H.C. Andersen (1805–75)

Mentions

Johann Gottfried von Herder: »Vereinigung der Lebensalter« – Andre digte
Johann Ludwig Tieck: »An H. C. Andersen« – Andre digte
Adelbert von Chamisso: »In Andersens Stammbuch« – Andre digte
Ferdinand Freiligrath: »An H. C. Andersen« – Andre digte
C.E.F Weyse: »I H.C. Andersens Album« – Andre digte
Adam Oehlenschläger: »Til H. C. Andersen« – Andre digte
Carsten Hauch: »Til Digteren H. C. Andersen« – Nye Digtninger (1869)
Johan Ludvig Heiberg: »Kronborg« – Danmark (1842)
Ludvig Bødtcher: »I H. C. Andersens Stambog« – Samlede Digte (1940)
Just Mathias Thiele: »Lille Ida til sin Moder« – Vragstykker af et Digterskib (1848)
Just Mathias Thiele: »I H. C. Andersens Stambog« – Vragstykker af et Digterskib (1848)
Christian Winther: »Til H. C. Andersen« – Efterladte Digte (1879)
Carl Bagger: »Til Læseren« – Smaadigte (1834)
Carl Bagger: »I H. C. Andersens Stambog« – Øieblikkets Børn (1845)
Carl Bagger: »Til Digteren Andersen« – Andre digte
H.P. Holst: »De oversatte Digte« – Fra min Ungdom (1873)
P.L. Møller: »Til en lille Broder« – Lyriske Digte (1840)
Jens Christian Hostrup: »Brylluppet i Gjedved« – Efterladte Digte (1893)
Christian Molbech: »Anmeldelse af H.C. Andersen: Digte 1830« – Andre digte
Ludvig Holstein: »H. C. Andersen« – Løv (1915)
Sophus Michaëlis: »H. C. Andersen« – Blaaregn (1913)
Helge Rode: »H. C. Andersens Eventyr« – Den vilde Rose (1931)
Emil Aarestrup: »Epigrammer« – Samlede Skrifter, 2. Bind (1976)
Sophus Schandorph: »Theodor Reitzel« – Fest- og Søgnedage (1886)
Henrik Greensteen: »Henrik Greensteen« – Udvalgte Digte (1898)
H.P. Holst: »Til H. C. Andersen« – Digte, anden Samling (1850)
Aage Matthison-Hansen: »Elysion« – Slyngrose (1915)

Translations

Adelbert von Chamisso: »Der Soldat« – Andre digte
Adelbert von Chamisso: »Muttertraum« – Andre digte
Adelbert von Chamisso: »Der Spielman« – Andre digte
Adelbert von Chamisso: »Märzveilchen« – Andre digte