Heinrich Heine (1797–1856)

Mentions

H.C. Andersen: »Avis aux lectrices« - Phantasier og Skizzer (1831)
H.C. Andersen: »Havfruen ved Samsøe« - Phantasier og Skizzer (1831)
H.C. Andersen: »Phantasiebillede« - Phantasier og Skizzer (1831)
Kristian Arentzen: »182*. 1841. 1866.« - Ny Digtsamling (1867)
G.V. Blom: »En Hverdagshistorie« - Digte (1847)
Sophus Claussen: »Solnedgang« - Naturbørn (1887)
Sophus Claussen: »Køln« - Pilefløjter (1899)
Sophus Claussen: »Damen fra Køln« - Pilefløjter (1899)
Sophus Claussen: »Gudinden sad paa sin Trefod« - Trefoden (1901)
Sophus Claussen: »Her kommer en Paaklædnings-Scene« - Trefoden (1901)
Sophus Claussen: »Grave« - Djævlerier (1904)
Sophus Claussen: »Stamtavle« - Danske Vers (1912)
Otto Fønss: »Kontraster« - Kongelys og Snerler (1910)
Otto Fønss: »Idyl« - Kongelys og Snerler (1910)
Henrik Hertz: »Bryggerens Jeremiade« - Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
Thor Lange: »Skyggekys« - Gjennem farvet Glas (1894)
Thor Lange: »Maaneflimren« - Gjennem farvet Glas (1894)
Aage Matthison-Hansen: »Elysion« - Slyngrose (1915)
Johannes Meier: »B Mern, 20/10 1902« - Digte og Breve (1905)
P.L. Møller: »Stum Kjærlighed« - Lyriske Digte (1840)
P.L. Møller: »Digterundervisning« - Billeder og Sange (1847)
Helge Rode: »Danske Vers 1912« - Det sjælelige Gennembrud (1928)
Sophus Schandorph: »Efter Paris’s Fald« - Nogle Digte (1875)
Erik Waage: »Student« - Ungkarl (1899)
Aage Berntsen: »Forgæves« - Fiol og Sækkepibe (1910)
Emil Bønnelycke: »Længsel« - Festerne (1918)

Translations
By titleBy translator

»Das Fräulein stand am Meere« is translated by Nicolai Bøgh: »Solnedgang«.
»Der wunde Ritter« is translated by Henrik Greensteen: »Et Sagn«.
»Erklärung« is translated by Emil Aarestrup: »Erklæring«.
»Es haben unsre Herzen« is translated by Emil Aarestrup: »Den hellige Alliance«.
»Im Hafen« is translated by Emil Aarestrup: »Raadstukjelderen i Bremen«.
»Zur Notiz« is translated by Erik Waage: »Børsbillede«.