Carsten Hauch (1790–1872)

Omtaler

Jens Baggesen: »Makulaturens Iris«- Rosenblade med et Par Torne (1819)
Ludvig Bødtcher: »Til C. Hauch«- Digte, ældre og nyere (1870)
Christian Winther: »Den grønne Bog«- Brogede Blade (1865)
Christian Winther: »Skuffelse«- Brogede Blade (1865)
Henrik Hertz: »Toget mod Algier«- Digte fra forskellige Perioder, Deel III (1862)
Henrik Hertz: »Den massive Poesie«- Digte fra forskellige Perioder, Deel III (1862)
H.C. Andersen: »C. Hauch«- Vignetter til danske Digtere (1832)
P.L. Møller: »Lærketræet«- Billeder og Sange (1847)
Jens Christian Hostrup: »Ved et Sølvbryllup«- Poetiske Skrifter (1865)
Jens Christian Hostrup: »Min Udsigt«- Efterladte Digte (1893)
Jens Christian Hostrup: »Til vor unge Moder«- Efterladte Digte (1893)
Ernst von der Recke: »Prolog«- Blandede Digte (1890)
L.C. Nielsen: »Grave«- Vandringer (1905)
Emil Aarestrup: »Epigrammer«- Samlede Skrifter, 2. Bind (1976)
Sophus Schandorph: »Theodor Reitzel«- Fest- og Søgnedage (1886)
Kristian Arentzen: »Med ”Tycho Brahes Ungdom” af C. Hauch«- Et Livsstadium (1858)
Kristian Arentzen: »C. Hauch«- Digtsamling (1862)
Edvard Lembcke: »Indledning«- Digte (1901)
Vilhelm Gregersen: »Johannes Carsten Hauch«- Nogle Digte (1875)
Christian Richardt: »Carsten Hauch«- Tredje Deel (1895)
Otto Fønss: »Saa slog min Anelse ej fejl —«- I Lyse Nætter (1898)

Primær litteratur

Carsten Hauch: Udvalgte Skrifter, I-III, Poul Schjærf (red.), Holbergselskabet, Kbh., 1926–29.

Sekundær litteratur

Breitenstein, Jørgen: »Carsten Hauchs romaner« in: Danske Studier, 1969, pp. 20–47.
Dvergsdal, Alvhild: »’Pleiaderne ved Midnat’ av Carsten Hauch. Om å gjøre et rom ubegripligt« in: Årsberetning 1992, Institut for nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet, 1993, pp. 27–35.
Herdal, Harald: »Rinna Hauch« in: Mellem bøger og portrætter, 1970, pp. 55–76.
Jørgensen, Aage: »Nogle bemærkninger til Carsten Hauchs ’Bekiendelse’« in: Kundskaben på ondt og godt, 1968, pp. 30–37.