hansen: »Kirkegaarden i Weimar«- Slyngrose (1915)
Sophus Zahle: »An Eduard Hvidt und Elisa Schiffert«- Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
G.V. Blom: »Fortale«- Digte (1847)

Oversættelser

Adam Oehlenschläger: »Teklas Sang«- Digte (1803)
Adam Oehlenschläger: »Hymne til Glæden«
Steen Steensen Blicher: »Dykkeren«- Digte (1847)
P.L. Møller: »Til Vennerne«- Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Den ideale Frihed«- Billeder og Sange (1847)
Knud Lyne Rahbek: »Det tilslörede Billede i Sais«- Asterkrandsen (1817)
Aage Matthison-Hansen: »Ved det nye Aarhundredes Komme«- Roserne (1900)