Jens Baggesen (1764–1826)

Mentions

H.C. Andersen: »Hytten« - Phantasier og Skizzer (1831)
H.C. Andersen: »J. Baggesen« - Vignetter til danske Digtere (1832)
Kristian Arentzen: »Rimbrev« - Nogle Digte (1888)
N.T. Bruun: »De gode gamle Dage« - Bacchus og Comus (1814)
N.T. Bruun: »Min Yndlingslæsning« - Bacchus og Comus (1814)
Sophus Claussen: »Stamtavle« - Danske Vers (1912)
Carsten Hauch: »Hunden til Maanen« - Lyriske Digte (1842)
Johan Ludvig Heiberg: »Den sidste Prøve«
Henrik Hertz: »Amors Poetik« - Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
Henrik Hertz: »Retouren fra Paradis« - Digte fra forskellige Perioder, Deel III (1862)
P.L. Møller: »En Regensstue« - Lyriske Digte (1840)
Poul Martin Møller: »Parodi«
Adam Oehlenschläger: »Marionetspillet« - Digte (1803)
Adam Oehlenschläger: »Idyl« - Digte (1803)
Adam Oehlenschläger: »Afskedssang« - Samlede Skrifter, 19. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Personsposten« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Da man dømte Aanden af mig« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Frands Drake« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Adam Oehlenschläger: »Lyriske Digtere« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Knud Lyne Rahbek: »Mit Ideal« - Poetiske Forsøg, Anden Deel (1802)
Knud Lyne Rahbek: »En Elegie« - Poetiske Forsøg, Anden Deel (1802)
Knud Lyne Rahbek: »Til Huldgudindens Digter J. Baggesen« - Poetiske Forsøg, Anden Deel (1802)
Sophus Schandorph: »Sommerliv« - Nogle Digte (1875)
Johan Herman Wessel: »Til Hr. Jens Baggesen« - Samlede Digte (1862)
C.E.F Weyse: »Signelil«
Sophus Zahle: »Til Julius« - Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
Sophus Zahle: »Den skjønne Forsoning« - Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)

Primary literature

Jens Baggesen: Poetiske Skrifter, August Arlaud (red.), bd. 1–5, 1889–1903. [Uafsluttet]
Jens Baggesen: Danske Værker, Carl og August Baggesen og C.J. Boye (red.), bd. 1–12, 1827–32. 2. udg. 1845–47.
Jens Baggesen: Poetische Werke in deutscher Sprache, Carl og August Baggesen (red.), bd. 1–5, Leipzig, 1836.
Jens Baggesen: Udvalgte Digtninger, Vilhelm Østergaard (red.), Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, Kbh., 1907.

Secondary literature

Albertsen, Leif Ludwig: Immanuel. En bog om Jens Baggesen, 1991.
Albertsen, Leif Ludwig: Odins mjød. En studie i Baggesens mytiske poetik, 1969.
Albertsen, Leif Ludwig: »Odinsmythos in Jens Baggesens Dichtung und Philosophie« in: Germanisch-Romanische Monatsschrift, XX, 1970, pp. 189–204.
Bandle, Oskar: »Baggesens ’Parthenais’ im Umfeld deutscher Klassik und Romantik« in: Scandinavian Literature in a Transcultural Context, 1986, pp. 83–89.
Dahl, Flemming: Den guddommelige Jomfru, 1970. Baggeseniana, 1.
Egeberg, Ole: »Poetik eller parodi — eller parodiens poetik. En undersøgelse af Jens Baggesens ’Om Poesiens Oprindelse’« in: Dansk Noter, 1992, nr. 2, pp. 59–61.
Jørgensen, Aage: »Jens Baggesens homeriske alperejse« in: Kundskaben på ondt og godt, 1968, pp. 21–29. Om »Parthenais«.
Larsen, Steffen Hejlskov: »Kærlighedens poesi eller poesiens kærlighed« in: Danske digtanalyser, 1969, pp. 59–76. Om »Balders Igenkomst«.
Laursen, Charlotte & Katja Pedersen: »Først et håndtryk, siden et savn. Om den litterære iscenesættelse af kvindelighed i Jens Baggesens Selinedigtning« in: Synsvinkler, nr. 6, 1993, pp. 45–60.
Oberholzer, Otto: »Jens Baggesen: ’Oceania’. Streifzug in Baggesens poetischen Werken in deutscher Sprache« in: Grenzerfahrung, 1989, pp. 78–87.
Plesner, K.F.: Baggesen bibliografi, Gyldendal, Kbh., 1943.
Schou, Søren: »Agtet — og upåagtet«, Dansk Noter, 1991, nr. 3, pp. 20–27.
Stefánsson, Finn, »En fortolkning af Jens Baggesens ’Samklang’« in: Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1971, pp. 73–80.
Stidsen, Marianne: »Du vil forundres i din kakkelovnskrog, mit gamle jeg!« in: Den blå Port, nr. 34, 1995, pp. 41–65.
Levy, Jette Lundbo, »Det talende skrammel. Bevægelser rundt i Baggesens labyrint«, in: Digternes paryk, 1997, pp. 209–21.
Jensen, Jørgen Bonde, »Utopien og det utilstedelige. Samtale med Holberg og Baggesen. En rekonstruktion«, in: Digternes paryk, 1997, pp. 223–42.
Davidsen, Mogens, »Et svimmelmonument. Jens Baggesen: ’Labyrinten’«, in: Læsninger i dansk litteratur 1200–1820. 1998, pp. 262–78, 343–46.

Translations
By titleBy translator

»Da jeg var lille« is translated by Henry Wadsworth Longfellow: »Childhood«.