Johan Ludvig Heiberg (1791–1860)

Mentions

Anonym, 1800-tallet: »Anonymt digt, 1853«
Christian Winther: »Skuffelse«- Brogede Blade (1865)
Christian Winther: »En Smagssag«- En Samling Vers (1872)
Henrik Hertz: »Posthuset i Hirschholm«- Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
Henrik Hertz: »Hyacintherne«- Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
Henrik Hertz: »Nytaars-Prolog«- Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
Henrik Hertz: »Til J. L. Heiberg«- Digte fra forskjellige Perioder, Deel II (1851)
Henrik Hertz: »Retouren fra Paradis«- Digte fra forskellige Perioder, Deel III (1862)
Henrik Hertz: »Toget mod Algier«- Digte fra forskellige Perioder, Deel III (1862)
Henrik Hertz: »Johan Ludvig Heiberg«- Digte fra forskellige Perioder, Deel IV (1862)
H.C. Andersen: »Den jydske Hede i Regnveir«- Phantasier og Skizzer (1831)
H.C. Andersen: »J. L. Heiberg«- Vignetter til danske Digtere (1832)
H.P. Holst: »Tredie Gang i Livsfare«- Fra min Ungdom (1873)
H.P. Holst: »Nummer 3 i Brogaden«- Fra min Ungdom (1873)
H.P. Holst: »Husholdnings-Regnskaber«- Fra min Ungdom (1873)
P.L. Møller: »J. L. Heiberg«- Lyriske Digte (1840)
Kristian Arentzen: »182*. 1841. 1866.«- Ny Digtsamling (1867)
Vilhelm Bergsøe: »Et Træf«- Hjemvee (1872)
Sophus Schandorph: »Sommerliv«- Nogle Digte (1875)
Sophus Schandorph: »Chr. Agerskov«- Lyriske Portrætter (1898)
J.P. Jacobsen: »Mogens«- Mogens og andre Noveller (1882)
Johan Sebastian Welhaven: »Johan Ludvig Heiberg«
P.L. Møller: »Landgang«- Lyriske Digte (1840)
Emil Aarestrup: »Epigrammer«- Samlede Skrifter, 2. Bind (1976)
Sophus Schandorph: »Theodor Reitzel«- Fest- og Søgnedage (1886)
H.P. Holst: »Til J. L. Heiberg«- Digte, anden Samling (1850)
Edvard Lembcke: »Indledning«- Digte (1901)
Christian Richardt: »C. Hostrup«- Tredje Deel (1895)
Christian Richardt: »Prolog til J. L. Heibergs Mindefest«- Tredje Deel (1895)

Primary literature

J.L. Heiberg: Poetiske Skrifter, I-III, Carl S. Petersen (red.), Holbergselskabet, Kbh., 1931–32.
J.L. Heiberg: Poetiske Skrifter, I-XI, 1862.
J.L. Heiberg: Prosaiske Skrifter, I-XI, 1861–62.
J.L. Heiberg: Nye Digte, Klaus P. Mortensen (red.), DSL, 1990.
J.L. Heiberg: Dramatik i udvalg, Jens Kr. Andersen (red.), DSL, 2000.
Breve og Aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg, I-V, Morten Borup (red.), DSL, 1946–50.
Fra det Heibergske Hjem. Johan Ludvig og Johanne Luise Heibergs indbyrdes Brevveksling, Aage Friis (udg.), 1940.
Heibergske Familiebreve, Morten Borup (udg.), 1943.

Secondary literature

Ballhausen, C. J.: »J. L. Heiberg: Fra Kong Salomon til Interimsblade« in: Fra Nexø til Saxo, 1986, pp. 88–95.
Blicher, Henrik: »Ånden over vandene. Om Heibergs brug af Schack Staffeldt« in: Spring, nr. 3, 1992, pp. 116–27.
Fenger, Henning: The Heibergs, New York, 1971.
Furness, N. A.: »Hebbel’s Dispute with Heiberg« in: Forum for Modern Language Studies, V, 1969, pp. 232–43.
Keld, Jens Peter: »Politisk censur og teaterkritik« in: Danske Studier, 1983, pp. 101–109.
Mortensen, Finn Hauberg: »Det slette, det sande og den skønne. Johan Ludvig Heiberg: ’Nye Digte’« in: Læsninger 1820–1900, 1998, pp. 102–17.
Reitzel-Nielsen, Erik: »To ungdomsdigte af Heiberg« in: Danske Studier, 1968, pp. 117–120
Rue, Harald: »Johan Ludvig Heiberg« in: Om litteratur, 1977, pp. 19–29.
Vinten-Johansen, Peter: »Johan Ludvig Heiberg and his Audience in Nineteenth-century Denmark« in: Scandinavian Studies, LIV, 1982, pp. 295–306.