Francesco Petrarca (1304–74)

Mentions

Jens Baggesen: »Hvem er Nanna?« – Danfana (1816)
Adam Oehlenschläger: »Til Camma« – Poetiske Skrifter (1805)
Adam Oehlenschläger: »Vaaren« – Poetiske Skrifter (1805)
B.S. Ingemann: »Waucluse« – Digte. Anden Deel (1812)
Christian Winther: »Besøg paa Parnas« – En Samling Vers (1872)
H.P. Holst: »Kong Waldemars Stævne« – Digte, første Samling (1840)
Holger Drachmann: »Foraar i de euganeiske Bjerge« – Sange ved Havet — Venezia (1877)
Sophus Claussen: »[Motto]« – Pilefløjter (1899)
Johannes Dam: »Naar Solens Straaler bort fra Jorden haster« – Digte af Michel Agniolo Buonarroti (1912)
Johannes Dam: »Fly Elskov, I som elske, fly dens Brand« – Digte af Michel Agniolo Buonarroti (1912)
Johannes Dam: »Hvor dybt til Jord end knuget er mit Hjærte« – Digte af Michel Agniolo Buonarroti (1912)

Translations

Malthe Conrad Bruun: »Petrarkas 63de Sonnet« – Poetiske Forsøg (1797)
Malthe Conrad Bruun: »Oversættelse af Petrarchas: Chiare, freshe e dolci acque« – Poetiske Forsøg (1797)
Adam Oehlenschläger: »Petrarcas Canzone ved Vaucluse Kilden« – Poetiske Skrifter (1805)
B.S. Ingemann: »Laura« – Digte. Anden Deel (1812)
P.L. Møller: »Den 68de Sonet« – Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Den 128de Sonet« – Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Den 73de Sonet« – Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Den 268de Sonet« – Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Ballate 3« – Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Ballate 8« – Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Den 1ste Sestine« – Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Den 3die Sestine« – Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Den 7de Sestine« – Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Den 9de (Dobbelt-) Sestine« – Billeder og Sange (1847)
P.A. Rosenberg: »XXVII« – Pil og Plekter (1910)
P.A. Rosenberg: »XVI« – Pil og Plekter (1910)
Knud Lyne Rahbek: »Indlednings Sonnet« – Asterkrandsen (1817)
Knud Lyne Rahbek: »VI. Sonnet« – Asterkrandsen (1817)
Knud Lyne Rahbek: »XI. Sonnet« – Asterkrandsen (1817)