Ludvig Holberg (1684–1754)

Mentions

Jens Baggesen: »Jeppe. Første Capitel«- Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Makulaturens Iris«- Rosenblade med et Par Torne (1819)
Ludvig Bødtcher: »Til en Dame, med et Exemplar af Holberg«- Sidste Digte (1875)
Ludvig Bødtcher: »Forord«- Samlede Digte (1940)
Christian Winther: »Med Ludvig Holbergs Portrait«- En Samling Vers (1872)
H.C. Andersen: »L. Holberg«- Vignetter til danske Digtere (1832)
H.C. Andersen: »I«- Digte (1854)
Carl Ploug: »Prolog«- En ny Samling Digte (1861)
P.L. Møller: »Holberg«- Lyriske Digte (1840)
Jens Christian Hostrup: »Holberg«- Efterladte Digte (1893)
Hans Vilhelm Kaalund: »Idealitet og Realitet«- Efterladte Digte (1885)
Sophus Schandorph: »Ludvig Holberg«- Nye Digtninger (1868)
Sophus Schandorph: »Ved en Soranerfest«- Nogle Digte (1875)
Sophus Schandorph: »Kristian Mantzius«- Lyriske Portrætter (1898)
Sophus Schandorph: »F. L. Liebenberg«- Lyriske Portrætter (1898)
Holger Drachmann: »Gamle Guder«- Unge Viser (1892)
N.T. Bruun: »Min Yndlingslæsning«- Bacchus og Comus (1814)
Steen Steensen Blicher: »Holberg«- Digte (1847)
Emil Aarestrup: »Holbergs Grav«- Efterladte Digte (1863)
P.L. Møller: »Landgang«- Lyriske Digte (1840)
Sophus Schandorph: »En Prædiken«- Unge Dage (1879)
Sophus Schandorph: »Prolog paa Folketheatret.«- Fest- og Søgnedage (1886)
Sophus Schandorph: »Byg dig et Bedekammer«- Fest- og Søgnedage (1886)
N.T. Bruun: »De gode gamle Dage«- Bacchus og Comus (1814)
Kristian Arentzen: »Ambrosius Stub«- Digtsamling (1862)
Kristian Arentzen: »Universitetsbibliotheket«- Digtsamling (1862)
H.P. Holst: »Holberg og Thorvaldsen«- Digte, anden Samling (1850)
Sophus Zahle: »Afskedssang til Christian Wilster«- Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
Sophus Zahle: »Velkomstsang til Kongen og Dronningen, August 1823«- Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
Sophus Zahle: »For Thalia ved Holbergs Mindefest«- Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
Chr.K.F. Molbech: »Anden Akt«- Ambrosius (1877)
Chr.K.F. Molbech: »Tredie Akt«- Ambrosius (1877)
Christian Richardt: »Kantate ved Universitets-Festen til Holbergs Minde«- Tredje Deel (1895)
Christian Richardt: »Johan Herman Wessel«- Tredje Deel (1895)
Christian Richardt: »C. Hostrup«- Tredje Deel (1895)