Friedrich von Schiller (1759–1805)

Mentions

Jens Baggesen: »Ingemann og Oehlenschläger« - Danfana (1816)
N.T. Bruun: »Den forbudne Frugt« - Bacchus og Comus (1814)
N.T. Bruun: »Caffeens Priis« - Bacchus og Comus (1814)
Adam Oehlenschläger: »Mine Mestere« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Sang til Jubelfesten i Den nye Forening. Nov. 1825« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Det store Crucifix« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Til H. P. Holst« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Den høiere Hiemvee« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Til min ældste Veninde Fru C. D. Drewsen« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Digteren national« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Lyriske Digtere« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Tragødiens Theorie« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Følelsens Forsvar« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Tragiske Digtere« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
B.S. Ingemann: »Krigeren« - Digte. Første Deel (1811)
B.S. Ingemann: »Minderne« - Digte. Anden Deel (1812)
B.S. Ingemann: »Vinterens Alder« - Digte. Anden Deel (1812)
B.S. Ingemann: »Friderik Schiller« - Smaadigte og Reiseminder (1832)
Christian Winther: »Genrebilleder« - Brogede Blade (1865)
Sophus Zahle: »An Eduard Hvidt und Elisa Schiffert« - Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
Henrik Hertz: »Med Schillers Digte« - Digte fra forskjellige Perioder, Deel II (1851)
Henrik Hertz: »Til Visse« - Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
Henrik Hertz: »Theater-Referenterne« - Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
Kristian Arentzen: »En Høstdag« - Nogle Digte (1888)
P.A. Rosenberg: »Schillers Begravelse« - Pil og Plekter (1910)
Aage Matthison-Hansen: »Studier i Antiken 1–4« - Billeder fra Kina (1907)
Aage Matthison-Hansen: »Kirkegaarden i Weimar« - Slyngrose (1915)
Helge Rode: »Heroica 1926« - Det sjælelige Gennembrud (1928)
G.V. Blom: »Fortale« - Digte (1847)

Translations
By titleBy translator

»An Emma« is translated by Adam Oehlenschläger: »Til Emma«.
»An die Freude« is translated by Knud Lyne Rahbek: »Skjønne Guddomsstraale, Glæde!« and Adam Oehlenschläger: »Hymne til Glæden«.
»An die Freunde« is translated by P.L. Møller: »Til Vennerne«.
»Das Glück« is translated by Thor Lange: »Lykken«.
»Das weibliche Ideal« is translated by Thor Lange: »Idealet«.
»Der Taucher« is translated by Steen Steensen Blicher: »Dykkeren«.
»Des Mädchens Klage« is translated by Adam Oehlenschläger: »Teklas Sang«.