Johan Herman Wessel (1742–85)

Mentions

Jens Baggesen: »Poesiens Oprindelse«- Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Jeppe. Siette Capitel«- Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Jeppe. Tiende Capitel«- Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Ja og Nei«- Ungdomsarbeider (1791)
Jens Baggesen: »Rom og Paris«- Skiemtsomme Riimbreve (1807)
Jens Baggesen: »Romerering«- Skiemtsomme Riimbreve (1807)
Jens Baggesen: »Syvende Sang«- Eventyrer og comiske Fortællinger (1807)
Jens Baggesen: »Det slette Skrivertøi«- Poetiske Epistler (1814)
Jens Baggesen: »Nytaarsmødet«- Poetiske Epistler (1814)
Jens Baggesen: »Til de tre Gratier«
Jens Baggesen: »Kritikens Smil«
Adam Oehlenschläger: »Marionetspillet«- Digte (1803)
Christian Winther: »Med Wessels Digte«- Brogede Blade (1865)
Henrik Hertz: »Retouren fra Paradis«- Digte fra forskellige Perioder, Deel III (1862)
H.C. Andersen: »Hjertetyven«- Phantasier og Skizzer (1831)
H.C. Andersen: »Wessel«- Vignetter til danske Digtere (1832)
Frederik Paludan-Müller: »Anden Sang«- Adam Homo (1842,1848)
Hans Vilhelm Kaalund: »Bekjendelse«- Efterladte Digte (1885)
Sophus Claussen: »Stamtavle«- Danske Vers (1912)
Claus Fasting: »Gravskrift over J. H. Wessel«- Epigrammer
Johan Vibe: »Afskeeds-Viise«
N.T. Bruun: »Min Yndlingslæsning«- Bacchus og Comus (1814)

Primary literature

J. H. Wessels samlede Digte, udgivne af I. Levin, C.A. Reitzels Forlag, Kbh., 1862 (og senere). Israel Levins udgave er stadig, trods fremskreden alder, den mest pålidelige og omfattende samling af Wessels digte. En faksimile af 1901-udgaven kan ses på www.adl.dk.
Johan Herman Wessel: Samlede Digte — samt Kierlighed uden Strømper, Hans Reitzel, Kbh., 1961.

Secondary literature

Andersen, John, »En sær historie«, in: Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1968, pp. 123–40. Analyse af »Smeden og Bageren«.
Bliksrud, Liv: »Språkets makt og avmagt hos Johan Herman Wessel«, in: Opplysning i Norden, 1998, pp. 15–27.
Dvergsdal, Alvhild: »Nedrighet og øvrighet i ’Kierlighed uden Strømper’. Wessels diktning i karnevalistisk belysning«, in: Edda, LXXXXVI, 1996, pp. 3–18.
Linnestad, Bjørn: Vesen gjennom vidd og vers. Om Johan Herman Wessel, Vestby, 1992.
Mai, Anne-Marie: »Jo galere, jo bedre! Johan Herman Wessel: ’Kierlighed uden Strømper’«, in: Læsninger i dansk litteratur 1200–1820, 1998, pp. 228–44, 339–42.
Meisling, Peter: »Om Wessels vise ’Herremanden’«, in: Sumlen, 1984, pp. 103–05.
Nedergaard, Leif: »Om Wessels’Gaffelen’. Datering- Motiv- og idehistorisk placering — Intention og tolkning«, in: Kritiske studier, 1984, pp. 155–65.