Dante Alighieri (1265–1321)

Omtaler

Ludwig Uhland: »Dante« - Gedichte (1815)
Jens Baggesen: »Hvem er Nanna?« - Danfana (1816)
Adam Oehlenschläger: »Til Camma« - Poetiske Skrifter (1805)
Adam Oehlenschläger: »Episke Digtere« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Giotto« - Samlede Skrifter, 24. Bind (1861)
Christian Winther: »Med Dantes Digt« - Brogede Blade (1865)
H.P. Holst: »En „Løve”« - Fra min Ungdom (1873)
Sophus Schandorph: »Mariebo« - Nogle Digte (1875)
Sophus Schandorph: »I en gothisk Kirke« - Fest- og Søgnedage (1886)
Holger Drachmann: »Ved Universitetsjubilæet« - Ungdom i Digt og Sang (1879)
Otto Fønss: »Hvor Sjælen hviler ud i store Minder« - Septemberdage (1900)
Aage Matthison-Hansen: »Elysion« - Slyngrose (1915)
Johannes Dam: »Hvor dybt til Jord end knuget er mit Hjærte« - Digte af Michel Agniolo Buonarroti (1912)