Folkeviser

Omtaler

H.C. Andersen: »Gurre«
Kristian Arentzen: »Universitetsbibliotheket« - Digtsamling (1862)
Jenny Blicher-Clausen: »Laan mig en Hest« - Gyldenregn (1901)
Johannes Ewald: »Romance« - Fiskerne (1779)
Otto Fønss: »Skjøn Jomfru« - Ad slyngede Stier (1885)
N.F.S. Grundtvig: »Guds Menighed, syng for vor Skaber i Løn« - Andre Salmer
Olaf Hansen: »Det lille Danmark« - Undervejs (1902)
Olaf Hansen: »Genganger« - Mens Sommeren lider (1912)
Johann Gottfried von Herder: »Herr Oluf«
Henrik Hertz: »Valravnen« - Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
Jens Christian Hostrup: »Skat Rørdam sidder i Bure« - Poetiske Skrifter (1865)
Jens Christian Hostrup: »Skjøn Jomfru ganger i Løvets Skjul« - Poetiske Skrifter (1865)
B.S. Ingemann: »Marsk Stigs Døttre« - Digte. Anden Deel (1812)
B.S. Ingemann: »Holger Danske og Burmand« - Holger Danske (1837)
Thor Lange: »Elverskud« - Gjennem farvet Glas (1894)
Aage Matthison-Hansen: »Valdemars Jagt« - Bølgegang (1903)
Sophus Michaëlis: »Sirenen« - Sirener (1898)
Chr.K.F. Molbech: »Anden Akt« - Ambrosius (1877)
Chr.K.F. Molbech: »Fjerde Akt« - Ambrosius (1877)
Iben Nielsen: »Agnete-Sang« - Digte og Vers (1899)
Adam Oehlenschläger: »Löveridderen« - Digte (1803)
Adam Oehlenschläger: »Ellehöien« - Digte (1803)
Adam Oehlenschläger: »Valravnen« - Digte (1803)
Adam Oehlenschläger: »Rosmer Havmand« - Digte (1803)
Adam Oehlenschläger: »Agnete« - Digterværker, 17. Bind (1846)
Christen H. Pram: »Emilias Kilde« - Emilias Kilde (1782)
Anders Sørensen Vedel: »Germand Gladen Suend« - Hundredevisebog (1591)
Anders Sørensen Vedel: »Elver Høy« - Hundredevisebog (1591)
Anders Sørensen Vedel: »Koning Frederich den Første Anammes« - Hundredevisebog (1591)
Christian Winther: »Verner« - Brogede Blade (1865)
Ludvig Holstein: »Sjælland« - Digte (1903)