Christian Winther (1796–1876)

Mentions

Emil Aarestrup: »Til en Veninde« - Digte (1838)
Emil Aarestrup: »Bordsang ved Biskop Rasmus Møllers Jubelfest« - Efterladte Digte (1863)
Emil Aarestrup: »Epigrammer« - Samlede Skrifter, 2. Bind (1976)
Emil Aarestrup: »Til .....« - Samlede Skrifter, 2. Bind (1976)
Emil Aarestrup: »Min Ven« - Samlede Skrifter, 2. Bind (1976)
Emil Aarestrup: »Kjære Christian« - Samlede Skrifter, 5. Bind (1976)
H.C. Andersen: »Studier efter Naturen« - Phantasier og Skizzer (1831)
H.C. Andersen: »C. Winther« - Vignetter til danske Digtere (1832)
H.C. Andersen: »I« - Digte (1854)
H.C. Andersen: »10« - af H. C. Andersens Samlede Skrifter (1879)
Carl Bagger: »Til Læseren« - Smaadigte (1834)
Ludvig Bødtcher: »Til Christian Winther« - Digte, ældre og nyere (1870)
Adelbert von Chamisso: »Die Weiber von Weinsberg«
Andreas Dolleris: »Ludvig Bødtcher« - Den lyse Dag (1894)
Andreas Dolleris: »Til J. P. E. Hartmann« - Den lyse Dag (1894)
Holger Drachmann: »Et Sendebrev« - Ungdom i Digt og Sang (1879)
Holger Drachmann: »Tohundredaars Dagen« - Ungdom i Digt og Sang (1879)
Holger Drachmann: »Chr. Winther †« - Ungdom i Digt og Sang (1879)
Henrik Greensteen: »Henrik Greensteen« - Udvalgte Digte (1898)
Olaf Hansen: »Mødet i Sakskøbing« - Nye Digte (1907)
Johan Ludvig Heiberg: »Charlottenlund« - Danmark (1842)
Henrik Hertz: »Gjenboen« - Digte fra forskjellige Perioder, Deel II (1851)
H.P. Holst: »Presenter« - Digte, første Samling (1840)
H.P. Holst: »Tredie Gang i Livsfare« - Fra min Ungdom (1873)
Ludvig Holstein: »Christian Winther« - Løv (1915)
Jens Christian Hostrup: »Vrøvl og Sandhed« - Efterladte Digte (1893)
Sophus Michaëlis: »Christian Winther« - Sirener (1898)
P.L. Møller: »Digterundervisning« - Billeder og Sange (1847)
P.L. Møller: »Peter Oluf Brøndsted« - Billeder og Sange (1847)
Carl Ploug: »† Ved Christian Winthers Jordefærd« - Nye Digte (1883)
Christian Richardt: »Papirer« - Tredje Deel (1895)
Sophus Schandorph: »Theodor Reitzel« - Fest- og Søgnedage (1886)
Emil Bønnelycke: »Aarhundredet« - Asfaltens Sange (1918)

Primary literature

Chr. Winther: Poetiske Skrifter, Oluf Friis (red.), bd. 1–3, Holbergselskabet, 1927–29.
Chr. Winther: Samlede Digtninger, Chr. Winther og F. L. Liebenberg (red.), bd. 1–11, 1860–72.
Chr. Winther: Efterladte Digte, F. L. Liebenberg (red.), 1878.
Breve til og fra Christian Winther, Morten Borup (red.), bd. 1–4, Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1974.
Chr. Winther: Hjortens Flugt, Oluf Friis (red.), Dansklærerforeningen, 1954, 2. opl. 1965.

Secondary literature

Andersen, Harry: »Navnene Rhitra og Dorrit i ’Hjortens Flugt’« in: Studier i dansk dialektologi, 1971, pp. 29–39.
Andersen, Lise Præstgaard: »Kunsten at være naiv. Christian Winther: ’Hjortens Flugt’« in: Læsninger 1820–1900, 1998. pp. 152–68, 345–47.
Bandle, Oskar: »Virkelighed og dæmoni i Christian Winthers digtning« in: Literature and Reality, 1977, pp. 269–90.
Barlby, Finn: »Den befriede lidenskab. Om Christian Winther og ’Skriftestolen’ fra 1843« in: Nordica, XIV, 1997, pp. 85–103.
Barlby, Finn: »Det dynamiske lyn. Om Christian Winthers `Flygten til Amerika’« in: Plys 9, 1995, pp. 57–63.
Billeskov Jansen, F. J.: »Den danske Idealisme eller Kjærlighedens Blomsterrige« in: Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1968, pp. 177–80.
Christian Winther: Hjortens Flugt. Med efterskrift s. 337–56 af Erik A. Nielsen. Dansklærerforeningen.
Hougaard, Jens: »Om udveksling af kvinder i ’Hjortens Flugt’« in: Passage, nr. 8, 1990, pp. 71–88.
Jensen, Niels J.: »Længsel, en læsning« in: Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1967, pp. 295–304.
Larsen, Svend Erik: »Talens tavshed og tavshedens tale — omkring Chr. Winthers ’Til Een’« in: Kredsen, XLIII, 1975, pp. 1–32.
Larsen, Svend Erik: »Christian Winther: ’Min Skat’« in: Selvsyn, X:4, 1970, pp. 61–64.
Rømhild, Lars Peter: »En tekstsammenligning: to digte af Heine og Chr. Winther« in: Læsere, 1971, pp. 214–31.
Spang-Thomsen, Erik: »Dæmonien der blev væk. Winthers flugt fra slangens sorte sol« in: Spring, nr. 11, 1997, pp. 77–90.
Spang-Thomsen, Erik: »Et Winthereventyr. Christian Winthers ’Et Hjertes Gaade’« in: Dansk Udsyn, LXIX, 1989, pp. 255–63.