George Gordon Byron (1788–1824)

Omtaler

Carl Bagger: »Et Sendebrev«- Smaadigte (1834)
P.L. Møller: »Kvindekjærlighed«- Lyriske Digte (1840)
P.L. Møller: »Byrons Skygge«- Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Digterundervisning«- Billeder og Sange (1847)
Hans Vilhelm Kaalund: »Brændende Spørgsmål«- Efterladte Digte (1885)
Hans Vilhelm Kaalund: »Idealitet og Realitet«- Efterladte Digte (1885)
Kristian Arentzen: »182*. 1841. 1866.«- Ny Digtsamling (1867)
Sophus Schandorph: »Nye Eventyr«- Nye Digtninger (1868)
Holger Drachmann: »Havet«- Digte (1872)
P.A. Rosenberg: »Diplom«- Pil og Plekter (1910)
Sophus Claussen: »Stamtavle«- Danske Vers (1912)
Sophus Claussen: »Byron«- Danske Vers (1912)
Sophus Michaëlis: »Kain«- Digte (1889)
Helge Rode: »Danske Vers 1912«- Det sjælelige Gennembrud (1928)
L.C. Nielsen: »Missolonghi«- Vandringer (1905)
Edgar Allan Poe: »Imitation«- Tamerlane and Other Poems (1827)
Emil Aarestrup: »I Vers, Fritz Timm, hvad mere er, i Stanzer«- Samlede Skrifter, 2. Bind (1976)
Edvard Lembcke: »Indledning«- Digte (1901)
G.V. Blom: »Junker Haralds Afskedssang«- Digte (1847)
Johannes Meier: »C Søgaard, 14/12 1900«- Digte og Breve (1905)
Holger Drachmann: »Rus og Krig«- Broget Løv (1901)

Oversættelser

Adam Oehlenschläger: »Den spanske Pige«
Poul Martin Møller: »Drømmen«
Henrik Hertz: »Farvel«- Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
Emil Aarestrup: »Til min Søn«- Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
Emil Aarestrup: »O græske Øer! min Fædrejord!«- Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
Kristian Arentzen: »Til Augusta«- Ny Digtsamling (1867)
Sophus Claussen: »Lord Byron: Italien«- Oversættelser
Emil Aarestrup: »Parisina«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Uveiret«- Efterladte Digte (1863)
Knud Lyne Rahbek: »Thyrzas Minde«- Asterkrandsen (1817)
Knud Lyne Rahbek: »Efter det Tyrkiske«- Asterkrandsen (1817)
Sophus Schandorph: »Efter Byron«- Digte (1863)
Christian Preetzmann: »Stanzer«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »O, var jeg end en sorgløs Dreng«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Min Sjæl er mørk«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Til Augusta«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Til Augusta«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Farvel«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Da jeg sværmed i Høilandet«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Ved Afskeden«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Stjernen«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »I et Album«- Hundrede Digte (1867)
Christian Preetzmann: »Svar paa „Den fælleds Skjæbne”«- Digte og Sange (1868)
Christian Preetzmann: »Sang«- Digte og Sange (1868)
Christian Preetzmann: »I den ambraciske Bugt«- Digte og Sange (1868)
Christian Preetzmann: »Belsazzars Syn«- Digte og Sange (1868)