Holger Drachmann (1846–1908)

Henvisninger

Sophus Claussen: »Til Albert Gottschalk« – Pilefløjter (1899)
Sophus Claussen: »Holger Drachmann« – Danske Vers (1912)
Sophus Claussen: »Vers til de døde Mestre« – Fabler (1917)
Olaf Hansen: »Holger Drachmann« – Nye Digte (1907)
Thøger Larsen: »Walther von der Vogelweide« – Det Fjerne (1907)
Birger Sjöberg: »Frida i vårstädningen« – Fridas bok (1922)

Primær litteratur

Holger Drachmann: Poetiske Skrifter, Bd. I-X, Gyldendalske Boghandel, Kbh., 1927.

Sekundær litteratur

Haven, Mogens von (red.): Holger Drachmann, hans ukendte digterdebut og tegninger fra 1864, 1996.
Nielsen, Erik A.: »Holger Drachmann« in: Ideologihistorie, III, 1976.
Nielsen, Geert A.: »Fascination og nøgternhed. Drachmanns lyriske jeg i eventyrets og forfaldets by: Venezia«, Kursiv, 1982, nr. 2, pp. 28–31.
Petersen, Klaus: »Hellere drøm end død — en analyse af Holger Drachmanns ’Engelske Socialister’«, in: Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1973, pp. 40–50.
Breitenstein, Jørgen: »Holger Drachmanns Venezia«, Danske Studier, 1967, pp. 46–70.