Friedrich von Schiller (1759–1805)

Mentions

Jens Baggesen: »Ingemann og Oehlenschläger« – Danfana (1816)
B.S. Ingemann: »Krigeren« – Digte. Første Deel (1811)
B.S. Ingemann: »Minderne« – Digte. Anden Deel (1812)
B.S. Ingemann: »Vinterens Alder« – Digte. Anden Deel (1812)
B.S. Ingemann: »Friderik Schiller« – Smaadigte og Reiseminder (1832)
Christian Winther: »Genrebilleder« – Brogede Blade (1865)
Henrik Hertz: »Med Schillers Digte« – Digte fra forskjellige Perioder, Deel II (1851)
Henrik Hertz: »Til Visse« – Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
Henrik Hertz: »Theater-Referenterne« – Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
P.A. Rosenberg: »Schillers Begravelse« – Pil og Plekter (1910)
Helge Rode: »Heroica 1926« – Det sjælelige Gennembrud (1928)
N.T. Bruun: »Den forbudne Frugt« – Bacchus og Comus (1814)
N.T. Bruun: »Caffeens Priis« – Bacchus og Comus (1814)
Kristian Arentzen: »En Høstdag« – Nogle Digte (1888)

Translations

Knud Lyne Rahbek: »Skjønne Guddomsstraale, Glæde!« – Andre digte
Peter Foersom: »Borgvægterens Sang af Macbeth« – Andre digte
Adam Oehlenschläger: »Teklas Sang« – Digte (1803)
Adam Oehlenschläger: »Hymne til Glæden« – Andre digte
Steen Steensen Blicher: »Dykkeren« – Digte (1847)
P.L. Møller: »Til Vennerne« – Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Den ideale Frihed« – Billeder og Sange (1847)
Knud Lyne Rahbek: »Det tilslörede Billede i Sais« – Asterkrandsen (1817)