Johan Herman Wessel (1742–85)

Lykken bedre end Forstanden (1776)
Anno 7603 (1785)