Dante Alighieri (1265–1321)

Omtaler

Jens Baggesen: »Hvem er Nanna?« – Danfana (1816)
Adam Oehlenschläger: »Til Camma« – Poetiske Skrifter (1805)
Christian Winther: »Med Dantes Digt« – Brogede Blade (1865)
H.P. Holst: »En „Løve”« – Fra min Ungdom (1873)
Sophus Schandorph: »Mariebo« – Nogle Digte (1875)
Otto Fønss: »Hvor Sjælen hviler ud i store Minder« – Septemberdage (1900)
Johannes Dam: »Hvor dybt til Jord end knuget er mit Hjærte« – Digte af Michel Agniolo Buonarroti (1912)
Sophus Schandorph: »I en gothisk Kirke« – Fest- og Søgnedage (1886)