Johannes Ewald (1743–81)

Omtaler

Emil Aarestrup: »Prolog« - Efterladte Digte (1863)
H.C. Andersen: »Havfruen ved Samsøe« - Phantasier og Skizzer (1831)
H.C. Andersen: »J. Ewald« - Vignetter til danske Digtere (1832)
H.C. Andersen: »Rolighed«
Kristian Arentzen: »Paa Evaldshøi i Rungsted« - Et Livsstadium (1858)
Kristian Arentzen: »Digteren og Musen« - Ny Digtsamling (1867)
Jens Baggesen: »Jeppe. Siette Capitel« - Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Hvad jeg synger og ikke synger« - Ungdomsarbeider (1791)
Jens Baggesen: »Melonen« - Nyeste blandede Digte (1808)
Jens Baggesen: »Rimbrevpennen« - Poetiske Epistler (1814)
Jens Baggesen: »Ingemann og Oehlenschläger« - Danfana (1816)
Steen Steensen Blicher: »Niels og Jens Juel« - Digte (1847)
Ludvig Bødtcher: »Paa Fregatten Bellona i Nordsøen 1835« - Digte, ældre og nyere (1870)
Andreas Dolleris: »Til Ferrara« - Den lyse Dag (1894)
Holger Drachmann: »Ved Universitetsjubilæet« - Ungdom i Digt og Sang (1879)
Holger Drachmann: »Sophus Schandorph« - Broget Løv (1901)
Rasmus Frankenau: »Til Læseren« - Nytaarsgave for 1815 (1815)
Vilhelm Gregersen: »Johannes Ewald« - Nogle Digte (1875)
Johan Ludvig Heiberg: »Kronborg« - Danmark (1842)
Henrik Hertz: »Retouren fra Paradis« - Digte fra forskellige Perioder, Deel III (1862)
C.A. Lund: »Lunden ved Jægerspriis« - Lunden ved Jægerspriis (1788)
Sophus Michaëlis: »Kæmpekløften Grand Canyon i Arizona« - Blaaregn (1913)
P.L. Møller: »Landgang« - Lyriske Digte (1840)
P.L. Møller: »Evald« - Lyriske Digte (1840)
P.L. Møller: »Indtoget« - Lyriske Digte (1840)
Adam Oehlenschläger: »Den frembrydende Vaar« - Digte (1803)
Adam Oehlenschläger: »Mine Mestere« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Rahbeks Jubelfest. Juli 1825« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Til Ove Malling. Med Hrolf Krake« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Hvo har Smag?« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Til mine svenske Venner« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Mallings Død« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Frederik Münter« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Lindetræet i Regentsgaarden« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Ved Frederike Brun-Münthers Grav« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Til Fru Johanna Heiberg« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Mindedigt over Kong Frederik den Siette« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Til H. C. Andersen. Den 30te Oct. 1840« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Lyriske Digtere« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Tragiske Digtere« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Christen H. Pram: »Indhold« - Emilias Kilde (1782)
Christen H. Pram: »Emilias Kilde« - Emilias Kilde (1782)
Knud Lyne Rahbek: »Hanna til Vilhelm« - Poetiske Forsøg, Anden Deel (1802)
Knud Lyne Rahbek: »Mit Digterkald« - Poetiske Forsøg, Anden Deel (1802)
Knud Lyne Rahbek: »Til Thalias Carolina« - Poetiske Forsøg, Anden Deel (1802)
Christian Richardt: »Johan Herman Wessel« - Tredje Deel (1895)
Helge Rode: »Danske Vers 1912« - Det sjælelige Gennembrud (1928)
Sophus Schandorph: »Kammerater. I Felten« - Unge Dage (1879)
Christian Winther: »De høie Steder« - Digte, gamle og nye (1832)
Christian Winther: »Den rige Frøken« - Nye Digtninger (1853)
Christian Winther: »Skuffelse« - Brogede Blade (1865)
Aage Berntsen: »Den aldrende Arendse« - Klinten og Hveden (1914)

Primær litteratur

Johannes Ewald: Samlede Skrifter, I-VI, Hans Brix og V. Kuhr (red.), Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Gyldendal, Kbh., 1914.
Johannes Ewald: Udvalgte digte, Esther Kielberg og Kim Ravn (red.), Danske Klassikere, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Borgen, 1998.
Johannes Ewald: Vingesus, Digte udvalgt af Keld Zeruneith, Hans Reitzels Forlag, Kbh., 1985.

Sekundær litteratur

Aarre, Jes & Merete Frøbert (red.): Diskussion af Peer E. Sørensens disputats "Håb og erindring. Johannes Ewald i oplysningen", 1990.
Albertsen, Leif Ludwig: »Ewalds Verskunst. Bemerkungen gegen die These vom grossen Einfluss Klopstocks« in: Deutsch-dänische Literatur-Beziehungen, 1979, pp. 105–31.
Bach-Nielsen, Carsten: "Ewald og Abildgaard i Lykkens Tempel" in: Kunstmuseets Årsskrift, LXXI, 1993, pp. 108–40.
Baggesen, Søren: "Om Hans Adolph Brorson og Johannes Ewald" in: Seks sonderinger i den panerotiske linje i dansk lyrik, Odense Universitetsforlag, 1997.
Bredsdorff, Thomas: »Da vi blev syge« in: Danske digtanalyser, 1969, pp. 49–58.
Brix, Hans: Johannes Ewald. En Række kritiske Undersøgelser, Gyldendal, Kbh., 1913.
Brønnum, Niels H.: "Fra Arendse til Jesus. Lidt om Johannes Ewalds liv og digtning" in: Kredsen, 1988, pp. 21–48.
Christensen, Inger: "Johannes Ewald" in: Per Stig Møller (red.): Forfatternes forfatterhistorier, Gyldendal, Kbh., 1980, pp. 31–41.
Christensen, Inger: »Johannes Ewald« in: Forfatternes forfatterhistorie, 1980, pp. 31–41.
Dahlerup, Pil: "Ewalds sjæl" in: Liv og lyst, 1987, pp. 75–97.
Dahlerup, Pil: »Nyklassisk ro. Læsninger i Johannes Ewalds lyrik« in: Digternes paryk, 1997, pp. 173–91.
Davidsen, Mogens: "Mandindens sang. Om Johannes Ewalds ’Adam og Ewa"’ in: Synsvinkler, nr. 7, 1994, pp. 86–104.
Davidsen, Mogens: »Den dag digtet døde. 31. maj 1772. Johannes Ewalds `Haab og Erindring’« in: Lys og blade, 1995, pp. 191–201.
Dvergsdal, Alvhild: "Ewalds opplysende og romantiske diktkunst" in: Danske Studier, 1994, pp. 47–66.
Frandsen, Ernst: Johannes Ewald. Et Stykke dansk Aandshistorie, Universitetsforlaget i Aarhus, 1939. (2. udg. 1968)
Gemzøe, Anker: »Johannes Ewalds ode ’Til min M***’. Modsætninger i det digteriske selvbillede« in: Opplysning i Norden, 1998, pp. 207–16.
Greenway, John L.: »The Two Worlds of Johannes Ewald: Dyd vs. Myth in ’Balders Død’« in: Scandinavian Studies, XLII, 1970, pp. 394–409.
Haarder, Jon Helt: Iagttagelse af iagttagelserne. Litteraturens selvtematisering hos Paul de Man, Johannes Ewald og Laurence Sterne, 1997.
Haarder, Jon Helt: »En ligning der aldrig går op. Om Johannes Ewalds ’Levnet og Meeninger’« in: Synsvinkler, nr. 16, 1997, pp. 95–114.
Havnevik, Ivar: »Digter, ikke poet. Ewalds ’Rungsteds Lyksaligheder’« in: Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, 1974, pp. 34–45.
Holstein-Rathlou, Allan: "Den dulmende latter. Johannes Ewald i moderniteten" in: Kritik, nr. 94, 1991, pp. 59–79.
Horsdal, Marianne: Konkordans over digte af Johannes Ewald, 1976.
Højholt, Per: "Nuet iscenesat" in: Passage, nr. 8, 1990, pp. 110–12.
Jackson, Christian: »Johannes Ewald: ’Herr Panthakaks Historie’« in: Edda, LXXVI, 1976, pp. 219–30.
Jakobsen, Gunnar: Johannes Ewald: De Fremmede, 1989.
Jensen, Annelis Dam: Den dobbelttydige patriot. Nytolkning af en politisk Johannes Ewald-komedie, 1984.
Kau, Edvin: Den Ewald’ske tekst mellem himmel og jord. En analyse af grundtemaer i Ewalds forfatterskab — som scene for sammenstødet mellem feudal og borgerlig ideologi i overgangsprocessen mellem feudalt og kapitalistisk samfund, 1977.
Kiærbye, Elisabeth & Søren Rehfeld: »Den fremmede blandt de fremmede. En undersøgelse af Johannes Ewalds prosafragment ’De Fremmede’« in: Danske Studier, 1976, pp. 36–48.
Larsen, Finn Stein: »Den konfuse barde« in: Prosaens mønstre, 1971, pp. 15–31.
Levy, Jette Lundbo: »Mennesket som romanhelt« in: Tekstanalyser, 1971, pp. 35–47.
Lund, Jens: »Arendses bryster og hvad derpå fulgte, eller: Two round, elastick, swelling — — — o Heavens! — I forget myself! — « in: Fra Nexø til Saxo, 1986, pp. 104–23.
Lundgreen-Nielsen, Flemming: "Johs. Ewald og dansk identitet. I anledning af Ewalds 250-års dag" in: Bogens Verden, 1993, pp. 328–33.
Lundgreen-Nielsen, Flemming: »Mulm og Skræk og Kamp og Død. Johs. Ewalds ’Rolf Krage’« in: Danske Studier, 1969, pp. 5–19.
Meisling, Peter: »Arendses kusine. En overset skikkelse i Ewalds ’Levnet og Meeninger’« in: Digternes paryk, 1997, pp. 193–201.
Nedergaard, Leif: »Johannes Ewald’s historie om hr. Panthakak« in: Kritiske studier, 1984, pp. 146–54.
Nielsen, Erik A.: "Den grædende helt". in: Kilden og flammen, 1988.
Nielsen, Erik A.: »Pietismens genstridige søn — Johannes Ewalds vision« in: Solens fødsel. Seks tekster om kristendommens hemmeligheder, 1998, pp. 115–78, 243–51.
Oksbjerg, Erik: Empirisme i Ewalds digtning 1769–72, 1986.
Sass, Else Kai: Lykkens Tempel. Et maleri af Nicolai Abildgaard, 1986.
Schiødt, Hans Jørgen: »Til min M***«. in: Litterære læseøvelser, 1967, pp. 11–18.
Schiøttz-Christensen, Aage: »Johannes Ewalds forhold til enevælden« in: Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, 1975, pp. 250–63.
Schiøttz-Christensen, Aage: »Om Ewalds værker i trykkefrihedsperioden med særligt henblik på ’Harleqvin Patriot’« in: Danske Studier, 1975, pp. 52–91.
Sonne, Harly: »Ewald revisited & Hamlet« in: Digternes paryk, 1997, pp. 203–08.
Sønderholm, Erik: »Der enttäuschte Philet. Ein Wendepunkt im Leben Johannes Ewalds« in: Aufklärung und Pietismus im dänischen Gesamtstaat 1770–1820, Neumünster, 1983. pp. 191–215.
Sørensen, Peer E.: "Johannes Ewalds ’Levnet og Meeninger’ i litteraturen" in: Eigenproduksjon, nr. 45, 1992, pp. 14–30.
Sørensen, Peer E.: Håb og erindring. Johannes Ewald i oplysningen, Doktordisputats, Gyldendal, Kbh., 1989.
Sørensen, Peer E.: Johannes Ewalds digtning og poetik, Trieste, 1997.
Sørensen, Peer E.: »Mellem konfession, autobiografi og roman — en prismatisk fortælling. Johannes Ewald: ’Levnet og Meeninger’« in: Læsninger i dansk litteratur 1200–1820, 1998, pp. 245–61.
Wentzel, Knud: »Manøvrer i det episke, udført i Ewalds Levnet og Meeninger« in: Kritik, nr. 18, 1971, pp. 63–99.
Wentzel, Knud: »Tilblivelsen af den moderne litterære institution. Omkring et digt af Johannes Ewald« in: Bogens Verden, 1983, pp. 453–56.
Zeruneith, Keld: Soldigteren — en biografi om Johannes Ewald, Gyldendal, Kbh., 1985.

Oversættelser
Efter titelEfter oversætter

»Romance« er oversat af Henry Wadsworth Longfellow: »King Christian«.