H.C. Andersen (1805–75)

Omtaler

Emil Aarestrup: »Epigrammer« - Samlede Skrifter, 2. Bind (1976)
Carl Bagger: »Til Læseren« - Smaadigte (1834)
Carl Bagger: »I H. C. Andersens Stambog« - Øieblikkets Børn (1845)
Bjørnstjerne Bjørnson: »Til H. C. Andersen«
Ludvig Bødtcher: »I H. C. Andersens Stambog« - Samlede Digte (1940)
Elizabeth Barrett Browning: »The North and the South« - Last Poems (1862)
Adelbert von Chamisso: »In Andersens Stammbuch«
Ferdinand Freiligrath: »An H. C. Andersen«
Henrik Greensteen: »Henrik Greensteen« - Udvalgte Digte (1898)
Carsten Hauch: »Til Digteren H. C. Andersen« - Nye Digtninger (1869)
Johan Ludvig Heiberg: »Kronborg« - Danmark (1842)
Johann Gottfried von Herder: »Vereinigung der Lebensalter«
H.P. Holst: »Til H. C. Andersen« - Digte, anden Samling (1850)
H.P. Holst: »De oversatte Digte« - Fra min Ungdom (1873)
Ludvig Holstein: »H. C. Andersen« - Løv (1915)
Jens Christian Hostrup: »Brylluppet i Gjedved« - Efterladte Digte (1893)
Hans P. Lunde: »Fynboen« - Naturtoner (1903)
Aage Matthison-Hansen: »Elysion« - Slyngrose (1915)
Sophus Michaëlis: »H. C. Andersen« - Blaaregn (1913)
P.L. Møller: »Til en lille Broder« - Lyriske Digte (1840)
P.L. Møller: »Digterundervisning« - Billeder og Sange (1847)
Adam Oehlenschläger: »Til H. C. Andersen. Den 27de Oct. 1840« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Til H. C. Andersen. Den 30te Oct. 1840« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Jenny Lind« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Ernst von der Recke: »Ved Cæciliaforeningens 50-Aars Fest, 1903« - Digte (1911)
Christian Richardt: »Til H. C. Andersen« - Første Deel (1895)
Christian Richardt: »Til H. C. Andersen« - Anden Deel (1895)
Helge Rode: »H. C. Andersens Eventyr« - Den vilde Rose (1931)
Sophus Schandorph: »Theodor Reitzel« - Fest- og Søgnedage (1886)
Just Mathias Thiele: »Lille Ida til sin Moder« - Vragstykker af et Digterskib (1848)
Just Mathias Thiele: »I H. C. Andersens Stambog« - Vragstykker af et Digterskib (1848)
Johann Ludwig Tieck: »An H. C. Andersen«
Christian Winther: »Til H. C. Andersen« - Efterladte Digte (1879)

Oversættelser
Efter titelEfter oversætter

»Lille Lise ved Brønden« er oversat af Adelbert von Chamisso: »Die kleine Lise am Brunnen«.
»Martsviolerne« er oversat af Adelbert von Chamisso: »Märzveilchen«.
»Møllerens Datter« er oversat af Adelbert von Chamisso: »Der Müllergesell«.
»Soldaten« er oversat af Adelbert von Chamisso: »Der Soldat«.
»Spillemanden« er oversat af Adelbert von Chamisso: »Der Spielman«.
»Tyveknægten« er oversat af Adelbert von Chamisso: »Muttertraum«.
Et ukendt digt er oversat af Adelbert von Chamisso: »Verratene Liebe«