N.F.S. Grundtvig (1783–1872)

Mentions

Hans Christensen Sthen: »En Morgensang«- En liden Vandrebog (1588)
Jens Baggesen: »Min egentlige Genialitet«- Poetiske Epistler (1814)
Jens Baggesen: »Andet Brev«- Danfana (1816)
Jens Baggesen: »Hjerteqvad til Grundtvig«- Danfana (1816)
Jens Baggesen: »Makulaturens Iris«- Rosenblade med et Par Torne (1819)
Christian Winther: »Jule-Morgen«- Nye Digte (1851)
Christian Winther: »Døgnet«- Samlede Digtninger, 2. Bind (1860)
H.C. Andersen: »Hvile paa Heden«- Phantasier og Skizzer (1831)
H.C. Andersen: »N. F. S. Grundtvig«- Vignetter til danske Digtere (1832)
P.L. Møller: »Grundtvig«- Lyriske Digte (1840)
Jens Christian Hostrup: »Til N. F. S. Grundtvig«- Sange og Digte fra tredive År (1872)
Jens Christian Hostrup: »Til N. F. S. Grundtvig«- Sange og Digte fra tredive År (1872)
Jens Christian Hostrup: »Ved N. F. S. Grundtvigs Jordefærd«- Sange og Digte fra de senere Aar (1884)
Jens Christian Hostrup: »Paa N. F. S. Grundtvigs Hundredaarsdag«- Sange og Digte fra de senere Aar (1884)
Hans Vilhelm Kaalund: »Til Nic. Fred. Sev. Grundtvig«- Samlede Digte (1840)
Hans Vilhelm Kaalund: »Niels Ebbesøns Minde«- Samlede Digte (1840)
Hans Vilhelm Kaalund: »Fortale«- Valkyrien Gøndul (1842)
Hans Vilhelm Kaalund: »Grundtvig«- Fabler og blandede Digte (1844)
Holger Drachmann: »Grundtvigs Hundredaarsdag«- Dybe Strenge (1884)
Alfred Ipsen: »Dog var det jer, I kække Ungersvende«- Sonetter og Sange (1884)
Sophus Claussen: »Til en Søster«- Pilefløjter (1899)
Jeppe Aakjær: »Digteren Bjørnstjerne Bjørnson«- Fri Felt (1905)
Thøger Larsen: »En ny Dagvise«- Vejr og Vinger (1923)
N.T. Bruun: »Min Yndlingslæsning«- Bacchus og Comus (1814)
Emil Aarestrup: »Epigrammer«- Samlede Skrifter, 2. Bind (1976)
Edvard Lembcke: »Indledning«- Digte (1901)
Erik Waage: »Mater dolorosa«- Ungkarl (1899)
Vilhelm Gregersen: »Biskop N. F. S. Grundtvigs Jordefærd«- Nogle Digte (1875)
Christian Richardt: »N. F. S. Grundtvig«- Anden Deel (1895)
Christian Richardt: »Ved N. F. S. Grundtvigs Hundredaarsfest i Udby«- Anden Deel (1895)

Secondary literature

Nielsen, Erik A.: »Sangværk til den danske kirke. Fortællingen om en titel« in: (red. Thorkild Grosbøll m.fl.:) Teologi og tradition. Festskrift til Leif Grane 11. januar 1988, s. 194–212. Aros.
Nielsen, Erik A.: »En Draabe stærk« in: (red: Henrik Glahn m.fl.:) Hvad Fatter gjør... Boghistoriske, litterære og musikalske essays tilegnet Erik Dal, s. 334–350. 1982. Poul Kristensens forlag. (Om Grundtvig: Paaske-Lilien.)
Holm, Søren: Mythe og kult i Grundtvigs salmedigtning, 1955.
Rønning, F.: Grundtvig, I-IV, 1907–14.
Stevns, Magnus: Fra Grundtvigs salmeværksted, 1950.
Thodberg, Chr.: En glemt dimension i Grundtvigs salmer, 1969.