Martin Luther (1483–1546)

Omtaler

Jens Baggesen: »Katten, eller Kiærligheds Triumph«- Eventyrer og comiske Fortællinger (1807)
Christian Winther: »Ved Bordet«- Nye Digte (1851)
Jens Christian Hostrup: »Gamle Morten Luther!«- Efterladte Digte (1893)
Holger Drachmann: »Luther i Wittenberg«- Dæmpede Melodier (1875)
Holger Drachmann: »Grundtvigs Hundredaarsdag«- Dybe Strenge (1884)
Holger Drachmann: »Martin Luther«- Dybe Strenge (1884)
Otto Fønss: »Peterskirken«- Ad slyngede Stier (1885)
Sophus Zahle: »Mindesang over Morten Luther«- Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
Sophus Zahle: »Cantate«- Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
Otto Fønss: »Lutherstuen paa Wartburg«- Trækfugle (1892)
Christian Richardt: »Luther i Worms«- Anden Deel (1895)

Oversættelser

N.F.S. Grundtvig: »Guds Kirke er vor Klippe-Borg«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Nu bede vi den Hellig-Aand«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Fra Himlen høit kom jeg nu her«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Lovet være du, Jesus Christ«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Et lidet Barn saa lystelig«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »Nu fryde sig hver Christen Mand«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »I Dødens Baand vor Frelser laae«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)