Ludvig Holberg (1684–1754)

Mentions

Emil Aarestrup: »Holbergs Grav« - Efterladte Digte (1863)
H.C. Andersen: »L. Holberg« - Vignetter til danske Digtere (1832)
H.C. Andersen: »I« - Digte (1854)
Kristian Arentzen: »Ambrosius Stub« - Digtsamling (1862)
Kristian Arentzen: »Universitetsbibliotheket« - Digtsamling (1862)
Jens Baggesen: »Jeppe. Første Capitel« - Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Makulaturens Iris« - Rosenblade med et Par Torne (1819)
Steen Steensen Blicher: »Holberg« - Digte (1847)
Ludvig Bødtcher: »Til en Dame, med et Exemplar af Holberg« - Sidste Digte (1875)
N.T. Bruun: »De gode gamle Dage« - Bacchus og Comus (1814)
N.T. Bruun: »Min Yndlingslæsning« - Bacchus og Comus (1814)
Holger Drachmann: »Gamle Guder« - Unge Viser (1892)
H.P. Holst: »Holberg og Thorvaldsen« - Digte, anden Samling (1850)
Jens Christian Hostrup: »Holberg« - Efterladte Digte (1893)
Hans Vilhelm Kaalund: »Idealitet og Realitet« - Efterladte Digte (1885)
C.A. Lund: »Lunden ved Jægerspriis« - Lunden ved Jægerspriis (1788)
P.L. Møller: »Landgang« - Lyriske Digte (1840)
P.L. Møller: »Holberg« - Lyriske Digte (1840)
Chr.K.F. Molbech: »Anden Akt« - Ambrosius (1877)
Chr.K.F. Molbech: »Tredie Akt« - Ambrosius (1877)
Adam Oehlenschläger: »Dichman« - Samlede Skrifter, 19. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Pebersvenden og Ægtemanden. Sept. 1822« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Holbergs Skaal« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Hvo har Smag?« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Over Bæltet« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Ved Holbergs Grav« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Trøst i et mismodigt Øieblik« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Vennerne i Bergen« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Vittigheden. Det Humoristiske« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Comødien« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Carl Ploug: »Prolog« - En ny Samling Digte (1861)
Christian Richardt: »Kantate ved Universitets-Festen til Holbergs Minde« - Tredje Deel (1895)
Christian Richardt: »Johan Herman Wessel« - Tredje Deel (1895)
Christian Richardt: »C. Hostrup« - Tredje Deel (1895)
Sophus Schandorph: »Ludvig Holberg« - Nye Digtninger (1868)
Sophus Schandorph: »Ved en Soranerfest« - Nogle Digte (1875)
Sophus Schandorph: »En Prædiken« - Unge Dage (1879)
Sophus Schandorph: »Prolog paa Folketheatret.« - Fest- og Søgnedage (1886)
Sophus Schandorph: »Byg dig et Bedekammer« - Fest- og Søgnedage (1886)
Sophus Schandorph: »F. L. Liebenberg« - Lyriske Portrætter (1898)
Christian Wilster: »Da jeg var stor« - Digtninger (1827)
Christian Wilster: »Apologie« - Digtninger (1827)
Christian Wilster: »Sange fra Sorøe« - Digtninger (1827)
Christian Wilster: »Ludvig Holberg« - Digtninger (1827)
Christian Wilster: »Til Apollo« - Digtninger (1827)
Christian Winther: »Med Ludvig Holbergs Portrait« - En Samling Vers (1872)
Sophus Zahle: »Afskedssang til Christian Wilster« - Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
Sophus Zahle: »Velkomstsang til Kongen og Dronningen, August 1823« - Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
Sophus Zahle: »For Thalia ved Holbergs Mindefest« - Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)