Walt Whitman (1819–92)

Mentions

Helge Rode: »Det sjælelige Gennembrud« - Det sjælelige Gennembrud (1928)
P.A. Rosenberg: »Walt Whitman« - Pil og Plekter (1910)

Translations
By titleBy translator