Johan Herman Wessel (1742–85)

Kierlighed uden Strømper (1772)
Lykken bedre end Forstanden (1776)
Anno 7603 (1785)
Blandede digte
Fortællinger
Småvers