Heinrich Heine (1797–1856)

Omtaler

Henrik Hertz: »Bryggerens Jeremiade« – Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
H.C. Andersen: »Min Undskyldning« – Andre digte
P.L. Møller: »Stum Kjærlighed« – Lyriske Digte (1840)
P.L. Møller: »Digterundervisning« – Billeder og Sange (1847)
Kristian Arentzen: »182*. 1841. 1866.« – Ny Digtsamling (1867)
Sophus Schandorph: »Efter Paris’s Fald« – Nogle Digte (1875)
Thor Lange: »Skyggekys« – Gjennem farvet Glas (1894)
Thor Lange: »Maaneflimren« – Gjennem farvet Glas (1894)
Sophus Claussen: »Solnedgang« – Naturbørn (1887)
Sophus Claussen: »Køln« – Pilefløjter (1899)
Sophus Claussen: »Damen fra Køln« – Pilefløjter (1899)
Sophus Claussen: »Gudinden sad paa sin Trefod« – Trefoden (1901)
Sophus Claussen: »Her kommer en Paaklædnings-Scene« – Trefoden (1901)
Sophus Claussen: »Grave« – Djævlerier (1904)
Sophus Claussen: »Stamtavle« – Danske Vers (1912)
Helge Rode: »Danske Vers 1912« – Det sjælelige Gennembrud (1928)
Aage Matthison-Hansen: »Elysion« – Slyngrose (1915)
Erik Waage: »Student« – Ungkarl (1899)
G.V. Blom: »En Hverdagshistorie« – Digte (1847)

Oversættelser

Christian Winther: »Smaadigte, efter H. Heine« – Digtninger (1843)
Emil Aarestrup: »Paa Sangens skjønne Vinger« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Min søde Glut, naar Du er død« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Mit Hjerte er sørgmodigt« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Til den svundne Tid, paa min Ære« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Nu er det Tid; jeg vil hiint Tant« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Jeg vilde saa gjerne hvile« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Du har Diamanter og Perler« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Hvor mig Kastraterne ynkede« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Siig, hvor er det Englevæsen« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Erklæring« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Sove gjør de store Guder« – Efterladte Digte (1863)
Sophus Claussen: »Marketenderens Vise fra den store Krig« – Hvededynger (1930)
Emil Aarestrup: »Knurre maa du, lee og gruble« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Ha din Fader! ha din Moder!« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Lykken — en løs, letsindig Frøken« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Siig, hvo opfandt Uhrene, Glut?« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Hvad har du for i den deilige Nat?« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Den hellige Alliance« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Frygt kun ei, at jeg forraader« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Faren er der, Stormklokken ringer« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Vaarnattens Øine, stjerneblaa« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Alle Skovens Træer skingre« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Raadstukjelderen i Bremen« – Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Himlen graa og immer Hverdags!« – Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
Emil Aarestrup: »Geoffroy Rudèl og Melisande af Tripolis« – Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
Henrik Greensteen: »Et Sagn« – Digte (1859)
Erik Waage: »Børsbillede« – Ungkarl (1899)