Alfred Lord Tennyson (1809–92)

Omtaler

Helge Rode: »Det sjælelige Gennembrud« - Det sjælelige Gennembrud (1928)

Oversættelser
Efter titelEfter oversætter

»A Farewell« er oversat af Hans Henriksen: »Et Farvel«.
»Break, break, break« er oversat af Christian Preetzmann: »Bryd! bryd! bryd!« og Valdemar Rørdam: »Bryd, brus, brist«.
»CVI« er oversat af Michael Agerskov: »Nytaarsaften«.
»Crossing the Bar« er oversat af Otto Fønss: »Over Revlen«.
»Dora« er oversat af Christian Preetzmann: »Karen«.
»Enoch Arden« er oversat af Andreas Munch: »Enoch Arden«.
»Fatima« er oversat af Valdemar Rørdam: »Fatima«.
»Godiva« er oversat af Christian Preetzmann: »Godiva«.
»Love and Death« er oversat af Christian Preetzmann: »Amor og Døden«.
»Maud« er oversat af Valdemar Rørdam: »I Haven«.
»O Swallow, Swallow« er oversat af Hans Henriksen: »Svalen«.
»Rizpah« er oversat af Adolf Hansen: »Rizpah«.
»The Death Of The Old Year« er oversat af Christian Preetzmann: »Det gamle Aars Død«.
»The Lotos-eaters« er oversat af Adolf Hansen: »Lotos-Spiserne«.
»The Sisters« er oversat af Thor Lange: »To Søstre«.
Et ukendt digt er oversat af Thor Lange: »Tennysonsk Motiv«