Carsten Hauch (1790–1872)

Mentions

Emil Aarestrup: »Epigrammer« - Samlede Skrifter, 2. Bind (1976)
H.C. Andersen: »C. Hauch« - Vignetter til danske Digtere (1832)
Kristian Arentzen: »Med ”Tycho Brahes Ungdom” af C. Hauch« - Et Livsstadium (1858)
Kristian Arentzen: »C. Hauch« - Digtsamling (1862)
Jens Baggesen: »Makulaturens Iris« - Rosenblade med et Par Torne (1819)
Ludvig Bødtcher: »Til C. Hauch« - Digte, ældre og nyere (1870)
Otto Fønss: »Protestanternes Kirkegaard« - Hinsides Bjærgene (1896)
Otto Fønss: »Saa slog min Anelse ej fejl —« - I Lyse Nætter (1898)
Vilhelm Gregersen: »Johannes Carsten Hauch« - Nogle Digte (1875)
Henrik Hertz: »Toget mod Algier« - Digte fra forskellige Perioder, Deel III (1862)
Henrik Hertz: »Den massive Poesie« - Digte fra forskellige Perioder, Deel III (1862)
Jens Christian Hostrup: »Ved et Sølvbryllup« - Poetiske Skrifter (1865)
Jens Christian Hostrup: »Min Udsigt« - Efterladte Digte (1893)
Jens Christian Hostrup: »Til vor unge Moder« - Efterladte Digte (1893)
P.L. Møller: »Lærketræet« - Billeder og Sange (1847)
L.C. Nielsen: »Grave« - Vandringer (1905)
Adam Oehlenschläger: »Personsposten« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Til Carsten Hauch« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Ræsbyholm« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Carl Heger« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Ernst von der Recke: »Prolog« - Blandede Digte (1890)
Christian Richardt: »Carsten Hauch« - Tredje Deel (1895)
Sophus Schandorph: »Theodor Reitzel« - Fest- og Søgnedage (1886)
Christian Winther: »Den grønne Bog« - Brogede Blade (1865)
Christian Winther: »Skuffelse« - Brogede Blade (1865)

Primary literature

Carsten Hauch: Udvalgte Skrifter, I-III, Poul Schjærf (red.), Holbergselskabet, Kbh., 1926–29.

Secondary literature

Breitenstein, Jørgen: »Carsten Hauchs romaner« in: Danske Studier, 1969, pp. 20–47.
Dvergsdal, Alvhild: »’Pleiaderne ved Midnat’ av Carsten Hauch. Om å gjøre et rom ubegripligt« in: Årsberetning 1992, Institut for nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet, 1993, pp. 27–35.
Herdal, Harald: »Rinna Hauch« in: Mellem bøger og portrætter, 1970, pp. 55–76.
Jørgensen, Aage: »Nogle bemærkninger til Carsten Hauchs ’Bekiendelse’« in: Kundskaben på ondt og godt, 1968, pp. 30–37.