Johan Ludvig Heiberg (1791–1860)

Omtaler

Anonym, 1800-tallet: »Anonymt digt, 1853«
Adam Oehlenschläger: »Til Ludvig Heiberg« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Christian Winther: »Skuffelse« - Brogede Blade (1865)
Christian Winther: »En Smagssag« - En Samling Vers (1872)
Henrik Hertz: »Posthuset i Hirschholm« - Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
Henrik Hertz: »Hyacintherne« - Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
Henrik Hertz: »Nytaars-Prolog« - Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
Henrik Hertz: »Til J. L. Heiberg« - Digte fra forskjellige Perioder, Deel II (1851)
Henrik Hertz: »Retouren fra Paradis« - Digte fra forskellige Perioder, Deel III (1862)
Henrik Hertz: »Toget mod Algier« - Digte fra forskellige Perioder, Deel III (1862)
Henrik Hertz: »Johan Ludvig Heiberg« - Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
Emil Aarestrup: »Epigrammer« - Samlede Skrifter, 2. Bind (1976)
H.C. Andersen: »Den jydske Hede i Regnveir« - Phantasier og Skizzer (1831)
H.C. Andersen: »J. L. Heiberg« - Vignetter til danske Digtere (1832)
H.P. Holst: »Til J. L. Heiberg« - Digte, anden Samling (1850)
H.P. Holst: »Tredie Gang i Livsfare« - Fra min Ungdom (1873)
H.P. Holst: »Nummer 3 i Brogaden« - Fra min Ungdom (1873)
H.P. Holst: »Husholdnings-Regnskaber« - Fra min Ungdom (1873)
P.L. Møller: »Landgang« - Lyriske Digte (1840)
P.L. Møller: »J. L. Heiberg« - Lyriske Digte (1840)
Edvard Lembcke: »Indledning« - Digte (1901)
Kristian Arentzen: »182*. 1841. 1866.« - Ny Digtsamling (1867)
Christian Richardt: »C. Hostrup« - Tredje Deel (1895)
Christian Richardt: »Prolog til J. L. Heibergs Mindefest« - Tredje Deel (1895)
Vilhelm Bergsøe: »Et Træf« - Hjemvee (1872)
Sophus Schandorph: »Sommerliv« - Nogle Digte (1875)
Sophus Schandorph: »Theodor Reitzel« - Fest- og Søgnedage (1886)
Sophus Schandorph: »Chr. Agerskov« - Lyriske Portrætter (1898)
J.P. Jacobsen: »Mogens« - Mogens og andre Noveller (1882)
Thor Lange: »Havet« - Fra fremmede Lande (1876)
Johan Sebastian Welhaven: »Johan Ludvig Heiberg«

Primær litteratur

J.L. Heiberg: Poetiske Skrifter, I-III, Carl S. Petersen (red.), Holbergselskabet, Kbh., 1931–32.
J.L. Heiberg: Poetiske Skrifter, I-XI, 1862.
J.L. Heiberg: Prosaiske Skrifter, I-XI, 1861–62.
J.L. Heiberg: Nye Digte, Klaus P. Mortensen (red.), DSL, 1990.
J.L. Heiberg: Dramatik i udvalg, Jens Kr. Andersen (red.), DSL, 2000.
Breve og Aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg, I-V, Morten Borup (red.), DSL, 1946–50.
Fra det Heibergske Hjem. Johan Ludvig og Johanne Luise Heibergs indbyrdes Brevveksling, Aage Friis (udg.), 1940.
Heibergske Familiebreve, Morten Borup (udg.), 1943.

Sekundær litteratur

Ballhausen, C. J.: »J. L. Heiberg: Fra Kong Salomon til Interimsblade« in: Fra Nexø til Saxo, 1986, pp. 88–95.
Blicher, Henrik: »Ånden over vandene. Om Heibergs brug af Schack Staffeldt« in: Spring, nr. 3, 1992, pp. 116–27.
Fenger, Henning: The Heibergs, New York, 1971.
Furness, N. A.: »Hebbel’s Dispute with Heiberg« in: Forum for Modern Language Studies, V, 1969, pp. 232–43.
Keld, Jens Peter: »Politisk censur og teaterkritik« in: Danske Studier, 1983, pp. 101–109.
Mortensen, Finn Hauberg: »Det slette, det sande og den skønne. Johan Ludvig Heiberg: ’Nye Digte’« in: Læsninger 1820–1900, 1998, pp. 102–17.
Reitzel-Nielsen, Erik: »To ungdomsdigte af Heiberg« in: Danske Studier, 1968, pp. 117–120
Rue, Harald: »Johan Ludvig Heiberg« in: Om litteratur, 1977, pp. 19–29.
Vinten-Johansen, Peter: »Johan Ludvig Heiberg and his Audience in Nineteenth-century Denmark« in: Scandinavian Studies, LIV, 1982, pp. 295–306.