Christian Wilster (1797–1840)

Mentions

B.S. Ingemann: »Ode til Svada«- Digte. Anden Deel (1812)
H.C. Andersen: »C. Wilster«- Vignetter til danske Digtere (1832)
H.C. Andersen: »Rolighed«
Johannes Fibiger: »Gid dog Kiv maatte svinde af Guders og Menneskers Samfund«- Sorgens Genier (1884)
Johannes Fibiger: »Nu, har jeg ikke været ung«- Sorgens Genier (1884)
Sophus Schandorph: »Til * * *«- Nye Digtninger (1868)
H.P. Holst: »Til Prof. Ernst Bojesen«- Digte, anden Samling (1850)
Edvard Lembcke: »Indledning«- Digte (1901)
Sophus Zahle: »Afskedssang til Christian Wilster«- Digte, samlede og udgivne efter hans Død (1843)
Adolf Hansen: »Lotos-Spiserne«- Oversatte engelske Digte (1884)