Frederik 6. (1768–1839)

Omtaler

Emil Aarestrup: »Kongens Skaal« - Samlede Skrifter, 4. Bind (1976)
Carl Bagger: »Den 28 Januar 1840« - Øieblikkets Børn (1845)
Steen Steensen Blicher: »Kong Frederik den Sjette« - Digte (1847)
Steen Steensen Blicher: »Den 15. Juni 1830 i Randers« - Digte (1847)
Ludvig Bødtcher: »Sang den 28de Januar 1833 i Rom« - Digte, ældre og nyere (1870)
Ludvig Bødtcher: »Paa Fregatten Bellona i Nordsøen 1835« - Digte, ældre og nyere (1870)
Ludvig Bødtcher: »De danskes Sang i Rom« - Samlede Digte (1940)
N.T. Bruun: »Nytaarets Velkomst« - Bacchus og Comus (1814)
N.T. Bruun: »Cardinalvise« - Bacchus og Comus (1814)
Henrik Hertz: »Med „Gjengangerbrevene”« - Digte fra forskjellige Perioder, Deel II (1851)
H.P. Holst: »Sørgetale i Studenterforeningen« - Digte, anden Samling (1850)
H.P. Holst: »Folkets Røst« - Digte, anden Samling (1850)
H.P. Holst: »En „Løve”« - Fra min Ungdom (1873)
H.P. Holst: »En Minister fra den Tid« - Fra min Ungdom (1873)
H.P. Holst: »Maneer i Kunsten« - Fra min Ungdom (1873)
Jens Christian Hostrup: »Hvor Studenterne forlyste«
Hans Vilhelm Kaalund: »Om Kongen og til Kongen« - Samlede Digte (1840)
Hans Vilhelm Kaalund: »Frederik den Sjette« - Samlede Digte (1840)
Adam Oehlenschläger: »Til Danmarks Frederik« - Poetiske Skrifter (1805)
Adam Oehlenschläger: »Sang paa Kongens Fødselsdag« - Samlede Skrifter, 19. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Kong Frederik den Siettes Kroningsfest. Juli 1815« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Folkesang« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Frederiksberg« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Sang i Anledning af Kongens Fødselsdag. Jan. 1821« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Sang i Anledning af Kongens Fødselsdag. Febr. 1823« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Nationalsang for Jyderne« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Sang i Anledning af Kongens Hiemkomst. Sept. 1824.« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Inscription paa Mindestøtten paa Föhr« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Sang i Anledning af Kongens Fødselsfest. Jan. 1825« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Sang til Jubelfesten i Den nye Forening. Nov. 1825« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Til min kære Fader, Joachim Conrad Oehlenschläger« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Sange for det kongelige kiøbenhavnske Skydeselskab« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Til Kongen« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Sange for Skydeselskabet. Febr. 1833« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Ved Absalons Grav« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Til Kongen« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Cantate« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Sang i Anledning af Kongens Fødselsfest. Febr. 1837« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Sang til Kongen fra Skydeselskabet. Aug. 1837« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Mindedigt over Kong Frederik den Siette« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Sørge-Cantate over Kong Frederik den Siette. Jan. 1840« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Sang« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Just Mathias Thiele: »Paa Kongens Födselsdag« - Vragstykker af et Digterskib (1848)
Christian Winther: »Til Kongen« - Sang og Sagn (1840)
Christian Winther: »Til Kongen« - Sang og Sagn (1840)
Sophus Zahle: »Den tiltrædende Fuglekonges Skaal« - Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
Sophus Zahle: »Velkomstsang til Kongen og Dronningen, August 1823« - Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
Sophus Zahle: »Den 28de Januar 1827« - Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
Sophus Zahle: »Frederik den Sjettes Fødselsdag« - Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
Sophus Zahle: »Den 1ste November 1828« - Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
Sophus Zahle: »Ved H. M. Kongens Nærværelse i Horsens« - Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
Sophus Zahle: »Ved H. M. Kongens Nærværelse i Veile« - Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
Sophus Zahle: »Sang« - Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
Sophus Zahle: »Ved H. M. Kongens Nærværelse i Veile« - Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)