Martin Luther (1483–1546)

Omtaler

Jens Baggesen: »Katten, eller Kiærligheds Triumph« – Eventyrer og comiske Fortællinger (1807)
Christian Winther: »Ved Bordet« – Nye Digte (1851)
Jens Christian Hostrup: »Gamle Morten Luther!« – Efterladte Digte (1893)
Holger Drachmann: »Luther i Wittenberg« – Dæmpede Melodier (1875)
Holger Drachmann: »Grundtvigs Hundredaarsdag« – Dybe Strenge (1884)
Holger Drachmann: »Martin Luther« – Dybe Strenge (1884)
Otto Fønss: »Peterskirken« – Ad slyngede Stier (1885)

Oversættelser

N.F.S. Grundtvig: »Guds Kirke er vor Klippe-Borg« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Nu bede vi den Hellig-Aand« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Fra Himlen høit kom jeg nu her« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Lovet være du, Jesus Christ« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Et lidet Barn saa lystelig« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Nu fryde sig hver Christen Mand« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »I Dødens Baand vor Frelser laae« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)