Martin Luther (1483–1546)

Omtaler

Jens Baggesen: »Katten, eller Kiærligheds Triumph« - Eventyrer og comiske Fortællinger (1807)
Holger Drachmann: »Luther i Wittenberg« - Dæmpede Melodier (1875)
Holger Drachmann: »Grundtvigs Hundredaarsdag« - Dybe Strenge (1884)
Holger Drachmann: »Martin Luther« - Dybe Strenge (1884)
Otto Fønss: »Peterskirken« - Ad slyngede Stier (1885)
Otto Fønss: »Lutherstuen paa Wartburg« - Trækfugle (1892)
Jens Christian Hostrup: »Gamle Morten Luther!« - Efterladte Digte (1893)
Adam Oehlenschläger: »Martin Luther« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Orgelets Priis« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Kronborg« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Cantate« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Christian Richardt: »Luther i Worms« - Anden Deel (1895)
Christian Winther: »Ved Bordet« - Nye Digte (1851)
Sophus Zahle: »Mindesang over Morten Luther« - Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
Sophus Zahle: »Cantate« - Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)