Johan Herman Wessel (1742–85)

Omtaler

H.C. Andersen: »Hjertetyven« - Phantasier og Skizzer (1831)
H.C. Andersen: »Wessel« - Vignetter til danske Digtere (1832)
Jens Baggesen: »Poesiens Oprindelse« - Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Jeppe. Siette Capitel« - Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Jeppe. Tiende Capitel« - Comiske Fortællinger (1785)
Jens Baggesen: »Ja og Nei« - Ungdomsarbeider (1791)
Jens Baggesen: »Rom og Paris« - Skiemtsomme Riimbreve (1807)
Jens Baggesen: »Romerering« - Skiemtsomme Riimbreve (1807)
Jens Baggesen: »Det slette Skrivertøi« - Poetiske Epistler (1814)
Jens Baggesen: »Nytaarsmødet« - Poetiske Epistler (1814)
Jens Baggesen: »Til de tre Gratier«
Jens Baggesen: »Kritikens Smil«
N.T. Bruun: »Min Yndlingslæsning« - Bacchus og Comus (1814)
Sophus Claussen: »Stamtavle« - Danske Vers (1912)
Holger Drachmann: »Sophus Schandorph« - Broget Løv (1901)
Claus Fasting: »Gravskrift over J. H. Wessel« - Epigrammer
Henrik Hertz: »Retouren fra Paradis« - Digte fra forskellige Perioder, Deel III (1862)
Hans Vilhelm Kaalund: »Bekjendelse« - Efterladte Digte (1885)
Frederik Paludan-Müller: »Anden Sang« - Adam Homo (1842,1848)
Adam Oehlenschläger: »Marionetspillet« - Digte (1803)
Adam Oehlenschläger: »Slottet« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Rahbeks Jubelfest. Juli 1825« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Sange for det kongelige kiøbenhavnske Skydeselskab« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Mindedigt over Kong Frederik den Siette« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Lyriske Digtere« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Knud Lyne Rahbek: »Selskabssang« - Poetiske Forsøg (1794)
Knud Lyne Rahbek: »Laurbærlunden« - Poetiske Forsøg, Anden Deel (1802)
Knud Lyne Rahbek: »En Elegie« - Poetiske Forsøg, Anden Deel (1802)
Christian Richardt: »Johan Herman Wessel« - Tredje Deel (1895)
Johan Vibe: »Afskeeds-Viise«
Christian Winther: »Med Wessels Digte« - Brogede Blade (1865)

Primær litteratur

J. H. Wessels samlede Digte, udgivne af I. Levin, C.A. Reitzels Forlag, Kbh., 1862 (og senere). Israel Levins udgave er stadig, trods fremskreden alder, den mest pålidelige og omfattende samling af Wessels digte. En faksimile af 1901-udgaven kan ses på www.adl.dk.
Johan Herman Wessel: Samlede Digte — samt Kierlighed uden Strømper, Hans Reitzel, Kbh., 1961.

Sekundær litteratur

Andersen, John, »En sær historie«, in: Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1968, pp. 123–40. Analyse af »Smeden og Bageren«.
Bliksrud, Liv: »Språkets makt og avmagt hos Johan Herman Wessel«, in: Opplysning i Norden, 1998, pp. 15–27.
Dvergsdal, Alvhild: »Nedrighet og øvrighet i ’Kierlighed uden Strømper’. Wessels diktning i karnevalistisk belysning«, in: Edda, LXXXXVI, 1996, pp. 3–18.
Linnestad, Bjørn: Vesen gjennom vidd og vers. Om Johan Herman Wessel, Vestby, 1992.
Mai, Anne-Marie: »Jo galere, jo bedre! Johan Herman Wessel: ’Kierlighed uden Strømper’«, in: Læsninger i dansk litteratur 1200–1820, 1998, pp. 228–44, 339–42.
Meisling, Peter: »Om Wessels vise ’Herremanden’«, in: Sumlen, 1984, pp. 103–05.
Nedergaard, Leif: »Om Wessels’Gaffelen’. Datering- Motiv- og idehistorisk placering — Intention og tolkning«, in: Kritiske studier, 1984, pp. 155–65.