Carl Ploug (1813–94)

Omtaler

Christian Winther: »Tak for sidst, til Carl Ploug«- Brogede Blade (1865)
Christian Winther: »Opfordring«- Brogede Blade (1865)
H.P. Holst: »Tredie Gang i Livsfare«- Fra min Ungdom (1873)
Jens Christian Hostrup: »Til C. Ploug«- Poetiske Skrifter (1865)
Jens Christian Hostrup: »Til C. Ploug«- Poetiske Skrifter (1865)
Jens Christian Hostrup: »Til C. Ploug«- Sange og Digte fra de senere Aar (1884)
Jens Christian Hostrup: »Carl Ploug«- Sange og Digte fra de senere Aar (1884)
Jens Christian Hostrup: »Poul Rytter«- Efterladte Digte (1893)
Kristian Arentzen: »182*. 1841. 1866.«- Ny Digtsamling (1867)
Sophus Schandorph: »Kristian Mantzius«- Lyriske Portrætter (1898)
Ernst von der Recke: »Til Dr. phil. Carl Ploug«- Blandede Digte (1890)
Vilhelm Gregersen: »Carl Ploug«- Vintergæk (1911)
Andreas Dolleris: »Ludvig Bødtcher«- Den lyse Dag (1894)
Andreas Dolleris: »Til Carl Ploug«- Den lyse Dag (1894)
Vilhelm Gregersen: »Vort Land«- Vintergæk (1911)
Henrik Greensteen: »Vort Land«- Udvalgte Digte (1898)
Christian Richardt: »Studentervise«- Smaadigte (1861)
Carl Bahnson: »Forord af Ernst. v. d. Recke«- Vandringsmandens Sange (1918)
Ernst von der Recke: »Til Carl Ploug«- Nye Digte (1900)
Ernst von der Recke: »Carl Ploug«- Nye Digte (1900)
Otto Fønss: »Forord af Carl Ploug«- Stemninger og Studier (1889)
Christian Richardt: »Carl Ploug«- Anden Deel (1895)