Heinrich Heine (1797–1856)

Omtaler

Henrik Hertz: »Bryggerens Jeremiade«- Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
H.C. Andersen: »Min Undskyldning«
P.L. Møller: »Stum Kjærlighed«- Lyriske Digte (1840)
P.L. Møller: »Digterundervisning«- Billeder og Sange (1847)
Kristian Arentzen: »182*. 1841. 1866.«- Ny Digtsamling (1867)
Sophus Schandorph: »Efter Paris’s Fald«- Nogle Digte (1875)
Thor Lange: »Skyggekys«- Gjennem farvet Glas (1894)
Thor Lange: »Maaneflimren«- Gjennem farvet Glas (1894)
Sophus Claussen: »Solnedgang«- Naturbørn (1887)
Sophus Claussen: »Køln«- Pilefløjter (1899)
Sophus Claussen: »Damen fra Køln«- Pilefløjter (1899)
Sophus Claussen: »Gudinden sad paa sin Trefod«- Trefoden (1901)
Sophus Claussen: »Her kommer en Paaklædnings-Scene«- Trefoden (1901)
Sophus Claussen: »Grave«- Djævlerier (1904)
Sophus Claussen: »Stamtavle«- Danske Vers (1912)
Helge Rode: »Danske Vers 1912«- Det sjælelige Gennembrud (1928)
Aage Matthison-Hansen: »Elysion«- Slyngrose (1915)
Erik Waage: »Student«- Ungkarl (1899)
G.V. Blom: »En Hverdagshistorie«- Digte (1847)
Johannes Meier: »B Mern, 20/10 1902«- Digte og Breve (1905)
Otto Fønss: »Kontraster«- Kongelys og Snerler (1910)
Otto Fønss: »Idyl«- Kongelys og Snerler (1910)

Oversættelser

Christian Winther: »Smaadigte, efter H. Heine«- Digtninger (1843)
Emil Aarestrup: »Paa Sangens skjønne Vinger«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Min søde Glut, naar Du er død«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Mit Hjerte er sørgmodigt«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Til den svundne Tid, paa min Ære«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Nu er det Tid; jeg vil hiint Tant«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Jeg vilde saa gjerne hvile«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Du har Diamanter og Perler«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Hvor mig Kastraterne ynkede«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Siig, hvor er det Englevæsen«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Erklæring«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Sove gjør de store Guder«- Efterladte Digte (1863)
Sophus Claussen: »Marketenderens Vise fra den store Krig«- Hvededynger (1930)
Emil Aarestrup: »Knurre maa du, lee og gruble«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Ha din Fader! ha din Moder!«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Lykken — en løs, letsindig Frøken«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Siig, hvo opfandt Uhrene, Glut?«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Hvad har du for i den deilige Nat?«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Den hellige Alliance«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Frygt kun ei, at jeg forraader«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Faren er der, Stormklokken ringer«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Vaarnattens Øine, stjerneblaa«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Alle Skovens Træer skingre«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Raadstukjelderen i Bremen«- Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Himlen graa og immer Hverdags!«- Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
Emil Aarestrup: »Geoffroy Rudèl og Melisande af Tripolis«- Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
Henrik Greensteen: »Et Sagn«- Digte (1859)
Erik Waage: »Børsbillede«- Ungkarl (1899)
Nicolai Bøgh: »Solnedgang«