Holger Drachmann (1846–1908)

Mentions

Bjørnstjerne Bjørnson: »Holger Drachmann«
Sophus Claussen: »Til Albert Gottschalk« - Pilefløjter (1899)
Sophus Claussen: »Holger Drachmann« - Danske Vers (1912)
Sophus Claussen: »Vers til de døde Mestre« - Fabler (1917)
Karl Gjellerup: »Rimbrev« - Rødtjørn (1881)
Emanuel Goldstein: »Kulturens Velsignelse« - Sprængte Lænker (1884)
Olaf Hansen: »Holger Drachmann« - Nye Digte (1907)
Kai Hoffmann: »Holger Drachmann« - Liljer i Mørket (1899)
Kai Hoffmann: »Holger Drachmanns Minde« - Blaa Strande (1911)
Hans Vilhelm Kaalund: »En aaben Hilsen til Holger Drachmann« - Efterladte Digte (1885)
Louis Levy: »Holger Drachmann« - Dansk Foraar (1906)
Aage Matthison-Hansen: »Holger Drachmann« - Blaaklokke (1897)
Aage Matthison-Hansen: »Til Holger Drachmann« - Bølgegang (1903)
Aage Matthison-Hansen: »Til Holger Drachmann« - Billeder fra Kina (1907)
Johannes Meier: »A København, 24/6 1899« - Digte og Breve (1905)
Sophus Michaëlis: »Holger Drachmann« - Sirener (1898)
Sophus Michaëlis: »Holger Drachmann« - Blaaregn (1913)
Niels Møller: »Holger Drachmann« - Røster (1897)
Helge Rode: »Holger Drachmann!« - Digte — gamle og nye (1907)
Helge Rode: »Sang for Drachmann« - Ariel (1914)
Helge Rode: »Ved Holger Drachmanns Død« - Ariel (1914)
Helge Rode: »Holger Drachmanns Urne« - Ariel (1914)
Valdemar Rørdam: »Holger Drachmann« - Under åben Himmel (1908)
P.A. Rosenberg: »Holger Drachmann« - Pil og Plekter (1910)
Sophus Schandorph: »Holger Drachmann« - Lyriske Portrætter (1898)
Birger Sjöberg: »Frida i vårstädningen« - Fridas bok (1922)
Hans Ahlmann: »Holger Drachmann« - Poplerne (1910)
Emil Bønnelycke: »Drachmann-Statuen« - Ild og Ungdom (1917)
Emil Bønnelycke: »Skagen« - Festerne (1918)
Emil Bønnelycke: »Folkekoncert« - Buer og Staal (1919)

Primary literature

Holger Drachmann: Poetiske Skrifter, Bd. I-X, Gyldendalske Boghandel, Kbh., 1927.

Secondary literature

Haven, Mogens von (red.): Holger Drachmann, hans ukendte digterdebut og tegninger fra 1864, 1996.
Nielsen, Erik A.: »Holger Drachmann« in: Ideologihistorie, III, 1976.
Nielsen, Geert A.: »Fascination og nøgternhed. Drachmanns lyriske jeg i eventyrets og forfaldets by: Venezia«, Kursiv, 1982, nr. 2, pp. 28–31.
Petersen, Klaus: »Hellere drøm end død — en analyse af Holger Drachmanns ’Engelske Socialister’«, in: Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1973, pp. 40–50.
Breitenstein, Jørgen: »Holger Drachmanns Venezia«, Danske Studier, 1967, pp. 46–70.