Christian 4. (1577–1648)

Omtaler

H.C. Andersen: »Havfruen ved Samsøe« - Phantasier og Skizzer (1831)
Kristian Arentzen: »En Tvillingstjerne« - Ny Digtsamling (1867)
Carl Bagger: »Den gode Monark« - Øieblikkets Børn (1845)
Carl Bagger: »Den 28 Januar 1840« - Øieblikkets Børn (1845)
Steen Steensen Blicher: »Hejren« - Trækfuglene (1838)
Steen Steensen Blicher: »Christian den Fjerde i Søslaget ved Femern« - Digte (1847)
Johannes Ewald: »Romance« - Fiskerne (1779)
Carsten Hauch: »Havfruen ved Samsø« - Lyriske Digte (1854)
Johan Ludvig Heiberg: »Rundetaarn« - Danmark (1842)
Johan Ludvig Heiberg: »Börsen« - Danmark (1842)
Johan Ludvig Heiberg: »Rosenborg« - Danmark (1842)
H.P. Holst: »Bonden fra Lemvigh« - Digte, første Samling (1840)
Hans Vilhelm Kaalund: »Om Kongen og til Kongen« - Samlede Digte (1840)
Aage Matthison-Hansen: »Rosenborg« - Slyngrose (1915)
Adam Oehlenschläger: »Til mine svenske Venner« - Samlede Skrifter, 21. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Cantate til Universitets-Bygningens Indvielsesfest. Oct. 1836« - Samlede Skrifter, 22. Bind (1860)
Adam Oehlenschläger: »Det kiøbenhavnske Skydeselskabs Trehundredaars-Fest« - Samlede Skrifter, 23. Bind (1861)
Christen H. Pram: »Emilias Kilde« - Emilias Kilde (1782)
Adolph Recke: »Holmens faste Stok« - Viser af —h—e (1854)
Sophus Schandorph: »Serenaden paa Graven« - Nogle Digte (1875)
Anders Sørensen Vedel: »Danske Kongers Nafn oc Tal« - Hundredevisebog (1591)
Anders Sørensen Vedel: »Koning Christian IIII« - Hundredevisebog (1591)
Christian Wilster: »Sange fra Sorøe« - Digtninger (1827)