Holger Drachmann (1846–1908)

Mentions

Hans Vilhelm Kaalund: »En aaben Hilsen til Holger Drachmann« – Efterladte Digte (1885)
Sophus Schandorph: »Holger Drachmann« – Lyriske Portrætter (1898)
Karl Gjellerup: »Rimbrev« – Rødtjørn (1881)
Herman Bang: »Indledning« – Realisme og Realister (1879)
P.A. Rosenberg: »Holger Drachmann« – Pil og Plekter (1910)
Niels Møller: »Holger Drachmann« – Røster (1897)
Sophus Claussen: »Til Albert Gottschalk« – Pilefløjter (1899)
Sophus Claussen: »Holger Drachmann« – Danske Vers (1912)
Sophus Claussen: »Vers til de døde Mestre« – Fabler (1917)
Sophus Michaëlis: »Holger Drachmann« – Sirener (1898)
Sophus Michaëlis: »Holger Drachmann« – Blaaregn (1913)
Olaf Hansen: »Holger Drachmann« – Nye Digte (1907)
Helge Rode: »Holger Drachmann!« – Digte — gamle og nye (1907)
Helge Rode: »Sang for Drachmann« – Ariel (1914)
Helge Rode: »Ved Holger Drachmanns Død« – Ariel (1914)
Helge Rode: »Holger Drachmanns Urne« – Ariel (1914)
Valdemar Rørdam: »Holger Drachmann« – Under åben Himmel (1908)
Birger Sjöberg: »Frida i vårstädningen« – Fridas bok (1922)

Primary literature

Holger Drachmann: Poetiske Skrifter, Bd. I-X, Gyldendalske Boghandel, Kbh., 1927.

Secondary literature

Haven, Mogens von (red.): Holger Drachmann, hans ukendte digterdebut og tegninger fra 1864, 1996.
Nielsen, Erik A.: »Holger Drachmann« in: Ideologihistorie, III, 1976.
Nielsen, Geert A.: »Fascination og nøgternhed. Drachmanns lyriske jeg i eventyrets og forfaldets by: Venezia«, Kursiv, 1982, nr. 2, pp. 28–31.
Petersen, Klaus: »Hellere drøm end død — en analyse af Holger Drachmanns ’Engelske Socialister’«, in: Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1973, pp. 40–50.
Breitenstein, Jørgen: »Holger Drachmanns Venezia«, Danske Studier, 1967, pp. 46–70.