Ludvig Holberg (1684–1754)

Omtaler

Jens Baggesen: »Jeppe. Første Capitel« – Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Makulaturens Iris« – Rosenblade med et Par Torne (1819)
Ludvig Bødtcher: »Til en Dame, med et Exemplar af Holberg« – Sidste Digte (1875)
Ludvig Bødtcher: »Forord« – Samlede Digte (1940)
Christian Winther: »Med Ludvig Holbergs Portrait« – En Samling Vers (1872)
H.C. Andersen: »L. Holberg« – Vignetter til danske Digtere (1832)
H.C. Andersen: »I« – Digte (1854)
Carl Ploug: »Prolog« – En ny Samling Digte (1861)
P.L. Møller: »Holberg« – Lyriske Digte (1840)
Jens Christian Hostrup: »Holberg« – Efterladte Digte (1893)
Hans Vilhelm Kaalund: »Idealitet og Realitet« – Efterladte Digte (1885)
Sophus Schandorph: »Ludvig Holberg« – Nye Digtninger (1868)
Sophus Schandorph: »Ved en Soranerfest« – Nogle Digte (1875)
Sophus Schandorph: »Kristian Mantzius« – Lyriske Portrætter (1898)
Sophus Schandorph: »F. L. Liebenberg« – Lyriske Portrætter (1898)
Holger Drachmann: »Gamle Guder« – Unge Viser (1892)
N.T. Bruun: »Min Yndlingslæsning« – Bacchus og Comus (1814)
Steen Steensen Blicher: »Holberg« – Digte (1847)
Emil Aarestrup: »Holbergs Grav« – Efterladte Digte (1863)
P.L. Møller: »Landgang« – Lyriske Digte (1840)
Sophus Schandorph: »En Prædiken« – Unge Dage (1879)
Sophus Schandorph: »Prolog paa Folketheatret.« – Fest- og Søgnedage (1886)
Sophus Schandorph: »Byg dig et Bedekammer« – Fest- og Søgnedage (1886)
N.T. Bruun: »De gode gamle Dage« – Bacchus og Comus (1814)
Kristian Arentzen: »Ambrosius Stub« – Digtsamling (1862)
Kristian Arentzen: »Universitetsbibliotheket« – Digtsamling (1862)
H.P. Holst: »Holberg og Thorvaldsen« – Digte, anden Samling (1850)
Sophus Zahle: »Afskedssang til Christian Wilster« – Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
Sophus Zahle: »Velkomstsang til Kongen og Dronningen, August 1823« – Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
Sophus Zahle: »For Thalia ved Holbergs Mindefest« – Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
Chr.K.F. Molbech: »Anden Akt« – Ambrosius (1877)
Chr.K.F. Molbech: »Tredie Akt« – Ambrosius (1877)