Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910)

Omtaler

Jeppe Aakjær: »Digteren Bjørnstjerne Bjørnson« - Fri Felt (1905)
Jeppe Aakjær: »Ved Bj. Bjørnsons dødsleje« - Den Sommer og den Eng (1910)
H.C. Andersen: »10« - af H. C. Andersens Samlede Skrifter (1879)
Sophus Claussen: »Vision« - Naturbørn (1887)
Holger Drachmann: »Til Bjørnstjerne Bjørnson« - Ungdom i Digt og Sang (1879)
Holger Drachmann: »Hilsen efter Festen« - Ungdom i Digt og Sang (1879)
Karl Gjellerup: »Lejrscene« - Rødtjørn (1881)
Henrik Greensteen: »Til Bjørnstjerne Bjørnson« - Digte (1859)
Henrik Greensteen: »Henrik Greensteen« - Udvalgte Digte (1898)
Vilhelm Gregersen: »Rimbrev til mine norske Venner« - Nogle Digte (1875)
Alfred Ipsen: »Til Bjørnstjerne Bjørnson« - Sonetter og Sange (1884)
Thøger Larsen: »Bjørnstjerne Bjørnson« - Bakker og Bølger (1912)
Thøger Larsen: »Vølvens Spaadom« - Slægternes Træ (1914)
Louis Levy: »Bjørnestjerne Bjørnson« - Dansk Foraar (1906)
Aage Matthison-Hansen: »Bjørnstjerne Bjørnson« - Slyngrose (1915)
Johannes Meier: »B Søgaard pr. Humble, 5/11 1900« - Digte og Breve (1905)
Sophus Michaëlis: »Aulestad« - Palmerne (1904)
Sophus Michaëlis: »Bjørnstjerne Bjørnson« - Palmerne (1904)
Valdemar Rørdam: »Ved Bjørnsons Død« - Luft og Land (1910)
P.A. Rosenberg: »Bjørnstjerne Bjørnson« - Pil og Plekter (1910)
Sophus Schandorph: »Bjørnstjerne Bjørnson« - Fest- og Søgnedage (1886)
Viggo Stuckenberg: »Prolog« - Sidste Digte (1906)