Knud Lyne Rahbek (1760–1830)

Mentions

H.C. Andersen: »Rahbek« - Vignetter til danske Digtere (1832)
Jens Baggesen: »Smagens Forfalden« - Skiemtsomme Riimbreve (1807)
Jens Baggesen: »Makulaturens Iris« - Rosenblade med et Par Torne (1819)
Ludvig Bødtcher: »Til en gammel Ven!« - Sidste Digte (1875)
Ludvig Bødtcher: »Sang« - Samlede Digte (1940)
Malthe Conrad Bruun: »Selskabssang« - Poetiske Forsøg (1797)
Malthe Conrad Bruun: »Selskabs-Sang« - Poetiske Forsøg (1797)
N.T. Bruun: »Min Yndlingslæsning« - Bacchus og Comus (1814)
N.T. Bruun: »Skienk Druens røde Blod i Munterhedens Bæger!« - Bacchus og Comus (1814)
N.F.S. Grundtvig: »Verden er, som Man den tager« - Psalmer og aandelige Sange, 1. Bind (1868)
N.F.S. Grundtvig: »De Vise fra Østen« - Psalmer og aandelige Sange, 2. Bind (1870)
H.P. Holst: »En Smule for tidligt« - Fra min Ungdom (1873)
Hans Vilhelm Kaalund: »Revolutionstiden« - Et Foraar (1858)
Poul Martin Møller: »Sange til Rahbek«
Adam Oehlenschläger: »Melodiens Almagt« - Samlede Skrifter, 19. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Vaar-Elegie« - Samlede Skrifter, 19. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Til Rahbek« - Samlede Skrifter, 19. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Vinterangst« - Samlede Skrifter, 20. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Sang ved Rahbeks Sølvbryllup« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Rahbeks Jubelfest. Juli 1825« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Til Camma Rahbek« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Rahbeks Minde« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Langesø« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Carl Heger« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Epilog«
Christen H. Pram: »Emilias Kilde« - Emilias Kilde (1782)

Secondary literature

Albertsen, Leif Ludwig: »Schillers ’Kabale und Liebe’ in Rahbeks Übersetzung« in: Nerthus, IV, 1979, pp. 55–67.
Billeskov Jansen, F. J.: »Rahbek paa Herlufsholm-og senere« in: Liv og Lærdom, 1983, pp. 148–53.
Høgel, Sten: »`- Saa levende Gienlyd —’. Knyd Lyne Rahbek og musikken« in: Musik & Forskning, XX, 1994–95, pp. 19–54.
Møller, P. L.: Rahbek og Bakkehuset. Et Bidrag til vor Litteraturhistorie, Udg. af Kjeld Elfelt, 1974.