Carsten Hauch (1790–1872)

Omtaler

Jens Baggesen: »Makulaturens Iris« – Rosenblade med et Par Torne (1819)
Ludvig Bødtcher: »Til C. Hauch« – Digte, ældre og nyere (1870)
Christian Winther: »Den grønne Bog« – Brogede Blade (1865)
Christian Winther: »Skuffelse« – Brogede Blade (1865)
Henrik Hertz: »Toget mod Algier« – Digte fra forskellige Perioder, Deel III (1862)
Henrik Hertz: »Den massive Poesie« – Digte fra forskellige Perioder, Deel III (1862)
H.C. Andersen: »C. Hauch« – Vignetter til danske Digtere (1832)
P.L. Møller: »Lærketræet« – Billeder og Sange (1847)
Jens Christian Hostrup: »Ved et Sølvbryllup« – Poetiske Skrifter (1865)
Jens Christian Hostrup: »Min Udsigt« – Efterladte Digte (1893)
Jens Christian Hostrup: »Til vor unge Moder« – Efterladte Digte (1893)
Ernst von der Recke: »Prolog« – Blandede Digte (1890)
L.C. Nielsen: »Grave« – Vandringer (1905)

Primær litteratur

Carsten Hauch: Udvalgte Skrifter, I-III, Poul Schjærf (red.), Holbergselskabet, Kbh., 1926–29.

Sekundær litteratur

Breitenstein, Jørgen: »Carsten Hauchs romaner« in: Danske Studier, 1969, pp. 20–47.
Dvergsdal, Alvhild: »’Pleiaderne ved Midnat’ av Carsten Hauch. Om å gjøre et rom ubegripligt« in: Årsberetning 1992, Institut for nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet, 1993, pp. 27–35.
Herdal, Harald: »Rinna Hauch« in: Mellem bøger og portrætter, 1970, pp. 55–76.
Jørgensen, Aage: »Nogle bemærkninger til Carsten Hauchs ’Bekiendelse’« in: Kundskaben på ondt og godt, 1968, pp. 30–37.