George Gordon Byron (1788–1824)

Mentions

Emil Aarestrup: »I Vers, Fritz Timm, hvad mere er, i Stanzer« - Samlede Skrifter, 2. Bind (1976)
Kristian Arentzen: »182*. 1841. 1866.« - Ny Digtsamling (1867)
Carl Bagger: »Et Sendebrev« - Smaadigte (1834)
G.V. Blom: »Junker Haralds Afskedssang« - Digte (1847)
Sophus Claussen: »Stamtavle« - Danske Vers (1912)
Sophus Claussen: »Byron« - Danske Vers (1912)
Holger Drachmann: »Havet« - Digte (1872)
Holger Drachmann: »Ved Universitetsjubilæet« - Ungdom i Digt og Sang (1879)
Holger Drachmann: »Stormagter!« - Ungdom i Digt og Sang (1879)
Holger Drachmann: »Rus og Krig« - Broget Løv (1901)
Hans Vilhelm Kaalund: »Brændende Spørgsmål« - Efterladte Digte (1885)
Hans Vilhelm Kaalund: »Idealitet og Realitet« - Efterladte Digte (1885)
Johannes Meier: »C Søgaard, 14/12 1900« - Digte og Breve (1905)
Sophus Michaëlis: »Kain« - Digte (1889)
P.L. Møller: »Kvindekjærlighed« - Lyriske Digte (1840)
P.L. Møller: »Byrons Skygge« - Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Digterundervisning« - Billeder og Sange (1847)
L.C. Nielsen: »Missolonghi« - Vandringer (1905)
Edgar Allan Poe: »Imitation« - Tamerlane and Other Poems (1827)
Helge Rode: »Danske Vers 1912« - Det sjælelige Gennembrud (1928)
P.A. Rosenberg: »Diplom« - Pil og Plekter (1910)
Sophus Schandorph: »Nye Eventyr« - Nye Digtninger (1868)
Martin Kok: »Byron« - Øjeblikkets Børn (1873)

Translations
By titleBy translator

»All is Vanity, Saith the Preacher’« is translated by Henrik Arnold Wergeland: »Alt er forfængeligt«.
»Away, away, ye notes of woe!« is translated by Knud Lyne Rahbek: »Thyrzas Minde«.
»Beppo« is translated by Sophus Claussen: »Lord Byron: Italien«.
»Childe Harold’s Good Night « is translated by Christian Preetzmann: »Farvel«.
»Fare Thee Well« is translated by Valdemar Rørdam: »Nu Farvel«.
»Farewell! If ever fondest prayer« is translated by Henrik Hertz: »Farvel«.
»From the Turkish« is translated by Knud Lyne Rahbek: »Efter det Tyrkiske«.
»I Saw Thee Weep« is translated by Sophus Schandorph: »Efter Byron«.
»Lines written in an Album, at Malta« is translated by Christian Preetzmann: »I et Album«.
»My Soul is Dark« is translated by Christian Preetzmann: »Min Sjæl er mørk«.
»Ode to Napoleon Buonaparte« is translated by Henrik Arnold Wergeland: »Ode til Napoleon Buonaparte«.
»On Parting« is translated by Christian Preetzmann: »Ved Afskeden«.
»Parisina« is translated by Emil Aarestrup: »Parisina«.
»Stanzas To Augusta« is translated by Christian Preetzmann: »Til Augusta«.
»Stanzas for Music« is translated by Christian Preetzmann: »Sang«.
»Stanzas for Music« is translated by Christian Preetzmann: »Stanzer«.
»Stanzas to [Augusta]« is translated by Kristian Arentzen: »Til Augusta« and Christian Preetzmann: »Til Augusta«.
»Sun of the Sleepless!« is translated by Christian Preetzmann: »Stjernen«.
»The Dream« is translated by Poul Martin Møller: »Drømmen«.
»The Girl of Cadiz« is translated by Adam Oehlenschläger: »Den spanske Pige«.
»To my son« is translated by Emil Aarestrup: »Til min Søn«.
»Vision of Belshazzar« is translated by Christian Preetzmann: »Belsazzars Syn«.
An unknown poem is translated by Christian Preetzmann: »Serenade«