N.F.S. Grundtvig (1783–1872)

Maskeradeballet i Danmark (1808)
Idunna (1810)
Nytaarsnat (1810)
Optrin af Norners og Asers Kamp (1811)
Saga (1811)
Roskilde-Riim (1814)
Roskilde Saga til Oplysning af Roskilde-Riim (1814)
Kvædlinger eller Smaakvad (1815)
Heimdall (1815)
Bjowulfs Drape. Et Gothisk Helte-Digt fra forrige Aartusinde (1820)
Nyaars-Morgen (1824)
Krønike-Riim til levende Skole-Brug (1829)
Nordiske Smaadigte (1838)
Niels Ebbesen (1840)
Fest-Psalmer (1853)
Psalmer og aandelige Sange (1868-81)
Andre Salmer
Julesalmer
Pinsesalmer
Other poems