Knud Lyne Rahbek (1760–1830)

Mentions

Christen H. Pram: »Emilias Kilde«- Emilias Kilde (1782)
Jens Baggesen: »Smagens Forfalden«- Skiemtsomme Riimbreve (1807)
Jens Baggesen: »Makulaturens Iris«- Rosenblade med et Par Torne (1819)
Malthe Conrad Bruun: »Selskabssang«- Poetiske Forsøg (1797)
Malthe Conrad Bruun: »Selskabs-Sang«- Poetiske Forsøg (1797)
Adam Oehlenschläger: »Vinterangst«
Adam Oehlenschläger: »Melodiens Almagt«
N.F.S. Grundtvig: »Verden er, som Man den tager«- Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »De Vise fra Østen«- Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
Ludvig Bødtcher: »Til en gammel Ven!«- Sidste Digte (1875)
Ludvig Bødtcher: »Forord«- Samlede Digte (1940)
Ludvig Bødtcher: »Sang«- Samlede Digte (1940)
Poul Martin Møller: »Sange til Rahbek«
H.C. Andersen: »Rahbek«- Vignetter til danske Digtere (1832)
H.P. Holst: »En Smule for tidligt«- Fra min Ungdom (1873)
Hans Vilhelm Kaalund: »Revolutionstiden«- Et Foraar (1858)
N.T. Bruun: »Min Yndlingslæsning«- Bacchus og Comus (1814)
N.T. Bruun: »Skienk Druens røde Blod i Munterhedens Bæger!«- Bacchus og Comus (1814)

Secondary literature

Albertsen, Leif Ludwig: »Schillers ’Kabale und Liebe’ in Rahbeks Übersetzung« in: Nerthus, IV, 1979, pp. 55–67.
Billeskov Jansen, F. J.: »Rahbek paa Herlufsholm-og senere« in: Liv og Lærdom, 1983, pp. 148–53.
Høgel, Sten: »`- Saa levende Gienlyd —’. Knyd Lyne Rahbek og musikken« in: Musik & Forskning, XX, 1994–95, pp. 19–54.
Møller, P. L.: Rahbek og Bakkehuset. Et Bidrag til vor Litteraturhistorie, Udg. af Kjeld Elfelt, 1974.