Walt Whitman (1819–92)

Mentions

P.A. Rosenberg: »Walt Whitman« – Pil og Plekter (1910)
Helge Rode: »Det sjælelige Gennembrud« – Det sjælelige Gennembrud (1928)

Translations

Niels Møller: »Walt Whitman: Drømme ved havet« – Efteraar (1888)
Sophus Michaëlis: »Musik« – Blaaregn (1913)
Thøger Larsen: »Sørgesang over to Soldater« – Vejr og Vinger (1923)
Thøger Larsen: »Lokkende Fylde« – Vejr og Vinger (1923)
Thøger Larsen: »Sejrens Dronning paa Tinderne« – Vejr og Vinger (1923)
Thøger Larsen: »Da jeg hørte den lærde Astronom« – Vejr og Vinger (1923)
Thøger Larsen: »Se, klare Maane, ned —« – Vejr og Vinger (1923)
Thøger Larsen: »Edderkoppen« – Limfjords-Sange (1925)