Johan Ludvig Heiberg (1791–1860)

Omtaler

Anonym, 1800-tallet: »Anonymt digt, 1853« – Andre digte
Christian Winther: »Skuffelse« – Brogede Blade (1865)
Henrik Hertz: »Posthuset i Hirschholm« – Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
Henrik Hertz: »Hyacintherne« – Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
Henrik Hertz: »Nytaars-Prolog« – Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
Henrik Hertz: »Til J. L. Heiberg« – Digte fra forskjellige Perioder, Deel II (1851)
Henrik Hertz: »Retouren fra Paradis« – Digte fra forskellige Perioder, Deel III (1862)
Henrik Hertz: »Toget mod Algier« – Digte fra forskellige Perioder, Deel III (1862)
Henrik Hertz: »Johan Ludvig Heiberg« – Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
H.C. Andersen: »Den jydske Hede i Regnveir« – Phantasier og Skizzer (1831)
H.C. Andersen: »J. L. Heiberg« – Vignetter til danske Digtere (1832)
H.P. Holst: »Tredie Gang i Livsfare« – Fra min Ungdom (1873)
H.P. Holst: »Nummer 3 i Brogaden« – Fra min Ungdom (1873)
H.P. Holst: »Husholdnings-Regnskaber« – Fra min Ungdom (1873)
P.L. Møller: »J. L. Heiberg« – Lyriske Digte (1840)
Kristian Arentzen: »182*. 1841. 1866.« – Ny Digtsamling (1867)
Vilhelm Bergsøe: »Et Træf« – Hjemvee (1872)
Sophus Schandorph: »Sommerliv« – Nogle Digte (1875)
Sophus Schandorph: »Chr. Agerskov« – Lyriske Portrætter (1898)
J.P. Jacobsen: »Mogens« – Mogens og andre Noveller (1882)
Johan Sebastian Welhaven: »Johan Ludvig Heiberg« – Andre digte
Henrik Ibsen: »Rimbrev til fru Heiberg« – Andre digte
Christian Winther: »En Smagssag« – En Samling Vers (1872)

Primær litteratur

J.L. Heiberg: Poetiske Skrifter, I-III, Carl S. Petersen (red.), Holbergselskabet, Kbh., 1931–32.
J.L. Heiberg: Poetiske Skrifter, I-XI, 1862.
J.L. Heiberg: Prosaiske Skrifter, I-XI, 1861–62.
J.L. Heiberg: Nye Digte, Klaus P. Mortensen (red.), DSL, 1990.
J.L. Heiberg: Dramatik i udvalg, Jens Kr. Andersen (red.), DSL, 2000.
Breve og Aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg, I-V, Morten Borup (red.), DSL, 1946–50.
Fra det Heibergske Hjem. Johan Ludvig og Johanne Luise Heibergs indbyrdes Brevveksling, Aage Friis (udg.), 1940.
Heibergske Familiebreve, Morten Borup (udg.), 1943.

Sekundær litteratur

Ballhausen, C. J.: »J. L. Heiberg: Fra Kong Salomon til Interimsblade« in: Fra Nexø til Saxo, 1986, pp. 88–95.
Blicher, Henrik: »Ånden over vandene. Om Heibergs brug af Schack Staffeldt« in: Spring, nr. 3, 1992, pp. 116–27.
Fenger, Henning: The Heibergs, New York, 1971.
Furness, N. A.: »Hebbel’s Dispute with Heiberg« in: Forum for Modern Language Studies, V, 1969, pp. 232–43.
Keld, Jens Peter: »Politisk censur og teaterkritik« in: Danske Studier, 1983, pp. 101–109.
Mortensen, Finn Hauberg: »Det slette, det sande og den skønne. Johan Ludvig Heiberg: ’Nye Digte’« in: Læsninger 1820–1900, 1998, pp. 102–17.
Reitzel-Nielsen, Erik: »To ungdomsdigte af Heiberg« in: Danske Studier, 1968, pp. 117–120
Rue, Harald: »Johan Ludvig Heiberg« in: Om litteratur, 1977, pp. 19–29.
Vinten-Johansen, Peter: »Johan Ludvig Heiberg and his Audience in Nineteenth-century Denmark« in: Scandinavian Studies, LIV, 1982, pp. 295–306.