Carl Ploug (1813–94)

En Samling Digte (1854)
Nyere Sange og Digte (1869)
Efterladte Digte (1895)