Alfred Lord Tennyson (1809–92)

Omtaler

Helge Rode: »Det sjælelige Gennembrud« – Det sjælelige Gennembrud (1928)

Oversættelser

Thor Lange: »To Søstre« – Gjennem farvet Glas (1894)
Thor Lange: »Den hellige Agnes’ Julenat« – Gjennem farvet Glas (1894)
Otto Fønss: »Over Revlen« – Septemberdage (1900)