Adam Oehlenschläger (1779–1850)

Mentions

Anders Sørensen Vedel: »Elver Høy«- Hundredevisebog (1591)
Jens Baggesen: »Til Danfanas Døttre«- Danfana (1816)
Jens Baggesen: »Elegie«- Danfana (1816)
Jens Baggesen: »Ingemann og Oehlenschläger«- Danfana (1816)
Jens Baggesen: »Til Antigone Juliane Marie Jessen«- Danfana (1816)
Jens Baggesen: »A. O.«- Rosenblade med et Par Torne (1819)
Jens Baggesen: »Frederiksbergs Slot«- Rosenblade med et Par Torne (1819)
Jens Baggesen: »Makulaturens Iris«- Rosenblade med et Par Torne (1819)
Jens Baggesen: »Vor Frues Fald«
Jens Baggesen: »Aand mod Haand«
Jens Baggesen: »Ende«
A.W. Schack von Staffeldt: »Vahls Død«- Nye Digte (1808)
B.S. Ingemann: »Troldmanden og Lærlingen«- Digte. Anden Deel (1812)
Carsten Hauch: »Christiane Oehlenschläger«- Lyriske Digte (1842)
Carsten Hauch: »Hunden til Maanen«- Lyriske Digte (1842)
Carsten Hauch: »Sang til Adam Oehlenschläger den 14. November 1849«- Lyriske Digte (1854)
Carsten Hauch: »Ved Afsløringen af Oehlenschlägers Statue«- Nye Digtninger (1869)
Johan Ludvig Heiberg: »Roeskilde-Domkirke«- Danmark (1842)
Johan Ludvig Heiberg: »Den yngre Digterskole«
Ludvig Bødtcher: »Til A. Oehlenschläger«- Digte, ældre og nyere (1870)
Ludvig Bødtcher: »I A. Oehlenschlägers Album«- Digte, ældre og nyere (1870)
Ludvig Bødtcher: »Forord«- Samlede Digte (1940)
Ludvig Bødtcher: »[Udgiverens efterord]«- Samlede Digte (1940)
Christian Winther: »Til Oehlenschläger«- Digtninger (1843)
Christian Winther: »Skatten«- Nye Digtninger (1853)
Christian Winther: »Sangfuglen paa Oehlenschlägers Grav«- Brogede Blade (1865)
Christian Winther: »Skuffelse«- Brogede Blade (1865)
Christian Winther: »Nissens Juleaften«- Brogede Blade (1865)
Henrik Hertz: »Amors Poetik«- Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
Henrik Hertz: »Ægirs Gjæstebud«- Digte fra forskjellige Perioder, Deel II (1851)
Henrik Hertz: »Første Afdeling«- Digte fra forskellige Perioder, Deel III (1862)
Henrik Hertz: »Til Adam Oehlenschläger«- Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
Emil Aarestrup: »Den 14de November«- Digte (1838)
Emil Aarestrup: »Epigramma over Øelenschlägers Correggio«- Samlede Skrifter, 1. Bind (1976)
H.C. Andersen: »(Til Læserne)«- Phantasier og Skizzer (1831)
H.C. Andersen: »Hvad jeg elsker«- Phantasier og Skizzer (1831)
H.C. Andersen: »Stormen«- Phantasier og Skizzer (1831)
H.C. Andersen: »Kjærlighed«- Phantasier og Skizzer (1831)
H.C. Andersen: »A. Oehlenschläger«- Vignetter til danske Digtere (1832)
H.C. Andersen: »Poesien«- Digte (1854)
H.C. Andersen: »I«- Digte (1854)
H.C. Andersen: »III«- af H. C. Andersens Samlede Skrifter (1879)
H.C. Andersen: »3«- af H. C. Andersens Samlede Skrifter (1879)
H.C. Andersen: »Poesien«
Frederik Paludan-Müller: »Tredie Sang«- Adam Homo (1842,1848)
H.P. Holst: »Njörrunga-Slaget«- Fædrenelandske Romancer (1832)
H.P. Holst: »Oehlenschlæger«- Digte, første Samling (1840)
H.P. Holst: »En Smule for tidligt«- Fra min Ungdom (1873)
H.P. Holst: »Tredie Gang i Livsfare«- Fra min Ungdom (1873)
H.P. Holst: »Huset i Oprør«- Fra min Ungdom (1873)
H.P. Holst: »I Kirken«- Fra min Ungdom (1873)
Carl Ploug: »† Anna Nielsen«- En ny Samling Digte (1861)
Carl Ploug: »† Nicolai Peter Nielsen«- En ny Samling Digte (1861)
Carl Ploug: »Prolog«- En ny Samling Digte (1861)
P.L. Møller: »Oehlenschlæger«- Lyriske Digte (1840)
P.L. Møller: »Indtoget«- Lyriske Digte (1840)
P.L. Møller: »Digterundervisning«- Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Til Oehlenschläger«- Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Til Oehlenschlägers Minde«- Løvfald (1855)
Jens Christian Hostrup: »Oehlenschlægers Mindefest i Studenterforeningen«- Viser og Vers (1852)
Hans Vilhelm Kaalund: »Dedikation«- Samlede Digte (1840)
Hans Vilhelm Kaalund: »Fortale«- Valkyrien Gøndul (1842)
Hans Vilhelm Kaalund: »Oehlenschlæger«- Fabler og blandede Digte (1844)
Hans Vilhelm Kaalund: »Ved Adam Oehlenschlägers Død«- Et Foraar (1858)
Chr.K.F. Molbech: »Oehlenschläger«- Dæmring (1852)
Sophus Schandorph: »Prolog til Festen for A. P. Berggreen«- Nogle Digte (1875)
Sophus Schandorph: »Sommerliv«- Nogle Digte (1875)
Sophus Schandorph: »Chr. Agerskov«- Lyriske Portrætter (1898)
Sophus Schandorph: »F. L. Liebenberg«- Lyriske Portrætter (1898)
Holger Drachmann: »Gamle Guder«- Unge Viser (1892)
Vilhelm Gregersen: »Der er et Land der sønder paa —«- Vintergæk (1911)
Viggo Stuckenberg: »Prolog«- Sidste Digte (1906)
Sophus Claussen: »Hassan og Digteren«- Pilefløjter (1899)
Sophus Claussen: »Frederiksberg«- Danske Vers (1912)
Theodor Ewald: »Danmarks Muse«- Bavner og Blus (1894)
Thøger Larsen: »Jysk Juleaften«- Trækfuglevej (1927)
N.T. Bruun: »Min Yndlingslæsning«- Bacchus og Comus (1814)
Carsten Hauch: »Epilog til „Hakon Jarl”«- Lyriske Digte (1854)
P.L. Møller: »Landgang«- Lyriske Digte (1840)
Sophus Schandorph: »Fortsættelse. Gammeldags Romantik.«- Unge Dage (1879)
Emil Aarestrup: »Epigrammer«- Samlede Skrifter, 2. Bind (1976)
Sophus Schandorph: »Grevinden drømmer«- Fest- og Søgnedage (1886)
Sophus Schandorph: »Theodor Reitzel«- Fest- og Søgnedage (1886)
Kristian Arentzen: »Med Oehlenschlägers ”Aladdin”«- Et Livsstadium (1858)
Kristian Arentzen: »Universitetsbibliotheket«- Digtsamling (1862)
H.P. Holst: »Thorvaldsen og Oehlenschlæger«- Digte, anden Samling (1850)
H.P. Holst: »Adam Oehlenschläger«- Digte, anden Samling (1850)
Aage Matthison-Hansen: »Det tyvende Aarhundrede«- Roserne (1900)
Sophus Zahle: »Epilog«- Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
Sophus Zahle: »Den skjønne Forsoning«- Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
Ernst von der Recke: »Til J. P. E. Hartmann«- Nye Digte (1900)
Ernst von der Recke: »Prolog«- Nye Digte (1900)
Hans Henriksen: »Øhlenschlæger«- Danmarks-Sange (1911)
Vilhelm Gregersen: »Johannes Ewald«- Nogle Digte (1875)
Christian Richardt: »Adam Oehlenschlägers Minde«- Første Deel (1895)
Otto Fønss: »Saa slog min Anelse ej fejl —«- I Lyse Nætter (1898)

Primary literature

Oehlenschläger: Poetiske Skrifter, Povl Ingerslev-Jensen o.a. (red.), bd. 1–12, Oehlenschläger Selskabet, 1972–87.
Oehlenschläger: Poetiske Skrifter, H. Topsøe-Jensen (red.), bd. 1–5, Holbergselskabet, 1926–30.
Oehlenschläger: Samlede Værker, F.L. Liebenberg (red.), bd. 1–18, Selskabet til Udgivelse af Oehlenschlägers Skrifter, Kbh., 1860
Oehlenschläger: Adam Oehlenschläger — Lyriske digte, fortællende Digte, Skuespil, Vilh. Andersen (red.), Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, Kbh., 1928–1930

Secondary literature

Albeck, Gustav: »Oehlenschlägers realistiske rædselsdrama« in: Studies in Skandinavistiek, 1977, pp. 153–66.
Albertsen, L. Ludwig & Marilyn Gaddis Rose: »Villiers’ Axel: What’s in a Name?« in: Romance Notes, XIX, 1978–79, pp. 321–26.
Albertsen, Leif Ludwig: »Faust und Aladdin. Zu Goethes und Baggesens Faustdichtungen und zu Oehlenschlägers Aladdin« in: Dänische ’Guldalder’-Literatur, 1982, pp. 109–34.
Andersen, Harry: »’Sanct Hansaften-Spil’. Til 200-årsdagen for Adam Oehlenschlägers fødsel« in: Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, LVI, 1980, pp. 45–60.
Andersen, Lise Præstgaard: »Oehlenschläger, de norrøne kilder og de norrøne kvinder« in: Danske Studier, 1981, pp. 5–31.
Anker, Oyvind: »Oehlenschläger i Norge« in: Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, LVI, 1980, pp. 30–44.
Baggesen, Søren: »Natur, kultur og historie i Oehlenschlägers ’Helge’ og ’Hroars Saga’ —en litteraturhistorisk tekstanalyse« in: Nordisk litteraturhistorie, 1978, pp. 91–117.
Bandle, Oskar: »Ausklang des Nordismus. Oehlenschlägers letztes Drama ’Kiartan og Gudrun’« in: Hugur, 1997, pp. 157–71.
Billeskov Jansen, F. J.: »Elskovstragedie i fransk stil« in: Kritiske tekster, IV, 1972, pp. 7–11, 74–76.
Billeskov Jansen, F. J.: »Passion og Skæbne. Studier i Oehlenschlägers Æstetik og dens Kilder« in: Nordisk litteraturhistorie, 1978, pp. 118–37.
Brøndsted, Mogens: »Vaulundur, Aladdin og Jung« in: Kritik, nr. 4, 1967, pp. 45–73
Christiansen, Svend & Povl Ingerslev-Jensen (red.): Til Adam Oehlenschläger 1779–1979. Otte afhandlinger, 1979.
Christiansen, Svend: »Oehlenschlägers tragedier« in: Skitser til romantikkens teater, 1967, pp. 10–34.
Dahlerup, Pil: »Romantik og retorik. Med særligt henblik på Oehlenschlägers ’Guldhornene’« in: Som Runer paa Blad, 1996, S. 159–70.
Dvergsdal, Alvhild: Adam Oehlenschlägers tragediekunst, Ph.d.-afhandling, 1997.
Dybdal, Ida & Torben Nielsen (red.): Oehlenschläger Studier 1980–84, 1985.
Fabricius, Johannes: »Oehlenschlägers ’Guldhornene’« in: Kritik, nr. 29, 1974, pp. 102–10.
Fasting, Neel: Adam Oehlenschlägers Aarets Evangelium. En undersøgelse af »Jesu Christigientagne Liv i den aarlige Natur«, 1969.
Fehrman, Carl, »Oehlenschläger sedd med svenska ögon« in: Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, LVI, 1980, pp. 13–29.
Gemzøe, Anker: »’Hakon Jarls Död’ — poetisk teknik og historiesyn hos den unge Adam Oehlenschläger. Fragmenter af en artikel« in: Nordische Romantik, 1991, pp. 57–63.
Gemzøe, Anker: »’Hakon Jarls Död’ — poetisk teknik og historiesyn hos den unge Adam Oehlenschläger« in: Edda, LXXXIX, 1989, pp. 99–117.
Gjesing, Knud Bjarne: »På det frie marked. Adam Oehlenschläger: ’Sanct Hansaften-Spil’« in: Læsninger i dansk litteratur 1200–1820, 1998, pp. 294–310.
Greenway, John L.: »’Naturens hemmelige Urkraft’: Ørsted’s ’Theory of Light’ and Oehlenschläger’s ’Aladdin’« in: Nordische Romantik, 1991, pp. 376–81.
Hansen, Erik: »Hakon Jarls Död eller Christendommens Indförsel i Norge« in: Litterære læseøvelser, 1967, pp. 19–37.
Hanson, Kathryn S.: »Adam Oehlenschläger’s Romanticism: Not a German Hybrid, but a Danish Original« in: Scandinavian-Canadian Studies/Études Scandinaves au Canada, II, 1986, pp. 39–50.
Hanson, Kathryn Shailer: Adam Oehlenschläger and Ludwig Tieck. A Study in Danish and German Romanticism, Ph.D.-thesis, Princeton University, 1978.
Hanson, Kathryn Shailer: »Adam Oehlenschläger’s ’Erik og Roller’ and Danish Romanticism« in: Scandinavian Studies, LXV, 1993, pp. 180–95.
Herdal, Harald: »Adam Oehlenschläger« in: Mellem bøger og portrætter, 1970, pp. 9–19.
Holm-Hansen, Henrik: »’Dina’ i 1842« in: Skitser til romantikkens teater, 1967, pp. 100–20.
Hougaard, Jens: »Kærlighed og drift i Oehlenschlägers læsedramaer ’Sanct Hansaften-Spil’ og ’Aladdin’«, Årsberetning 1992, Institut for nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet, 1993, pp. 50–63.
Hultberg, Helge: »Heine und Oehlenschläger« in: Nerthus, II, 1969, pp. 186–189.
Ingerslev-Jensen, Povl (red.): Oehlenschläger Studier 1972, 1972.
Ingerslev-Jensen, Povl (red.): Oehlenschläger Studier 1973, 1973.
Ingerslev-Jensen, Povl (red.): Oehlenschläger Studier 1974–75, 1975.
Ingerslev-Jensen, Povl (red.): Oehlenschläger Studier 1976–78, 1978.
Ingerslev-Jensen, Povl: Den unge Oehlenschläger, 1972.
Ingwersen, Niels: »The Tragic Moment in Oehlenschläger’s ’Hakon Jarl Hin Rige’« in: Scandinavica, IX, 1970, pp. 34–44.
Jørgensen, Aage: Oehlenschläger-litteraturen 1850–1966. En bibliografi, 1966.
Jørgensen, Aage: Oehlenschläger-litteraturen 1967–1979. En bibliografi, 1979.
Jørgensen, Aage: Oehlenschläger-litteraturen 1967–1988. En bibliografi, 1989.
Jørgensen, Aage: «Oehlenschläger og den homeriske poesi« in: Klassikerforeningens Meddelelser, nr. 132, 1991, pp. 33–37.
Jørgensen, Aage: »Oehlenschläger and Homeric Poetry« in: Skandinavisztikai Füzetek/Papers in Scandinavian Studies, V, Budapest, 1992, pp. 57–63.
Jørgensen, Sven-Aage: »Adam Oehlenschlägers ’Die Inseln im Südmeer’ und J. G. Schnabels ’Wunderliche Fata’. Aufklärung, Romantik — oder Biedermeier?« in: Nerthus, II, 1969, pp. 131–50.
Kabell, Aage: »Sanct Hansaften-Spil« in: Danske Studier, 1981, pp. 32–44.
Kuhn, Hans: »Ludlams Hule« in: Studien zur dänischen und schwedischen Literatur, 1976, pp. 79–153.
Langholm, Odd Inge, »Noen billedstrukturer i Adam Oehlenschlägers ’Aladdin’« in: Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, LII, 1976, pp. 265–79.
Langholm, Odd Inge: »Oehlenschlägers dødsvisjon i ’Aladdin’« in: Edda, LXXIV, 1974, pp. 219–26.
Larsen, Finn Stein: »Adam i troldskoven« in: Danske digtanalyser, 1969, pp. 85–101.
Larsen, Peter Stein: »Idyl og dæmoni i ’Digte’ 1803» in: Som Runer paa Blad, 1996, pp. 120–28.
Larsen, Svend Erik: »Dyrehaven — tur/retur« in: Spring, nr. 2, 1992, pp. 147–50.
Lindahl, Svend: »Oehlenschläger og Vergil« in: Danske Studier, 1995, pp. 152–60.
Mortensen, Finn Hauberg: »Om Oehlenschlägers fælheder« in: Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1978, pp. 377–93.
Nielsen, Erik A.: »Runen« in: Som Runer paa Blad, 1996, pp. 53–67.
Paul, Fritz: »Motiv und Metapher in Naturgedichten der Romantik. Am Beispiel von Oehlenschlägers ’Hymne’ und Stagnelius’ ’Till förruttnelsen’« in: Akten der fünften Arbeitstagung, 1983, pp. 143–55.
Sarvig, Ole: »Adam Oehlenschläger« in: Forfatternes forfatterhistorie, 1980, pp. 43–52.
Schiødt, Hans Jørgen: »Simon Peder« in: Litterære læseøvelser, 1967, pp. 38–49.
Tandrup, Leo: »Aladdin: en ørn, som stækkes eller stiger. Et opgør med Fjord Jensens syn i Dansk litteraturhistorie« in: Fønix, IX, 1985, pp. 74–98.
Zerlang, Martin: »Romantik og underholdning i Oehlenschlægers ’Sanct Hansaften-Spil’« in: Kultur og Klasse, nr. 64, 1989, pp. 100–10.