H.C. Andersen (1805–75)

Mentions

Johann Gottfried von Herder: »Vereinigung der Lebensalter«
Johann Ludwig Tieck: »An H. C. Andersen«
Adelbert von Chamisso: »In Andersens Stammbuch«
Ferdinand Freiligrath: »An H. C. Andersen«
Adam Oehlenschläger: »Til H. C. Andersen«
Carsten Hauch: »Til Digteren H. C. Andersen«- Nye Digtninger (1869)
Johan Ludvig Heiberg: »Kronborg«- Danmark (1842)
Ludvig Bødtcher: »I H. C. Andersens Stambog«- Samlede Digte (1940)
Just Mathias Thiele: »Lille Ida til sin Moder«- Vragstykker af et Digterskib (1848)
Just Mathias Thiele: »I H. C. Andersens Stambog«- Vragstykker af et Digterskib (1848)
Christian Winther: »Til H. C. Andersen«- Efterladte Digte (1879)
Carl Bagger: »Til Læseren«- Smaadigte (1834)
Carl Bagger: »I H. C. Andersens Stambog«- Øieblikkets Børn (1845)
H.P. Holst: »De oversatte Digte«- Fra min Ungdom (1873)
P.L. Møller: »Til en lille Broder«- Lyriske Digte (1840)
Jens Christian Hostrup: »Brylluppet i Gjedved«- Efterladte Digte (1893)
Ludvig Holstein: »H. C. Andersen«- Løv (1915)
Sophus Michaëlis: »H. C. Andersen«- Blaaregn (1913)
Helge Rode: »H. C. Andersens Eventyr«- Den vilde Rose (1931)
Emil Aarestrup: »Epigrammer«- Samlede Skrifter, 2. Bind (1976)
Sophus Schandorph: »Theodor Reitzel«- Fest- og Søgnedage (1886)
Henrik Greensteen: »Henrik Greensteen«- Udvalgte Digte (1898)
H.P. Holst: »Til H. C. Andersen«- Digte, anden Samling (1850)
Aage Matthison-Hansen: »Elysion«- Slyngrose (1915)
Hans P. Lunde: »Fynboen«- Naturtoner (1903)
Ernst von der Recke: »Ved Cæciliaforeningens 50-Aars Fest, 1903«- Digte (1911)
Christian Richardt: »Til H. C. Andersen«- Første Deel (1895)
Christian Richardt: »Til H. C. Andersen«- Anden Deel (1895)

Translations

Adelbert von Chamisso: »Der Soldat«
Adelbert von Chamisso: »Muttertraum«
Adelbert von Chamisso: »Der Spielman«
Adelbert von Chamisso: »Märzveilchen«