Francesco Petrarca (1304–74)

Mentions

Jens Baggesen: »Hvem er Nanna?«- Danfana (1816)
Adam Oehlenschläger: »Til Camma«- Poetiske Skrifter (1805)
Adam Oehlenschläger: »Vaaren«- Poetiske Skrifter (1805)
B.S. Ingemann: »Waucluse«- Digte. Anden Deel (1812)
Christian Winther: »Besøg paa Parnas«- En Samling Vers (1872)
H.P. Holst: »Kong Waldemars Stævne«- Digte, første Samling (1840)
Holger Drachmann: »Foraar i de euganeiske Bjerge«- Sange ved Havet — Venezia (1877)
Sophus Claussen: »[Motto]«- Pilefløjter (1899)
Johannes Dam: »Naar Solens Straaler bort fra Jorden haster«- Digte af Michel Agniolo Buonarroti (1912)
Johannes Dam: »Fly Elskov, I som elske, fly dens Brand«- Digte af Michel Agniolo Buonarroti (1912)
Johannes Dam: »Hvor dybt til Jord end knuget er mit Hjærte«- Digte af Michel Agniolo Buonarroti (1912)
Aage Matthison-Hansen: »Elysion«- Slyngrose (1915)
Christian Winther: »Til Een«- Digtninger (1843)
Christian Preetzmann: »Svar paa „Den fælleds Skjæbne”«- Digte og Sange (1868)

Translations

Malthe Conrad Bruun: »Petrarkas 63de Sonnet«- Poetiske Forsøg (1797)
Malthe Conrad Bruun: »Oversættelse af Petrarchas: Chiare, freshe e dolci acque«- Poetiske Forsøg (1797)
Adam Oehlenschläger: »Petrarcas Canzone ved Vaucluse Kilden«- Poetiske Skrifter (1805)
B.S. Ingemann: »Laura«- Digte. Anden Deel (1812)
P.L. Møller: »Den 68de Sonet«- Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Den 128de Sonet«- Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Den 73de Sonet«- Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Den 268de Sonet«- Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Ballate 3«- Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Ballate 8«- Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Den 1ste Sestine«- Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Den 3die Sestine«- Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Den 7de Sestine«- Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Den 9de (Dobbelt-) Sestine«- Billeder og Sange (1847)
P.A. Rosenberg: »XXVII«- Pil og Plekter (1910)
P.A. Rosenberg: »XVI«- Pil og Plekter (1910)
Knud Lyne Rahbek: »Indlednings Sonnet«- Asterkrandsen (1817)
Knud Lyne Rahbek: »VI. Sonnet«- Asterkrandsen (1817)
Knud Lyne Rahbek: »XI. Sonnet«- Asterkrandsen (1817)