George Gordon Byron (1788–1824)

Omtaler

Carl Bagger: »Et Sendebrev« – Smaadigte (1834)
P.L. Møller: »Kvindekjærlighed« – Lyriske Digte (1840)
P.L. Møller: »Byrons Skygge« – Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Digterundervisning« – Billeder og Sange (1847)
Hans Vilhelm Kaalund: »Brændende Spørgsmål« – Efterladte Digte (1885)
Hans Vilhelm Kaalund: »Idealitet og Realitet« – Efterladte Digte (1885)
Kristian Arentzen: »182*. 1841. 1866.« – Ny Digtsamling (1867)
Sophus Schandorph: »Nye Eventyr« – Nye Digtninger (1868)
Holger Drachmann: »Havet« – Digte (1872)
P.A. Rosenberg: »Diplom« – Pil og Plekter (1910)
Sophus Claussen: »Stamtavle« – Danske Vers (1912)
Sophus Claussen: »Byron« – Danske Vers (1912)
Sophus Michaëlis: »Kain« – Digte (1889)
Helge Rode: »Danske Vers 1912« – Det sjælelige Gennembrud (1928)
L.C. Nielsen: »Missolonghi« – Vandringer (1905)
Edgar Allan Poe: »Imitation« – Tamerlane and Other Poems (1827)
Emil Aarestrup: »I Vers, Fritz Timm, hvad mere er, i Stanzer« – Samlede Skrifter, 2. Bind (1976)

Oversættelser

Adam Oehlenschläger: »Den spanske Pige« – Andre digte
Poul Martin Møller: »Drømmen« – Andre digte
Henrik Hertz: »Farvel« – Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
Emil Aarestrup: »Til min Søn« – Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
Emil Aarestrup: »O græske Øer! min Fædrejord!« – Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
Kristian Arentzen: »Til Augusta« – Ny Digtsamling (1867)
Sophus Claussen: »Lord Byron: Italien« – Oversættelser
Emil Aarestrup: »Parisina« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Uveiret« – Efterladte Digte (1863)
Knud Lyne Rahbek: »Thyrzas Minde« – Asterkrandsen (1817)
Knud Lyne Rahbek: »Efter det Tyrkiske« – Asterkrandsen (1817)
Sophus Schandorph: »Efter Byron« – Digte (1863)