Henry Wadsworth Longfellow (1807–82)

Oversættelser

Carsten Hauch: »Livets Qvad«- Nye Digtninger (1869)
Aage Matthison-Hansen: »Aftenstjærnen«- Blaaklokke (1897)
Hans Henriksen: »Det aabne Vindu«- Blaa Blomster (1916)
Hans Henriksen: »Det er ej altid Maj!«- Blaa Blomster (1916)
Hans Henriksen: »Morgenvind«- Blaa Blomster (1916)