Knud Lyne Rahbek (1760–1830)

Mentions

Johannes Ewald: »Sørge-Digt over Frue Rahbek« – Andre digte
Christen H. Pram: »Emilias Kilde« – Emilias Kilde (1782)
P.A. Heiberg: »Vise den 2. Juni 1794« – Andre digte
Jens Baggesen: »Smagens Forfalden« – Skiemtsomme Riimbreve (1807)
Jens Baggesen: »Makulaturens Iris« – Rosenblade med et Par Torne (1819)
Malthe Conrad Bruun: »Selskabssang« – Poetiske Forsøg (1797)
Malthe Conrad Bruun: »Selskabs-Sang« – Poetiske Forsøg (1797)
Adam Oehlenschläger: »Vinterangst« – Andre digte
Adam Oehlenschläger: »Melodiens Almagt« – Andre digte
N.F.S. Grundtvig: »Verden er, som Man den tager« – Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »De Vise fra Østen« – Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
Ludvig Bødtcher: »Til en gammel Ven!« – Sidste Digte (1875)
Ludvig Bødtcher: »Forord« – Samlede Digte (1940)
Ludvig Bødtcher: »Sang« – Samlede Digte (1940)
Poul Martin Møller: »Sange til Rahbek« – Andre digte
H.C. Andersen: »Rahbek« – Vignetter til danske Digtere (1832)
H.P. Holst: »En Smule for tidligt« – Fra min Ungdom (1873)
Hans Vilhelm Kaalund: »Revolutionstiden« – Et Foraar (1858)
N.T. Bruun: »Min Yndlingslæsning« – Bacchus og Comus (1814)
N.T. Bruun: »Skienk Druens røde Blod i Munterhedens Bæger!« – Bacchus og Comus (1814)

Secondary literature

Albertsen, Leif Ludwig: »Schillers ’Kabale und Liebe’ in Rahbeks Übersetzung« in: Nerthus, IV, 1979, pp. 55–67.
Billeskov Jansen, F. J.: »Rahbek paa Herlufsholm-og senere« in: Liv og Lærdom, 1983, pp. 148–53.
Høgel, Sten: »`- Saa levende Gienlyd —’. Knyd Lyne Rahbek og musikken« in: Musik & Forskning, XX, 1994–95, pp. 19–54.
Møller, P. L.: Rahbek og Bakkehuset. Et Bidrag til vor Litteraturhistorie, Udg. af Kjeld Elfelt, 1974.