Thomas Thaarup (1749–1821)

Mentions

H.C. Andersen: »Th. Thaarup« - Vignetter til danske Digtere (1832)
Jens Baggesen: »Forerindring« - Ungdomsarbeider (1791)
Jens Baggesen: »Til mit Fædreneland« - Samtlige Værker I (1801)
Jens Baggesen: »Theater-Krønike«
Herman Bang: »Fædreland —« - Digte (1889)
N.T. Bruun: »Min Yndlingslæsning« - Bacchus og Comus (1814)
H.P. Holst: »En Smule for tidligt« - Fra min Ungdom (1873)
Niels Møller: »20. juni 1888« - Efteraar (1888)
Adam Oehlenschläger: »Sang til Thorvaldsen. Den 13de Oct. 1819« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Thomas Thaarup« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Holbergs Skaal« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Rahbeks Jubelfest. Juli 1825« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Sang til Jubelfesten i Den nye Forening. Nov. 1825« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Mallings Død« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Caroline Amalias Fødselsdag« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Lyriske Digtere« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »En Nordmand«
Knud Lyne Rahbek: »En Elegie« - Poetiske Forsøg, Anden Deel (1802)
Knud Lyne Rahbek: »Til mit Bakkehus i August 1802« - Poetiske Forsøg, Anden Deel (1802)
Christian Winther: »Den Fattige og den Rige« - Sang og Sagn (1840)