A.W. Schack von Staffeldt (1769–1826)

Omtaler

H.C. Andersen: »Schack-Staffeldt« - Vignetter til danske Digtere (1832)
Kristian Arentzen: »Schack Staffeldt« - Ny Digtsamling (1867)
Ludvig Bødtcher: »Forord« - Samlede Digte (1940)
Henrik Hertz: »En Drøm« - Digte fra forskjellige Perioder, Deel I (1851)
J.P. Jacobsen: »Monomanie«
Hans Vilhelm Kaalund: »Schak Staffeldt« - Fabler og blandede Digte (1844)
Aage Matthison-Hansen: »Vignetter« - Stjærnerne (1896)
Aage Matthison-Hansen: »Stemninger« - Stjærnerne (1896)
Aage Matthison-Hansen: »Det tyvende Aarhundrede« - Roserne (1900)
Aage Matthison-Hansen: »Fra Rügen« - Slyngrose (1915)
Aage Matthison-Hansen: »Elysion« - Slyngrose (1915)
Aage Matthison-Hansen: »E. M. Arndt og Schack-Staffeldt« - Slyngrose (1915)
Just Mathias Thiele: »Til Schack Staffeldt« - Vragstykker af et Digterskib (1848)

Primær litteratur

[1804] Schack Staffeldt: Digte, 1804.
[DSL] Schack Staffeldt: Samlede digte, Henrik Blicher (red.), bd. 1–3, Det danske Sprog- og Litteraturselskab, C. A. Reitzels Forlag, Kbh., 2001.
Schack Staffelds Samlede Digte, F. L. Liebenberg (red.), bd. 1–2, Samfundet til den danske Litteraturs Fremme, Kbh., 1843.

Sekundær litteratur

Andersen, Frits: "Solnedgang og snoretræk. En naturlig vending hos Schack v. Staffeldt", in: Spring, nr. 3, 1992, pp. 106–15.
Blicher, Henrik: "Schack Staffeldt — die Nachtseite seiner späteren Lebensjahre. En kommenteret gengivelse af etatsråd C. A. G. J. Engels optegnelser om Schack Staffeldt", in: Danske Studier, 1994, pp. 67–99.
Blicher, Henrik: »Denne Harpe er din Brud. Schack Staffeldt: ’Digte’«, in: Læsninger i dansk litteratur 1200–1820, 1998, pp. 279–93, 346–48.
Blicher, Henrik: »Venus Urania omskrevet«, in: Som Runer paa Blad, 1996, pp. 129–41.
Brandt-Pedersen, Finn: »Det flygtige fastholdt«, in: Danske digtanalyser, 1969, pp. 77–84.
Christensen, Lotte: »Schack Staffeldt — en genuin romantiker«, in: Prismer/Semesterskrift fra Tværfag, forår 1998.
Davidsen, Mogens: "Væbnet med romantik. Staffeldt og Strunge i sigtekornet", in: Spring, nr. 3, 1992, s. 95–105.
Egebak, Niels: »Den dobbelte indskrift«, in: Skrift, subjekt, fiktion, 1980, pp. 59–75.
Høgfeldt, Lasse: "’Omsonst jeg Navn og Billed leder’", in: StandArt, VI:2, 1992, p. 17.
Jellesen, Lisbeth: »Om Staffeldt og Platon«, in: Kritik, nr. 27, 1973, pp. 46–58.
Jørgensen, Aage: »Schack Staffeldts digt ’I Høsten’«, in: Kundskaben på ondt og godt, 1968, pp. 9–20.
Kristensen, Laust: Fantasiens ridder. En studie i Schack Staffeldts liv og digtning, 1993.
Larsen, Steffen Hejlskov: »Vers om kærlighed læst som religiøs poesi og omvendt«, in: Lyriske tilværelsesmodeller, 1968, pp. 146–55. Analyse af »Lina kommer«.
Nielsen, Erik A.: »Fantasibegrebet hos Schack Staffeldt«, in: Den erindrende faun, 1968, pp. 24–51.
Sanders, Karin: »Plastiske objekter — romantiske tekster«, in: Som Runer paa Blad, 1996, pp. 109–19. Analyse af »I Canovas Værksted«.
Jelsbak, Torben: »Staffeldts sonet-klassik«, in: KRITIK nr. 141, 1998, pp. 34–41.