Francesco Petrarca (1304–74)

Omtaler

Jens Baggesen: »Hvem er Nanna?« - Danfana (1816)
Sophus Claussen: »[Motto]« - Pilefløjter (1899)
Johannes Dam: »Naar Solens Straaler bort fra Jorden haster« - Digte af Michel Agniolo Buonarroti (1912)
Johannes Dam: »Fly Elskov, I som elske, fly dens Brand« - Digte af Michel Agniolo Buonarroti (1912)
Johannes Dam: »Hvor dybt til Jord end knuget er mit Hjærte« - Digte af Michel Agniolo Buonarroti (1912)
Holger Drachmann: »Foraar i de euganeiske Bjerge« - Sange ved Havet — Venezia (1877)
H.P. Holst: »Kong Waldemars Stævne« - Digte, første Samling (1840)
B.S. Ingemann: »Waucluse« - Digte. Anden Deel (1812)
Aage Matthison-Hansen: »Elysion« - Slyngrose (1915)
Adam Oehlenschläger: »Til Camma« - Poetiske Skrifter (1805)
Adam Oehlenschläger: »Vaaren« - Poetiske Skrifter (1805)
Adam Oehlenschläger: »Lyriske Digtere« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Følelsens Forsvar« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Christian Preetzmann: »Svar paa „Den fælleds Skjæbne”« - Digte og Sange (1868)
Christian Winther: »Til Een« - Digtninger (1843)
Christian Winther: »Besøg paa Parnas« - En Samling Vers (1872)

Oversættelser
Efter titelEfter oversætter

»Psalmus I« er oversat af Anders Sørensen Vedel: »Den Første Psalme«.
»Psalmus II« er oversat af Anders Sørensen Vedel: »Den Anden Psalme«.
»Psalmus III« er oversat af Anders Sørensen Vedel: »Den Tredie Psalme«.
»Psalmus IV« er oversat af Anders Sørensen Vedel: »Den Fierde Psalme«.
»Psalmus V« er oversat af Anders Sørensen Vedel: »Den Femte Psalme«.
»Psalmus VI« er oversat af Anders Sørensen Vedel: »Den Siette Psalme«.
»Psalmus VII« er oversat af Anders Sørensen Vedel: »Den Siuende Psalme«.
»Son animali al mondo de sí altera« er oversat af P.A. Rosenberg: »XVI«.