Christian 4. (1577–1648)

Omtaler

Anders Sørensen Vedel: »Danske Kongers Nafn oc Tal« – Hundredevisebog (1591)
Anders Sørensen Vedel: »Koning Christian IIII« – Hundredevisebog (1591)
Johannes Ewald: »Romance« – Fiskerne (1779)
Christen H. Pram: »Emilias Kilde« – Emilias Kilde (1782)
Steen Steensen Blicher: »Christian den Fjerde i Søslaget ved Femern« – Digte (1847)
Johan Ludvig Heiberg: »Rundetaarn« – Danmark (1842)
Johan Ludvig Heiberg: »Börsen« – Danmark (1842)
Johan Ludvig Heiberg: »Rosenborg« – Danmark (1842)
H.C. Andersen: »Havfruen ved Samsøe« – Phantasier og Skizzer (1831)
Carl Bagger: »Den gode Monark« – Øieblikkets Børn (1845)
Carl Bagger: »Den 28 Januar 1840« – Øieblikkets Børn (1845)
H.P. Holst: »Bonden fra Lemvigh« – Digte, første Samling (1840)
Hans Vilhelm Kaalund: »Om Kongen og til Kongen« – Samlede Digte (1840)
Adolph Recke: »Holmens faste Stok« – Andre digte
Kristian Arentzen: »En Tvillingstjerne« – Ny Digtsamling (1867)
Sophus Schandorph: »Serenaden paa Graven« – Nogle Digte (1875)
Carsten Hauch: »Havfruen ved Samsø« – Lyriske Digte (1854)