Frederik 7. (1808–63)

Mentions

Ludvig Bødtcher: »Frederik den Syvende« - Digte, ældre og nyere (1870)
Ludvig Bødtcher: »Sang til Kongen« - Samlede Digte (1940)
Carsten Hauch: »Sang i Anledning af Kronprindsens Formæling« - Nye Digtninger (1869)
Henrik Hertz: »Tilegnelse« - Digte fra forskjellige Perioder, Deel II (1851)
Henrik Hertz: »Sang i Skuespilhuset« - Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
Henrik Hertz: »Cantate« - Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
Henrik Hertz: »Til Kongen« - Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
Kai Hoffmann: »Frederik den syvendes Død« - Hjem og Hjemland (1915)
H.P. Holst: »Revuen« - Den lille Hornblæser (1849)
H.P. Holst: »Det skal ei skee!« - Digte, anden Samling (1850)
H.P. Holst: »Indskrift paa Danmarks Grundlov« - Digte, anden Samling (1850)
H.P. Holst: »De lægge sig, de stærke Uveirstorme« - Digte, anden Samling (1850)
Jens Christian Hostrup: »I Silkeborg 1857« - Poetiske Skrifter (1865)
Jens Christian Hostrup: »Paa Himmelbjerget 1861« - Poetiske Skrifter (1865)
Jens Christian Hostrup: »Ved Kong Frederik den Syvendes Død« - Poetiske Skrifter (1865)
Jens Christian Hostrup: »Indskrift paa Kong Frederik den syvendes Mindestøtte i Frederiksborg« - Sange og Digte fra de senere Aar (1884)
Jens Christian Hostrup: »Ved Afsløringen af Frederik den syvendes Statue i Hillerød« - Sange og Digte fra de senere Aar (1884)
Hans Vilhelm Kaalund: »Til Kong Frederik den Syvende«
Edvard Lembcke: »Kongens Død« - Digte og Sange (1870)
Edvard Lembcke: »Ved Sørgehøjtiden for Kong Frederik VII« - Digte og Sange (1870)
Zakarias Nielsen: »† Frederik VII« - Sange og Smaadigte (1871)
Adam Oehlenschläger: »Sang« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Carl Ploug: »Til Kongen« - En ny Samling Digte (1861)
Adolph Recke: »Holmens faste Stok« - Viser af —h—e (1854)
Christian Richardt: »Kong Frederik den Syvende« - Første Deel (1895)
P.A. Rosenberg: »Den danske Bondes Frigjørelse« - Pil og Plekter (1910)
Christian Winther: »En ny og lystelig Vise« - Lyriske Digte (1849)
Christian Winther: »Til Kong Frederik den Syvende« - Lyriske Digte (1849)
Christian Winther: »Under Kong Frederik d. 7des Portrait« - Brogede Blade (1865)