Henry Wadsworth Longfellow (1807–82)

Oversættelser

Carsten Hauch: »Livets Qvad« – Nye Digtninger (1869)