Johan Herman Wessel (1742–85)

Mentions

Knud Lyne Rahbek: »Selskabssang« - Poetiske Forsøg (1794)
Jens Baggesen: »Poesiens Oprindelse« - Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Jeppe. Siette Capitel« - Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Jeppe. Tiende Capitel« - Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Ja og Nei« - Ungdomsarbeider (1791)
Jens Baggesen: »Rom og Paris« - Skiemtsomme Riimbreve (1807)
Jens Baggesen: »Romerering« - Skiemtsomme Riimbreve (1807)
Jens Baggesen: »Syvende Sang« - Eventyrer og comiske Fortællinger (1807)
Jens Baggesen: »Det slette Skrivertøi« - Poetiske Epistler (1814)
Jens Baggesen: »Nytaarsmødet« - Poetiske Epistler (1814)
Jens Baggesen: »Til de tre Gratier«
Jens Baggesen: »Kritikens Smil«
N.T. Bruun: »Min Yndlingslæsning« - Bacchus og Comus (1814)
Adam Oehlenschläger: »Marionetspillet« - Digte (1803)
Adam Oehlenschläger: »Slottet« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Rahbeks Jubelfest. Juli 1825« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Sange for det kongelige kiøbenhavnske Skydeselskab« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Mindedigt over Kong Frederik den Siette« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Lyriske Digtere« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Christian Winther: »Med Wessels Digte« - Brogede Blade (1865)
Henrik Hertz: »Retouren fra Paradis« - Digte fra forskellige Perioder, Deel III (1862)
H.C. Andersen: »Hjertetyven« - Phantasier og Skizzer (1831)
H.C. Andersen: »Wessel« - Vignetter til danske Digtere (1832)
Frederik Paludan-Müller: »Anden Sang« - Adam Homo (1842,1848)
Hans Vilhelm Kaalund: »Bekjendelse« - Efterladte Digte (1885)
Christian Richardt: »Johan Herman Wessel« - Tredje Deel (1895)
Holger Drachmann: »Sophus Schandorph« - Broget Løv (1901)
Sophus Claussen: »Stamtavle« - Danske Vers (1912)
Claus Fasting: »Gravskrift over J. H. Wessel« - Epigrammer
Johan Vibe: »Afskeeds-Viise«

Primary literature

J. H. Wessels samlede Digte, udgivne af I. Levin, C.A. Reitzels Forlag, Kbh., 1862 (og senere). Israel Levins udgave er stadig, trods fremskreden alder, den mest pålidelige og omfattende samling af Wessels digte. En faksimile af 1901-udgaven kan ses på www.adl.dk.
Johan Herman Wessel: Samlede Digte — samt Kierlighed uden Strømper, Hans Reitzel, Kbh., 1961.

Secondary literature

Andersen, John, »En sær historie«, in: Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1968, pp. 123–40. Analyse af »Smeden og Bageren«.
Bliksrud, Liv: »Språkets makt og avmagt hos Johan Herman Wessel«, in: Opplysning i Norden, 1998, pp. 15–27.
Dvergsdal, Alvhild: »Nedrighet og øvrighet i ’Kierlighed uden Strømper’. Wessels diktning i karnevalistisk belysning«, in: Edda, LXXXXVI, 1996, pp. 3–18.
Linnestad, Bjørn: Vesen gjennom vidd og vers. Om Johan Herman Wessel, Vestby, 1992.
Mai, Anne-Marie: »Jo galere, jo bedre! Johan Herman Wessel: ’Kierlighed uden Strømper’«, in: Læsninger i dansk litteratur 1200–1820, 1998, pp. 228–44, 339–42.
Meisling, Peter: »Om Wessels vise ’Herremanden’«, in: Sumlen, 1984, pp. 103–05.
Nedergaard, Leif: »Om Wessels’Gaffelen’. Datering- Motiv- og idehistorisk placering — Intention og tolkning«, in: Kritiske studier, 1984, pp. 155–65.